Anunturi licitații
Control intern managerial
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Suntem permanent la dispoziţia dumneavoastră

Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici
 

                       In  contextul epidemiologic actual privind infectia cu virusul West Nile (Zika),

 toți cetățenii deținători de gospodării individuale cât și asociațiile de proprietari au obligația

de a asigura combaterea și stingerea focarelor de artropode (țânțari), generatoare de 

discomfort, din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin.

Știind că virusul este transmis prin întepătura de țânțar și întrucât multe din sursele de țânțari 

se află pe proprietăți private, considerăm că este necesară informarea populației privind 

măsurile de reducere a riscului de contaminare. 

In acest sens măsurile care trebuie avute în vederea eliminării factorului favorizant mai exact 

a surselor de țânțari sunt:

- golirea oricărui recipient  în care se ține apa (apa stătută), acoperirea butoaielor, bidoanelor, 

găleților cu apă folosite la udat, curățarea și igienizarea terenurilor virane pe care băltește apa;

- recipientele pentru adăparea animalelor vor fi golite și umplute cu apă proaspată în permanență;

-sursele de apă (fântâni, puțuri) vor fi acoperite pentru a nu permite accesul insectelor;

-acumulările de apă rezultate din conducte, cămine, drenuri, canale de drenaj și evacuare a apei, 

vor fi decolmatate și curățate. 

Subsolurile blocurilor vor fi menținute curate, acestea fiind un real focar generator de țânțari;

- canalele pluviale cu spațiu pentru sedimentare vor fi tratate cu insecticide.

Respectând măsurile preventive vă protejați viața.

Ultima actualizare (Marţi, 23 August 2016)

 

buton clickAnunț concurs nr. 11139 18.08.2016 AUDITOR - PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

Ultima actualizare (Vineri, 19 August 2016)

 

buton clickAnunț 10626 din 16082016 - concurs consilier Compartiment achizitii publice

                din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

 

buton clickAnunț concurs nr. 5699 din 08082016 SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI

 

buton clickAnunț concurs nr. 5699 din 08082016 SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

Ultima actualizare (Luni, 08 August 2016)

 

buton clickAnunț Modificare Tema Proiectare, Plan Urbanustic de Detaliu aprobat prin

HCL nr. 224/2015 modificare înalțime cornișă și coamă, modificare planșeu și învelitoare

   

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

 

Ultima actualizare (Marţi, 02 August 2016)

 

Proprietarii deținători de terenuri agricole, sunt avertizați asupra riscului 

instalării fenomenului de secetă pedologică și sunt rugați ca în vederea 

luării în evidență privind suprafețele calamitate să se adreseze 

compartimentului agricol din cadrul Primăriei municipiului Dorohoi, în vederea 

ridicării formularului tipizat de înștiințare, pe care-l vor completa

în vederea înregistrării pagubei.

Ultima actualizare (Vineri, 29 Iulie 2016)

 

Botoşănenii ale căror culturi agricole şi efective de animale au fost afectate de grindină sau inundaţii, 

au dreptul să solicite reducerea veniturilor impozabile. Un ordin al preşedintelui ANAF, publicat la 

sfârşitul lunii iunie, precizează paşii pe care trebuie să-i urmeze fermierii aflaţi în aceste situaţii, astfel 

încât să beneficieze de reducerea normei de venit. 

Trebuie ştiut că plata reducerea impozitului se face proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul 

anului fiscal curent, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile, asimilate dezastrelor naturale, 

precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, seceta şi inundaţiile, precum şi a epizootiilor. 

Totodată trebuie ca pierderea să afecteze peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole

 vegetale sau din animalele deţinute. 

Paşii prevăd că persoanele fizice sau asocierile trebuie să depună la primărie "Cererea pentru 

constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor 

agricole/efectivelor de animale, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia.  

În cazul pagubelor care privesc efective de

 animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar.

Sunt necesare completarea şi înregistrarea, la organul fiscal, a formularului 221 - "Declaraţie privind veniturile 

din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. 

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac de către o comisie numită prin ordin 

al prefectului. 

La nivelul judeţului Botoşani ordinul a fost emis pe 5 iulie, iar din comisie fac parte reprezentanţi ai primăriei,

APIA, ANM, ISU şi ANAF. Un exemplar al procesului verbal întocmit de această comisie 

va ajunge la persoana afectată, aceasta urmând să-l depună la organul fiscal, odată cu 

"Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit". 

„Procedura a fost publicată, ordinul prefectului a fost emis, ca atare botoşănenii afectaţi de grindină, 

sau inundaţii  pot solicita acordarea acestui drept. Trebuie, însă, să respecte paşii şi termenele, 

astfel încât să li se poată aproba cererile.”

Cei interesati pot găsi mai multe detalii accesând:

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171282

şi

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_1863_2016.pdf

Ultima actualizare (Vineri, 29 Iulie 2016)

 

buton clickAnunţ  nr. 9690 21.07.2016 concurs ocupare post PAZNIC  la DEPOZITUL DE DESEURI DOROHOI

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

 

Informații referitoare la serviciile de tip ,,Government to Business" și  ,,Business to Business" oferite de platforma  ,,Dezvoltarea Interoperabilității Bazelor de Date Destinate IMM-urilor" se pot obține accesând site-ul www.imm.msinf.ro și la adresa de email a managerului de proiect Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza   

Ultima actualizare (Joi, 21 Iulie 2016)

 

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ

 

Primăria Municipiului Dorohoi a demarat procedura de consultare publică a

 „STRATEGIEI  DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI DOROHOI cu orizont de timp 2023”, 

în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică şi a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Etapa consultării publice se desfășoară în perioada 19 iulie – 19 august 2016.

Vă invităm să vă exprimați opinia prin completarea unui chestionar adresat tuturor cetățenilor 

din Municipiul Dorohoi. 

Chestionarul poate fi completat on-line sau descărcând fișierul pdf.

Fișierul descărcat și completat poate fi trimis la adresa: primariadorohoi@primariadorohoi.ro  

sau în format tipărit, la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 41.

Persoanele interesate să dezvolte o afacere în Municipiul Dorohoi sunt invitate să completeze 

chestionarul destinat mediului antreprenorial, atașat în format pdf. 

Vă mulțumim pentru implicare!

 

 ,„STRATEGIA  DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI DOROHOI cu orizont de timp 2023” - varianta spre consultare

 

Link chestionar opinie publică online:

https://www.surveymonkey.com/r/LBVH8K5

 

Chestionar opinie publică PDF:

ATAȘAMENT PDF CHESTIONAR

 

 

Chestionar mediu de afaceri PDF:
ATAȘAMENT PDF CHESTIONAR

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată 

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

 
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
Căutare
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Incubatorul de afaceri Dorohoi
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni