Anunturi licitații
Control intern managerial
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă
Suntem permanent la dispoziţia dumneavoastră

Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici
 

CETĂŢENI!

Arderea

vegetaţiei ierboase sau a resturilor vegetale de pe terenurile agricole este

interzisă

fără acceptul Agenţiei de Protecţie a Mediului Botoşani

Amendă:

- pentru persoanele fizice de la 3.000 lei la 6.000 lei

- pentru persone juridice de la 25.000 lei la 50.000 lei.

Conform prevederilor art. 96 pct. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind privind protecţia mediului

Arderea vegetaţiei ierboase sau a resturilor vegetale de pe terenurile agricole

se poate executa numai după:

-obţinerea acceptului de la Agenţia de Protecţie a Mediului Botoşani

-emiterea permisului de lucru cu foc de către primarul localităţii, pentru fiecare parcelă în care se vor executa lucrările cu foc deschis

-informarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Nicolae Iorga al Judeţului Botoşani şi a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii unde va avea loc arderea

-realizarea măsurilor ce se impun pentr impiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

 

ANUNŢ IMPORTANT

Conform H.G.nr.228/24 martie 2010 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare de catre elevii si studentii saraci s-a stabilit :

CALENDARUL

de desfăşurare a Programului ,,Euro 200 ” Conform. ANEXEI nr.1

Depunerea cererilor la Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi :

01 aprilie-21 aprilie 2012

Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii :

19 aprilie- 19 mai 2012

Beneficiarii acestui program sunt elevii si studentii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din familii cu venituri brute lunare de pana la 150 lei/ membru

Pentru depunerea cererilor privind efectuarea anchetei sociale vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi, din str. Ştefan-cel-Mare nr. 43, în perioada: 01 aprilie-21 aprilie 2012 cu următoarele acte:

 • Cerere adresată directorului Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi;

 • Dosar cu şină;

 • Copie dupa actele de identitate a membrilor familiei(copie dupa certificatele de nastere sau actele de identitate)

 • adeverinta de la institutiile de învatamânt/unitatile din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;

 • Acte doveditoare privind veniturile brute ale membrilor familiei (adeverinţă de salariat, cupon de pensie, cupon pensie alimentara etc);

 • Adeverinta privind starea materiala ( camera 9-Primărie) cu specificarea tipului de teren detinut(intravilan si / sau extravilan)

 • Adeverinta de la Administratia Financiara ( cu venit impozabil sau că nu sunt privatizaţi);

 • Adeverinţă de la serviciul impozite şi taxe locale care să ateste existenţa bunurilor mobile şi imobile;

 • declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, sau data personal de catre persoanele cu vârsta mai mare sau egala cu 18 ani,

Notă: Conform Hotărârii nr. 1498/2004, actualizată, ancheta socială se efectuează în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat

 

DIRECTOR,

ec.RADU DAN SURDU

 
Comunicat2

Ultima actualizare (Vineri, 16 Martie 2012)

 

           Proiectul ”REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII DESTINATE FURNIZARII SERVICIILOR SOCIALE” este parte componenta alături de Proiectul ”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA URBANĂ A MUNICIPIULUI DOROHOI”a Planului integrat de dezvoltare urbană a Municipiului Dorohoi.

          Valoarea celor două contracte de finantare sunt in sumă totală de 35.849.963,86 lei, din care finanțare nerambursabilă 28.323.597,40 lei.

           Implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a Municipiului Dorohoi a început cu componenta socială a acestuia, întrucât perioada de implementare este pentru acest contract de 9 luni, iar pentru cel de-al doilea contract fiind de 39 de luni, incepând cu data de 27.09.2011.

          Până la această dată au fost realizate achizițiile aferente proiectului social, fiind in faza de avizare la ANRMAP, inclusiv documentia de licitatie pentru achițitionarea lucrărilor. Astfel, în perioada următoare se va încheia contractul de executie lucrări și sperăm că începând cu 01.mai 2012 să înceapă execuția efectivă a lucrărilor.

        Beneficiari directi ai proiectului social vor fi:

 • Cel putin 20 copii si tineri cu dizabilitati grav, care nu beneficiaza de un program organizat de educatie, in programe de recuperare de zi;
 • Cel putin 20 de familii ale copiilor si tinerilor cu dizabilitati inclusi în program care vor forma 4 grupuri de sprijin pentru familiile altor copiilor si tinerilor cu dizabilitati.
 • 50 de persoane aflate în dificultate care vor beneficia de servicii de consiliere sociala si psihologica
 • 50 de persoane aflate în dificultate care vor beneficia de servicii de consiliere juridica
 • 230 de persoane care vor beneficia de serviciile sociale de pregatire si distribuire a hranei

        Beneficiari indirecti vor fi :

        - Aproximativ 600 de persoane, membrii ai familiilor beneficiarilor directi;

        - Personalul centrului care va avea conditii mai bune de munca

 
8_martie_resize

Ultima actualizare (Miercuri, 07 Martie 2012)

 
comunicat_presa_1-dorohoi
comunicatdogarumartie2012

Ultima actualizare (Miercuri, 07 Martie 2012)

 

        Începând cu data de 01.03.2012, începe plata ajutoarelor de încălzire cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri pentru cei care au depus cereri pentru luna ianuarie 2011.

        Plata se va efectua la caseria biroului de prestaţii sociale din strada D.Furtună, Nr.14, în zilele lucrătoare, între orele 08-16, vineri 08-13.

Ultima actualizare (Luni, 05 Martie 2012)

 
O_primavara_frumoasa
 
ATENTION

  Prin nota telefonică nr. 1/21.02.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Dorohoi cu nr. 2809/22.02.2012, E-On Moldova, anunţă că în data de 27.02.2012, între orele 8.00 – 17.00 sunt programate lucrări în instalaţiile de alimentare cu energie electrice a consumatorilor alimentaţi în PT nr. 68 Dorohoi.
                  Vor fi afectaţi consumatorii de pe străzile:
                N. TITULESCU – de la capăt până în zona „3 fântâni”

     SPIRU HARET nr. 1 Bl. 2, 3, 4, 5, Bl. 12 (SC. A+B), Bl. 16 (SC. A+B), Bl. B6, B4

     A.I.CUZA Bl. B10, B12, B14, B16, B18

     DIMITRIE POMPEIU BL. C1, C2, C3

     BULEVARDUL VICTORIEI Bl. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9

     LT. POPESCU

     ALEEA PERLEI

Rugăm populaţia şi agenţii economici din zonele afectate să ia măsurile ce se impun în astfel de situaţii.

Ultima actualizare (Joi, 23 Februarie 2012)

 
imagesCA37ODAO            Seviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă ATENTIONEAZĂ cetăţenii să îndepărteze sloiurile de gheaţă şi zăpadă de pe acoperişurile clădirilor care pun în pericol siguranta cetăţenilor. Deasemenea atenţionează cetăţenii să nu circule pe lângă clădirile unde sunt formaţi ţurţuri mari de gheaţă care datorită încălzirii vremii pot să cadă.
          In cazul când ţurturii formaţi pe clădirile înalte nu pot fi îndepărtaţi solicitaţi sprijinul Pompierilor prin telefon 112.

Ultima actualizare (Marţi, 21 Februarie 2012)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni