Anunturi licitații
Control intern managerial
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Suntem permanent la dispoziţia dumneavoastră

Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici
 

Incepand cu data de 02 Iulie 2012 se vor efectua anchetele sociale conform OUG nr.70/2011 si HG nr.920/2011, la domiciliul beneficiarilor de subventii gaze naturale pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.

Conform comunicarii nr.3231 din 11.06.2012 primita de la A.J.P.I.S Botosani, Directia de Asistenta Sociala va efectua un numar de 747 anchete sociale.

Rugam persoanele beneficiare a ajutorului de incalzire a locuintei cu gaze naturale sa pregateasca documentele necesare efectuarii anchetei sociale iar in cazul lipsei de la domiciliu sa lase la vecini un nr.de telefon pentru a putea fi contactati .

 

buton_ATENTIEÎn perioada 18 30.06.2012 între orele 19-22 se vor efectua acţiuni de combatere a dăunătorilor

din clasa omizilor păroase, ţânţari şi căpuşe, cu remanenţă de 3 zile de la stropire.

Rugăm ca în zilele menţionate mai sus, toţi cetăţenii deţinători de animale, păsări şi familii de albine

să le închidă.

Tratamentul va fi efectuat în asociaţiile de locatari, aliniamentele stradale prevăzute cu arbori şi parcuri.

Ultima actualizare (Luni, 18 Iunie 2012)

 
Comunicat_de_presa_pag.1Comunicat_de_presa_pag.2

Ultima actualizare (Vineri, 01 Iunie 2012)

 
Program_Zilele_Copilului
 
invitatie_conf_presa
comunicat

Ultima actualizare (Joi, 17 Mai 2012)

 

Începând cu data de 09.05.2012, începe plata ajutoarelor de încălzire cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri pentru luna martie 2012.

Plata se va efectua la caseria biroului de prestaţii sociale din strada D.Furtună, Nr.14, în zilele lucrătoare, între orele 08-16, vineri 08-13.

Ultima actualizare (Miercuri, 09 Mai 2012)

 

Primaria Municipiului Dorohoi, reprezentata prin Primar, ing. Dorin Alexandrescu a hotarat ajutorarea persoanelor defavorizate de pe raza municipiului Dorohoi, prin acordarea cantitatii de 25 kg cartofi/ persoana.
Cantitatea de 10.000 kg cartofi a fost obtinuta din sponsorizari de la agenti economici, fara a fi afectat bugetul local. Speram ca acest efort comun in urma caruia acest produs de baza ajunge la populatia defavorizata sa fie in sprijinul persoanelor cu venituri reduse din Municipiul Dorohoi.
De aceste cantitati de produse alimentare vor beneficia PENSIONARII sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute din pensie sau după caz, din pensii cumulate nu depăşesc 350 lei/ lună.
Distribuirea acestor produse se efectueaza la depozitul din incinta fostei unitati militare de la Brazi din strada 1 Decembrie nr.24, incepand cu data de 04 mai 2012.
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Direcţia de Asistenţă Socială Dorohoi din str. Ştefan cel Mare nr.43 tel.0231617813 interior 14 persoana de contact Stan Adrian.

Ultima actualizare (Joi, 03 Mai 2012)

 
Anunt_licitatie_publica_inchiriere_teren

Ultima actualizare (Joi, 19 Aprilie 2012)

 

Așa cum vă anunțam în urmă cu câteva zile, începând cu luna aprilie 2012 demarează activitățile perioadei de preincubare în cadrul Programului Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri, coordonat de AIPPIMM şi implementat de PNUD.

Conform Graficului activitaților, la data de 10 aprilie 2012, ora 14.00, la sediul Casei Municipale de Cultură Dorohoi, va avea loc o întâlnire deschisă cu potențialii inițiatori de afaceri sau firme noi inființate, pentru a putea demara acțiunea de populare a Incubatorului.

În calitate de primar al municipiului Dorohoi, consider că acest eveniment trebuie onorat și tratat ca pe o șansă oferită de administrația publică locală, tuturor celor care iși doresc să înceapă o activitate comercială beneficiind de o serie de facilitați, care în general constituie principala frână în demararea unei afaceri:

 • -spaţii de birouri dotate cu mobilier şi echipamente IT şi, în limita suprafeţei disponibile, spaţii de producţie;

 • -acces la săli de curs şi săli de conferinţe;

 • -acces la utilităţi şi servicii de telecomunicaţii;

 • -alocaţii financiare nerambursabile pentru acoperirea costurilor de start-up (în limita a 20.000 lei pe firmă);

 • -alocaţii financiare nerambursabile pentru acoperirea costurilor cu utilităţile (în limita a 3.000 lei pe firmă pe an);

 • -consultanţă specifică nevoilor firmei pe parcursul perioadei de incubare (în limita a 5.000 lei pe firmă);

 • -sprijin în participarea la cursuri, târguri, expoziții și alte activități de promovare (cofinanțare prin alocații financiare nerambursabile în limita a 9.000 lei pe firmă);

 • -sprijin din partea Administratorului de Incubator: consultanță, participare la diferite evenimente, activități de networking.

Deoarece una din prioritățile mele este crearea unui mediu de afaceri prosper și de noi locuri de muncă, sper ca INCUBATORUL DE AFACERI DOROHOI să reprezinte o rampă de lansare pentru încurajarea spiritului antreprenorial, care să conducă la creşterea numărului de activităţi economice competitive și la întărirea climatului investiţional în zonă.

 

PRIMAR,

ing. Dorin Alexandrescu


 

Ultima actualizare (Vineri, 06 Aprilie 2012)

 

 Prin Ordinul Prefectului Judeţului Botoşani nr. 44/19.03.2012, luna aprilie 2012 a fost declarată “Luna curaţeniei”. Drept urmare aveţi obligaţia ca în această perioadă, mai mult ca oricând să asiguraţi:

- întreţinerea corespunzătoare a clădirilor pe care le aveţi în administrare sau în proprietate, a anexelor acestora, a incintelor, a împrejmuirilor;

            - spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea geamurilor sparte, întreţinerea în stare de permanentă curăţenie a firmelor, faţadelor, dezinfectarea imobilelor şi împrejmuirea corespunzătoare a acestora;

 •        - lucrări de vopsire şi văruire (acolo unde se impune);

 •        - menţinerea curăţeniei trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosiţi:

 •      - asigurarea depozitării corespunzătoare a reziduurilor menajere precum şi a materialelor refolosibile, colectarea selectivă şi valorificarea acestora prin unităţi specializate;

 •          - împrejmuirea şantierelor de lucru de către executanţii lucrărilor de construcţii şi reparaţii, depozitarea corespunzătoare a materialelor de construcţii, degajarea punctelor de lucru de moloz si pământ si curăţarea mijloacelor de transport la ieşirea din santier;

           - debarasarea de echipamente electrice şi electronice la unul din punctele de colectare din municipiul Dorohoi: Piaţa Plevna şi str. 1 Decembrie, sediul S.C. SERVICII PUBLICE LOCALE S.R.L. Dorohoi;

          - salubrizarea terenurilor pe care le detineţi sub orice formă legală situate atât în intravilanul cât şi în extravilanul municipiului cu practicarea compostării resturilor vegetale, fiind cu desăvârşire interzisă arderea acestora;

           Sperăm că veţi trata aceste aspecte cu maximă seriozitate pentru a asigura şi prin ajutorul dumneavoastă un aspect cât mai curat şi civilizat municipiului Dorohoi.

 

 

 

PRIMAR,

ing. Dorin Alexandrescu

Ultima actualizare (Luni, 02 Aprilie 2012)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni