Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă
Suntem permanent la dispoziţia dumneavoastră

Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici
 

buton clickAnunţ 2666 18022019 anunt concurs ocupare post execuție

arhivar I la Compartimentul Secretariat arhivă

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Miercuri, 27 Februarie 2019)

 

Stimaţi clienţi,

 

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie, în condiţii de siguranţă, 

sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele:

 

Judeţul

Perioada

Intervalul orar

Zonele afectate

BOTOSANI

28.02.2019

09.00-16.00

Localitatile Dorohoi-zona Progresului; Dumbravita-zona PTA 1; George Enescu-zona PTA 1,2


Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute în  reţelele electrice.

 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la: TelVerde 0800 800 929

 

Vineri 22.02.2019, primarul Municipiului Dorohoi, 

ing. Dorin Alexandrescu, a fost prezent la sediul

 ADR Nord Est, pentru semnarea contractului de 

finanțare al proiectului ”MODERNIZARE GRADINITA

NR. 9, MUNICIPIUL DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI”, 

proiect finanțat prin Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară: 10, Prioritatea 

de investitie 10 – Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni.

Valoarea totală a proiectului este de 1.530.270,60 lei 

din care 1.499.665,18 sumă nerambursabilă. 

Durata proiectului este de 45 de luni și își propune 

creșterea gradului de participare a copiilor Ia 

sistemul de educație prescolară  din cadrul 

Gradiniței nr. 9 (Grădința cu program prelungit 

Ștefan cel Mare și Sfânt). 

Prin activitatile proiectului, care presupun 

modernizarea clădirii, dotarea și crearea 

de facilități pentru copii și cadre didactice, 

se îmbunătățește procesul educativ Ia 

nivelul preșcolar și se crează premizele 

creșterii gradului de participare a copiilor 

în sistemul educațional în special pentru

 copii cu risc crescut de părăsire a sistemului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea clădirii care găzduiește 

Grădința nr. 9 (Grădința cu program prelungit 

Ștefan cel Mare și Sfânt) în vederea creșterii 

calității procesului educativ.

2. Dotarea și crearea de facilități pentru 

îmbunătățirea procesului educativ din 

cadrul Grădinței nr. 9.

Ultima actualizare (Marţi, 05 Martie 2019)

 

Ultima actualizare (Miercuri, 20 Februarie 2019)

 

 

 

  În cadrul şedinţei din data de 19.02.2019 a fost stabilit calendarul comisiei 

de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi în regim de închiriere , din

 fondul locativ al municipiului Dorohoi , în vederea întocmirii listelor de

 priorităţi pentru anul 2019, după cum urmează:

         1.          21 - 31.01.2019 – stabilirea criteriilor de evaluare a dosarelor

 şi supunerea acestora spre aprobare în Consiliul Local.

         2.           20.02-01.03.2019-  întocmirea corespondenţei către

 solicitanţii de locuinţe.

         3.           04.03- 29.03.2019- completatea dosarelor cu documentele 

solicitate de comisia locativă.

         4.           01.04.-15.04.2019-evaluarea dosarelor, întocmirea listelor 

de priorităţi şi supunerea acestora spre aprobare în Consiliul Local.

Ultima actualizare (Marţi, 19 Februarie 2019)

 

Stimaţi clienţi,

 

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie, în condiţii de siguranţă,

 sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele:

 

Judeţul

Perioada

Intervalul orar

Zonele afectate

BOTOSANI

20.02.2019

08.00-16.00

Localitatea Dorohoi str Spiru Haret, 

Calea Plevnei, Cuparenco, Crisan, Soarelui

BOTOSANI

21.02.2019

08.00-16.00

Localitatea Dorohoi str Nicolae Titulescu,

 Alexandru Vlahuta, Aprodul Arbore, Calancantraur, 

Salciilor, Dumbrava Rosie, Liliacului

BOTOSANI

22.02.2019

08.00-16.00

Localitatea Dorohoi str Aleea Dumbrava Rosie


Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute în  reţelele electrice.

 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la: TelVerde 0800 800 929

 În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al cimitirelor umane aparținând domeniului public al municipiului 

Dorohoi și aflate în administrarea Consiliului Local Dorohoi

aprobat în baza H.C.L. 189/ 26.07.2018, persoanele interesate 

(titularii de drept sau urmașii acestora), sunt rugate să se adreseze 

Administrației cimitirelor până la data de 31.07.2019, în vederea 

întocmirii actelor de concesiune pentru locurile de înhumare situate 

în cimitirul „Eternitatea” Dorohoi.

· Documente necesare:

Ø cerere tip, completată de titularul de drept al locului de înhumare; 

Ø B.I./ C.I. titular concesiune; 

Ø dovada plății, la zi, a taxelor stabilite și aprobate de Consiliul Local 

al municipiului Dorohoi (chitanțe închiriere loc și taxă întreținere cimitir);

Ø certificatele de deces ale persoanele înhumate în locul solicitat;

Ø alte documente care atestă modul de dobândire al locului de

 înhumare (act notarial de donație autentificat, sentință judecătorească 

definitivă, legitimație de veteran de război conform Legii 44/ 1994, 

documente care certifică drepturile prevăzute de Legea 189/ 2000, 

Legea 341/ 2004 și Legea 29/2000).

Persoanele care au depus documente în vederea încheierii 

actului de concesiune în perioada 16.04.2018 - 31.12.2018,

vor fi contactate de către Administrația cimitirelor pentru 

completarea acestora, după caz.                                                                                                                                                                                                             

 

Ultima actualizare (Vineri, 15 Februarie 2019)

 

buton clickAnunţ  282 14.02.2019 rezultat final concurs în vederea

ocupării a 2 posturi contractuale la Serviciul Spații verzi

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 14 Februarie 2019)

 

buton clickAnunţ  282 13.02.2019 rezultat proba interviu concurs în vederea

ocupării a 2 posturi contractuale la Serviciul Spații verzi

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 14 Februarie 2019)

 

buton clickAnunț dezbatere publica  - Proiect de hotărâre privind

modificarea și completarea HCL nr. 317/20.12.2018

privind Regulamentul de aplicare a taxei speciale

de salubrizare pentru anul 2019

 

Obs: Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 14 Februarie 2019)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni