Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici


 
Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
 
Protecția datelor cu caracter personal 
 
 

buton clickAnunt 10083 18072019 rezultat proba scrisă concurs director

executiv Direcția Administrația Piețelor și Oborului

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 25 Iulie 2019)

 

Marți, 16 iulie 2019, la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi, a fost 

semnat de către domnul primar ing. Dorin  Alexandrescu, în prezența 

domnului director general al ADR Nord Est, Vasile Asandei, un nou 

contract de finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, 

Prioritatea de investiții 10.1 – Investiții în educație și formare.

Este vorba despre proiectul Modernizare Grădinita nr. 8, municipiul Dorohoi, 

județul Botosani. Proiectul presupune modernizarea clădirii care găzduiește 

Grădinița cu program prelungit nr. 8 în vederea creșterii calității procesului educativ, 

precum și dotarea și crearea de facilități pentru copii și cadre didactice în vederea 

creșterii gradului de participare a copiilor în sistemul educațional, în special pentru 

copiii cu risc crescut de părăsire a sistemului.

Valoarea proiectului este de 1.585.084,56 lei.

Ultima actualizare (Miercuri, 17 Iulie 2019)

 

 

Înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2019-2020 tocmai 

s-a finalizat, dar părinții mai au de luptat cu emoțiile până 

săptămâna viitoare pentru a afla dacă  “boboceii” lor au 

prins un loc la măsuțele colorate.

Infrastructura educaționala este esențiala pentru dezvoltarea 

timpurie a copiilor, pentru educația acestora, în vederea construirii 

și dezvoltării de abilități sociale  și a capacității de integrare socială, 

dar insuficiența spațiilor de desfășurare a  activităților de învățământ 

preșcolar nu mai e o noutate.

În spiritul înțelegerii acestui fenomen, Municipul Dorohoi a depus 

proiecte pentru  constructia/ reabilitarea/ modernizarea/extinderea/ echiparea 

infrastructurii pentru  educația timpurie preșcolară.

În urma demersurilor făcute de autoritatea publică locală am ajuns 

în momentul  semnării de către domnul primar ing. Dorin Alexandrescu, 

marți  9 iulie, la  Piatra Neamț, a contractului de finanțare pentru proiectul 

Extindere și modernizare  Grădinița nr. 10, Municipiul Dorohoi. 

 

Proiectul presupune extinderea și refuncționalizarea spațiului existent

 în vederea adecvării dimensiunii sălilor la cerințele minime de cubaj de 

aer, dezvoltarea și  actualizarea bazei logistice educaționale, ca suport

 pentru desfășurarea unui proces educativ atractiv, asigurarea unei 

performanțe energetice superioare prin izolarea termică  a clădirii,

 instalarea unui sistem de panouri solare, reabilitarea instalațiilor electrice,

 de încalzire și sanitare, dar și amenajarea exterioară a perimetrului gradiniței:

 loc  de joaca si alei pietonale.

Valoarea proiectului este de 3,5 milioane lei.

 

Totodată reamintim că Municipiul Dorohoi are în derulare proiecte și

 pentru celelalte  grădinițe. Astfel Grădinița 9 și Grădinița 7 sunt în 

faza de proiectare, Grădinița 5 este în etapa de evaluare a ofertelor de proiectare, 

Grădinițele 4 și 6 sunt  în etapa de evaluare a ofertelor pentru construire 

iar Grădința 3 se află pe lista de rezervă.

Ultima actualizare (Miercuri, 17 Iulie 2019)

 

buton clickAnunţ nr. 11386 10072019 rezultat contestatie selectie dosare concurs

ocupare post contractual vacant de conducere de Director Executiv la Direcția

administrația piețelor și a oborului 

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Miercuri, 10 Iulie 2019)

 

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI, cu sediul în municipiul Dorohoi, 

str. Grigore Ghica, nr. 34, jud. Botoșani, solicită închirierea unui spațiu într-o

clădire de birouri, dotată cu mobilier și utilități necesar pentru asigurarea 

funcționării în condiții corespunzătoare a Direcției Taxe și Impozite locale.

          -  Imobilul să se afle într-o locație ultracentrală

          - Suprafața utilă totală închiriabilă va fi de minim 300 mp

           - Să asigure un standard locativ corespunzător spațiului de birouri, conform 

specificațiilor caetului de sarcini.

        Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale 

şi particulare care guvernează această procedură de închiriere, ca singura bază 

a acestei proceduri, indiferent care sunt condiţiile proprii de închiriere ale ofertantului. 

       Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie documentaţia  şi de a pregăti oferta

conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi specificaţiilor 

tehnice conţinute în această documentaţie. 

     Nu se va ţine seama de nicio exprimare a unei rezerve în ofertă cu privire la

 documentaţie. 

     Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei

 nu va fi rambursat. 

    Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent 

de rezultatul procedurii.

   Condițiile și solicitările se regăsesc în caietul de sarcini, care poate fi consultat la 

sediul Direcției Taxe și Impozite locale, din str. A.I.Cuza, nr. 23.

 

buton clickAnunţ nr. 10083 09072019 selectie dosare concurs ocupare post contractual

vacant de conducere de Director Executiv la Direcția administrația piețelor și a oborului 

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

 

Stimați dorohoieni,

 

Cu toții ne dorim să traim într-un oraș curat și civilizat. De accea vă adresez invitația

de a vă implica activ la procesul de colectare a deșeurilor din municipiul nostru prin 

realizarea unei colectări selective a deșeurilor, având în vedere și faptul că de la 1 iulie 

această cerință este prevăzută și prin lege. Acest fapt va conduce la beneficii pentru 

mediul înconjurător dar și la protejarea resurselor naturale prin creșterea gradului de 

reciclare a deșeurilor și optimizarea prelucrării deșeurilor în stația de sortare. În absența 

colectării selective multe materiale reciclabile şi utile sunt depozitate împreună cu cele 

nereciclabile, fiind amestecate şi contaminate din punct de vedere chimic şi biologic, 

recuperarea lor fiind dificilă.

Ca urmare adresez rugămintea cetățenilor din municipiul Dorohoi să colecteze selectiv 

deșeurile contribuind astfel la creștertea reciclarea și valorificarea deșeurilor, întrucât 

cantitatea de deşeuri care ajung la reciclare se bazează în principal pe deşeurile care

 se colectează selectiv la sursă. 
 

    Dorin Alexandrescu,

Primar al Municipiului Dorohoi

 

Anunt important!

 

În atenția cetățenilor, 

De la data de 1 iulie legislația prevede colectarea selectivă a deșeurilor.

În cartierele de blocuri - la punctele de colectare din zonele de blocuri deșeurile vor fi colectate 

în pubelele special destinate, pe categorii de deșeuri. 

La gospodăriile individuale (case) colectarea deșeurilor se face separat: gunoiul menajer va fi 

colectat separat de fracția uscată (PET-uri, sticlă, cartoane, metal). Fracția uscată va fi pusă 

separat în saci de plastic sau pubele. 

Atenționăm cetățenii că operatorul de salubrizare nu va ridica deșeurile amestecate.

În cazul gospodăriilor individuale (case), zilele de colectare sunt: luni și vineri - gunoi menajer, 

miercuri - fractia uscată (PET-uri, sticlă, cartoane, metal).

Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea acestora în afara spațiilor special amenajate, 

conform Legii nr. 211/2011.

 

Ultima actualizare (Vineri, 05 Iulie 2019)

 

buton clickAnunţ nr. 10645 28062019 concurs ocupare post consilier

la Direcția Taxe și Impozite locale

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 04 Iulie 2019)

 

 

          Având în vedere necesitatea incheierii contractelor de concesiune 

   pentru locurile de înhumare din Cimitirul ETERNITATEA, în scopul

 unei mai bune gestionări a acestei activități, precum și pentru a clarifica

 unele aspecte și dezinformări, Primăria municipiului Dorohoi face

 următoarele precizări:

 

- începând cu data de 01 iulie 2019, toți cetățenii care au depus sau

 urmează să depună documente pentru încheierea contractelor de

 concesiune a locurilor de înhumare se vor adresa la Direcția Patrimoniu 

din cadrul Primăriei Dorohoi;

- Direcția Patrimoniu funcționează în sediul Primăriei municipiului Dorohoi,

 din str. Gr. Ghica nr.34;

- pentru soluționarea oricărei solicitări referitoare la concesionarea locurilor 

de înhumare cetățenii se vor adresa d-lui. Corolea Daniel, directorul Direcției 

Patrimoniu și d-lui. Ciurciun Cornel, salariat în cadrul acestei entități;

- programul de lucru este de luni până joi de la orele 8,00 - 16,30 și vineri

 de la orele 8,00 la orele 14,00;

- pentru înmormântări, cetățenii se vor putea adresa și în zilele de sâmbătă 

și duminică d-lui. Ciurciun Cornel.

 

De asemenea, ținem să dezmințim informațiile potrivit cărora, neîncheierea 

contractelor de concesiune până la data de 01 august 2019 va avea drept 

consecință deshumarea rămășițelor pământești ale celor înmormântați.

 

Totodată, aducem la cunoștință publică și faptul că în prezent se elaborează 

un nou Regulament de organizare și funcționare a Cimitirului ETERNITATEA, 

care va fi supus dezbaterii publice, ocazie cu care toți cetățenii interesați sunt

 invitați să depună sugestii de îmbunătățire a acestui act normativ.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 29 Iunie 2019)

 

 

ADUCEM LA CUNOȘTINȚA PERSOANELOR FIZICE ȘI 

PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE, CARE DATOREAZĂ 

IMPOZITE ȘI TAXE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

DOROHOI, CĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 21.06.2019 POT 

FACE PLATA ACESTOR CREANȚE ȘI ONLINE, 

PRIN ghiseul.ro – Sistemul Național Electronic de Plată online (SNEP).

Obținere credențial contribuabil:

-solicitare pe www.ghiseul.ro sau

-cerere la sediul Direcției de impozite și taxe locale 

Dorohoi - compartimentul IT

Ultima actualizare (Luni, 24 Iunie 2019)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni