Anunturi licitații
Control intern managerial
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Suntem permanent la dispoziţia dumneavoastră

Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici
 

Pentru remedierea defecțiunii apărute la rețeaua de apă din str. Spiru Haret intersecția 

cu str. Gheorghe Doja, se va sista furnizarea apei potabile în data de 01.09.2016 între 

orele 8.00 - 18.00 în următoarele zone:

-str.Spiru Haret zona cuprinsă între Bdul Victoriei și str. Gh.Doja

-str. D. Furtună bl. C1, C6, C7

-str. A.I.Cuza  bl. 2, 4, 6

 

buton clickAnunț probă practică și interviu post muncitor necalificat la

Direcția administrația piețelor și oborului

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

Ultima actualizare (Joi, 01 Septembrie 2016)

 

Ultima actualizare (Vineri, 26 August 2016)

 

                       In  contextul epidemiologic actual privind infectia cu virusul West Nile (Zika),

 toți cetățenii deținători de gospodării individuale cât și asociațiile de proprietari au obligația

de a asigura combaterea și stingerea focarelor de artropode (țânțari), generatoare de 

discomfort, din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin.

Știind că virusul este transmis prin întepătura de țânțar și întrucât multe din sursele de țânțari 

se află pe proprietăți private, considerăm că este necesară informarea populației privind 

măsurile de reducere a riscului de contaminare. 

In acest sens măsurile care trebuie avute în vederea eliminării factorului favorizant mai exact 

a surselor de țânțari sunt:

- golirea oricărui recipient  în care se ține apa (apa stătută), acoperirea butoaielor, bidoanelor, 

găleților cu apă folosite la udat, curățarea și igienizarea terenurilor virane pe care băltește apa;

- recipientele pentru adăparea animalelor vor fi golite și umplute cu apă proaspată în permanență;

-sursele de apă (fântâni, puțuri) vor fi acoperite pentru a nu permite accesul insectelor;

-acumulările de apă rezultate din conducte, cămine, drenuri, canale de drenaj și evacuare a apei, 

vor fi decolmatate și curățate. 

Subsolurile blocurilor vor fi menținute curate, acestea fiind un real focar generator de țânțari;

- canalele pluviale cu spațiu pentru sedimentare vor fi tratate cu insecticide.

Respectând măsurile preventive vă protejați viața.

Ultima actualizare (Marţi, 23 August 2016)

 

buton clickAnunț concurs nr. 11139 18.08.2016 AUDITOR - PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

Ultima actualizare (Vineri, 19 August 2016)

 

buton clickAnunț 10626 din 16082016 - concurs consilier Compartiment achizitii publice

                din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

 

buton clickAnunț concurs nr. 5699 din 08082016 SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI

 

buton clickAnunț concurs nr. 5699 din 08082016 SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

Ultima actualizare (Luni, 08 August 2016)

 

buton clickAnunț Modificare Tema Proiectare, Plan Urbanustic de Detaliu aprobat prin

HCL nr. 224/2015 modificare înalțime cornișă și coamă, modificare planșeu și învelitoare

   

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

 

Ultima actualizare (Marţi, 02 August 2016)

 

Proprietarii deținători de terenuri agricole, sunt avertizați asupra riscului 

instalării fenomenului de secetă pedologică și sunt rugați ca în vederea 

luării în evidență privind suprafețele calamitate să se adreseze 

compartimentului agricol din cadrul Primăriei municipiului Dorohoi, în vederea 

ridicării formularului tipizat de înștiințare, pe care-l vor completa

în vederea înregistrării pagubei.

Ultima actualizare (Vineri, 29 Iulie 2016)

 

Botoşănenii ale căror culturi agricole şi efective de animale au fost afectate de grindină sau inundaţii, 

au dreptul să solicite reducerea veniturilor impozabile. Un ordin al preşedintelui ANAF, publicat la 

sfârşitul lunii iunie, precizează paşii pe care trebuie să-i urmeze fermierii aflaţi în aceste situaţii, astfel 

încât să beneficieze de reducerea normei de venit. 

Trebuie ştiut că plata reducerea impozitului se face proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul 

anului fiscal curent, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile, asimilate dezastrelor naturale, 

precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, seceta şi inundaţiile, precum şi a epizootiilor. 

Totodată trebuie ca pierderea să afecteze peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole

 vegetale sau din animalele deţinute. 

Paşii prevăd că persoanele fizice sau asocierile trebuie să depună la primărie "Cererea pentru 

constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor 

agricole/efectivelor de animale, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia.  

În cazul pagubelor care privesc efective de

 animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar.

Sunt necesare completarea şi înregistrarea, la organul fiscal, a formularului 221 - "Declaraţie privind veniturile 

din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. 

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac de către o comisie numită prin ordin 

al prefectului. 

La nivelul judeţului Botoşani ordinul a fost emis pe 5 iulie, iar din comisie fac parte reprezentanţi ai primăriei,

APIA, ANM, ISU şi ANAF. Un exemplar al procesului verbal întocmit de această comisie 

va ajunge la persoana afectată, aceasta urmând să-l depună la organul fiscal, odată cu 

"Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit". 

„Procedura a fost publicată, ordinul prefectului a fost emis, ca atare botoşănenii afectaţi de grindină, 

sau inundaţii  pot solicita acordarea acestui drept. Trebuie, însă, să respecte paşii şi termenele, 

astfel încât să li se poată aproba cererile.”

Cei interesati pot găsi mai multe detalii accesând:

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171282

şi

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_1863_2016.pdf

Ultima actualizare (Vineri, 29 Iulie 2016)

 
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Căutare
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Incubatorul de afaceri Dorohoi
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni