Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă
Protecția datelor cu caracter personal
 

 


 
Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
 
 

   MONITORUL OFICIAL LOCAL

 
 

 UAT Dorohoi, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința solicitanților de 

locuințe sociale că a fost stabilit calendarul comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe 

sociale şi în regim de închiriere , din fondul locativ al municipiului Dorohoi , în vederea 

întocmirii listelor de priorităţi pentru anul 2020, după cum urmează:

         1           05.02-28.02.2020 – stabilirea criteriilor de evaluare a dosarelor şi supunerea 

acestora spre aprobare în Consiliul Local.

         2           02.03-23.03.2020-  întocmirea corespondenţei către solicitanţii de locuinţe.

         3           24.03- 30.04.2020- completatea dosarelor cu documentele solicitate de 

comisia locativă.

         4           04.05.-29.05.2020-evaluarea dosarelor, întocmirea listelor de priorităţi şi 

supunerea acestora spre aprobare Consiliului Local.

         

  Vor fi analizate și evaluate dosarele completate pe baza cererilor depuse până la data

de 02.03.2020 , urmând ca solicitările depuse după această dată să fie evaluate în anul 

următor .

  În acest sens invităm solicitanții de locuințe sociale, care nu au depus cereri, să facă 

acest lucru până la data sus menționată la registratura Primăriei Dorohoi.  

Ultima actualizare (Joi, 06 Februarie 2020)

 

    Primăria Municipiului Dorohoi aduce la cunoştinţa tinerilor specialiști 

care își desfășoară activitatea pe raza unității administrativ teritoriale 

Dorohoi că în analiza, evaluarea solicitărilor de locuințe de serviciu 

construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și stabilirea listei de 

priorități pe anul 2020 vor intra toate cererile depuse până la data de 

21 februarie 2020.

        Persoanele interesate sunt invitate să depună până la data de 

21 februarie 2020 (inclusiv) o cerere scrisă însoțită de următoarele 

documente: copie după actul de identitate, adeverință de salariat și 

declarație de consimțământ(acord)privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal. Documentele se depun la Compartimentul 

Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi. 

          Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul instituției, 

Compartiment Relații cu publicul, registrul electoral sau 

Compatiment Locativ, Imobiliare.

 

        Comisia de analiză, evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările

de locuinţe construite în regim ANL, numită prin HCL nr.7 în data de 04.07.2016, 

aduce la cunoştinţa tinerilor cu vârsta până în 35 de ani, care își desfășoară activitatea

pe raza unității administrativ teritoriale Dorohoi că în analiza, evaluarea solicitărilor de 

locuințe construite în regim ANL și stabilirea listei de priorități pe anul 2020, vor intra 

toate cererile depuse până la data de 21 februarie 2020.

    Persoanele interesate sunt invitate să depună o cerere scrisă conform modelului 

afișat pe site-ul www.primariadorohoi.ro, secțiunea ANL2019, însoțită de următoarele 

documente: copie după actul de identitate, adeverință de salariat și declarație de 

consimțământ(acord) privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

    Documentele se depun la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei 

Municipiului Dorohoi. Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul instituției, 

Compartiment Relații cu publicul, registrul electoral sau Compatiment Locativ, 

Imobiliare.

     Cererile depuse după această dată vor fi analizate și soluționate la următoarea 

listă de priorități.

Ultima actualizare (Luni, 03 Februarie 2020)

 

                                                            ANUNT

      Avand în vedere Legea nr. 5/2001, Legea bugetului de stat pe anul 2020

si prevederile art. 39 alin. 3 din Legea nr. 273/2006, Legea finantelor pubice

locale UAT MUNICIPIUL DOROHOI supune spre informare Proiecul de buget

pentru anul 2020 și Lista de investiții pentru anul 2020.

      Începând cu data de 31.01.2020, Proiectul de buget pentru anul 2020 și

Lista de investiții pentru anul 2020 au fost publicate pe site-ul www.primariadorohoi.ro.

     Eventualele sugestii vo fi inaintate pana in data de 15.02.2020.

 

buton clickANUNT DEZBATERE PUBLICA PROIECTUL DE BUGET

PENTRU ANUL 2020 SI LISTA DE INVESTITI PENTRU ANUL 2020

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

 

buton_clickANUNT NR. 636 20012020 CONCURS OCUPARE POST DE PAZNIC

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 30 Ianuarie 2020)

 

 

 

Stimaţi clienţi,

 

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie, în condiţii de siguranţă, 

sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele:

 

 

 

 

Judeţul

Perioada

Intervalul orar

Zonele afectate

BOTOSANI

03.02.2020

08.00-15.00

Localitatea Braesti, zona PTA4 Braesti

BOTOSANI

03.02.2020

08.00-15.00

Localitatea Dorohoi, zona PTA39 Dorohoi (Str Viilor , Terinca, 

Al Teilor, Al Stejarului, Luminii, D . Grigore, Subl. Apostol, AI Cuza Partial)

BOTOSANI

04.02.2020

08.00-15.00

Localitatea Broscauti, zona PTA6 Broscauti

BOTOSANI

04.02.2020

08.00-15.00

Localitatea Broscauti, zona PTA7 Broscauti

BOTOSANI

05.02.2020

08.00-15.00

Localitatea Ibanesti, zona PTA2 Ibanesti

BOTOSANI

06.02.2020

08.00-15.00

Localitatea Fundu Hertii, zona PTA1 Fundu Hertii

BOTOSANI

07.02.2020

08.00-15.00

Localitatea Fundu Hertii, zona PTA1 Fundu Hertii


Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute în  reţelele electrice.

 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la: TelVerde 0800 800 929

Ultima actualizare (Vineri, 31 Ianuarie 2020)

 

   Primăria Municipiului Dorohoi anuntă că, în data de 27.01.2020, au fost semnate de către 

Primarul municipiului Dorohoi, ing Dorin Alexandrescu și de reprezentanții societăților 

desemnate câstigatoare a licitațiilor, două contracte de Lucrări de montare centrale termice 

pe gaz natural,  în valoare totală de 575.000 lei (120.000 Euro). 

    Contacte sunt aferente proiectului Comunitatea Marginalizata Plevna – finantare prin 

Axa prioritară POCU 4.2 și cuprind lucrări de montare centrale si instalații  termice, pentru 

un numar de 70 de familii aflate în situații de risc de sărăcie sau alte situații de risc social 

(bolnavi cronici, persoane cu dizabilități etc).   

    Lucrările vor demara începând cu a doua jumătate a lunii februarie și vor avea o perioada 

de execuție de 6 luni.  

 

buton_clickANUNT 20501 28.01.2020  REZULTATE FINALE CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT

ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER AL CASEI MUNICIPALE DE CULTURA DOROHOI

 

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Marţi, 28 Ianuarie 2020)

 

     Compartimentul ULM din cadrul Direcției Patrimoniu al Primăriei municipiului Dorohoi 

propune spre dezbatere publică  proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului

 de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice  și juridice  din 

municipiul Dorohoi pentru anul 2020. 

     Persoanele interesate pot consulta proiectul de Regulament pe site-ul 

Primăriei municipiului Dorohoi www. primariadorohoi.ro sau la sediul primăriei, 

Compartimentul ULM.

     Sugestiile se primesc până la data de 20.02.2020 la sediul Primăriei municipiului 

Dorohoi, Compartimentul ULM.

 

 

buton clickANUNT DEZBATERE PUBLICA  Proiect de hotărîre privind aprobarea

REGULAMENTULUI DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU

PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE DIN MUNICIPIUL DOROHOI PENTRU ANUL 2020

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Luni, 27 Ianuarie 2020)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni