Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Protecția datelor cu caracter personal
 

 


 
Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
 
 

   MONITORUL OFICIAL LOCAL

 
 

Stimaţi clienţi,

 

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie,

 în condiţii de siguranţă, sunt necesare întreruperi temporare 

în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele:

 

Judeţul

Perioada

Intervalul orar

Zonele afectate

BOTOSANI

11.05.2020

09.00-17.00

Localitatile Dersca, Lozna, Strateni,

 Sendriceni, Padureni, Pascari-Dorohoi

BOTOSANI

12.05.2020

09.00-17.00

Localitatile Radauti-Prut-zona PTA 1(inclusiv Vama, 

Primaria, 

Politia de Frontiera)

BOTOSANI

13.05.2020

09.00-17.00

Localitatea Horodistea inclusiv Dealul Crucii

BOTOSANI

14.05.2020

09.00-17.00

Localitatile Radauti-Prut-zona PTA 2,3;

 Rediu-zona PTA 2,3


Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute în  reţelele electrice.

 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la: TelVerde 0800 800 929

Ultima actualizare (Miercuri, 06 Mai 2020)

 

  Comisia de analiză, evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările

de locuinţe construite în regim ANL, numită prin HCL nr.29 în data de 18.02.2020, 

pune la dispoziția titularilor de cereri care au solicitat o locuință realizată prin 

Agenția Națională de Locuințe - LISTA DE PRIORITĂȚI A SOLICITANȚILOR DE 

LOCUINȚĂ ÎN REGIM ANL CARE AU ACCES LA LOCUINȚĂ PRIN ÎNDEPLINIREA 

CRITERIILOR CADRU.

   Contestațiile se  pot depune în termen de 7 zile lucrătoare, începând cu data de 

04.05.2020.

   Lista de priortități poate fi consultată la avizierul din incinta Primăriei Municipiului 

Dorohoi, strada Grigore Ghica nr.34, pe site-ul www.primariadorohoi.ro şi în mass 

media locală .

 

 buton clickLISTA DE PRIORITĂȚI A SOLICITANȚILOR DE LOCUINȚĂ ÎN REGIM ANL 

CARE AU ACCES LA LOCUINȚĂ PRIN ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR CADRU.

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate, trebuie sa aveti

instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 30 Aprilie 2020)

 

Stimaţi clienţi,

 

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie, în condiţii de siguranţă, 

sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele:

 

Judeţul

Perioada

Intervalul orar

Zonele afectate

BOTOSANI

28.04.2020

08.00-16.00

Localitatea Dorohoi str Razboieni, 

George Enescu, Ilasevici Iancu, Bujorului, 

Vasile Lupu, Matei Basarab, Dragos Voda.

BOTOSANI

29.04.2020

08.00-16.00

Localitatile Dragalina Cristinesti, Arborea, 

George Enescu, Stanca-George Enescu.


Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute în  reţelele electrice.

 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la: TelVerde 0800 800 929

 

buton_click Anunt nr. 6085 din 22042020 licitatie publica inchiriere teren 

 

buton_click Anunt nr. 6086 din 22042020 licitatie publica inchiriere teren 

 

buton_click Anunt nr. 6087 din 22042020 licitatie publica inchiriere teren 

 

 

 Pentru a putea vizualiza documentele atasate, trebuie sa aveti instalata o aplicatie

de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

Ultima actualizare (Vineri, 24 Aprilie 2020)

 

Stimaţi clienţi,

 

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie, în condiţii de siguranţă, 

sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la 

consumatorii din zonele:

 

Judeţul

Perioada

Intervalul orar

Zonele afectate

BOTOSANI

30.04.2020

08.00-15.00

Localitatea Corni-zona PTA 2

BOTOSANI

04.05.2020

08.00-15.00

Localitatea Corni-zona PTA 2

BOTOSANI

05.05.2020

08.00-15.00

Localitatea Dorohoi str Horia, Munteniei, Banat, Calcantraur

BOTOSANI

06.05.2020

08.00-15.00

Localitatea Dorohoi str Horia, Munteniei, Banat, Calcantraur

BOTOSANI

07.05.2020

08.00-15.00

Localitatea Pomirla-zona PTA 6

BOTOSANI

08.05.2020

08.00-15.00

Localitatile Pomirla-zona PTA 6; Botosani str Viilor nr 10


Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute în  reţelele electrice.

 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la: TelVerde 0800 800 929

 

 

   Primăria municipiului Dorohoi prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

atenționează locuitorii orașului că asemenea acțiuni sunt interzise, arderea 

frunzelor si a vegetatiei uscate  afectând în mod grav calitatea aerului, degradând

stratul fertil de sol, cu consecințe grave și asupra sănătății oamenilor. 

   Pentru evitarea poluării mediului, specialiştii recomandă populaţiei să colecteze 

deşeurile separat, iar resturile vegetale şi frunzele să fie depozitate şi acoperire cu 

sol. Astfel frunzele vor fi supuse unui proces de fermentare şi se vor transforma în 

compost, care va putea fi folosit ca îngrăşământ natural pentru terenurile agricole.

     In cazul persoanelor detinatoare de terenuri agricole, arderea vegetatiei potrivit 

OMAI nr.605/2008 se va putea face tinand cont de urmatoarele reguli:

    - eliberarea permisului de lucru cu foc de catre primar (prin SVSU)

    - obtinerea acceptului autoritatii competente pentru protectia mediului;

    - informarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;

    - delimitarea parcelelor prin fasii arate;

    - realizarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagării focului la 

vecinatăți asigurandu-se supravegherea permanentă a arderii.

    In conformitate cu art.96 din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului

,,constituie contraventie si se sanctioneaza cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei 

pentru persoanele fizice si de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoanele juridice,

încalcarea obligatiei proprietarilor și deținătorilor de terenuri de a arde miristile,

stuful, tufărișurile sau vegetatia ierboasă fără acceptul autorităților competente”

 

Stimaţi clienţi,

 

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie, în condiţii de siguranţă,

 sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la 

consumatorii din zonele:

 

Judeţul

Perioada

Intervalul orar

Zonele afectate

BOTOSANI

27.04.2020

08.00-16.00

Localitatea Dorohoi str. Progresului


Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute în  reţelele electrice.

 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la: TelVerde 0800 800 929

 

      În data de 08.10.2019 s-a emis Autorizația de Construire nr. 112, pentru Construirea 

Grădiniței cu Program Normal Nr. 6, mun. Dorohoi, jud. Botoșani, investiție cu o valoare 

totală finanțată de 2.785.000 lei, prin care se autorizează execuția unui corp nou de clădire 

care să asigure educația într-un mediu propice a 4 grupe de preșcolari. 

     De asemenea, ținem să reamintim cetățenilor municipiului Dorohoi, faptul că în același

timp sunt demarate și lucrările aferente modernizării Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7

 „Albă ca Zăpada”, investiție ce are o valoare estimată de 3.348.636,49 lei. În urma realizării 

acestei investiții, se extinde unitatea de învățământ astfel încât suprafața utilă rezultată să 

asigure în totalitate funcționalitățile necesare bunei desfășurări a procesului educativ. 

Totodată în curs de execuție se află și Modernizarea Grădiniței cu program prelungit nr. 9 

„Ștefan cel Mare”, mun. Dorohoi, în ceea ce vizează reabilitarea clădirii, înlocuirea tuturor

 tipurilor de instalații, dotarea cu panouri solare,  spații verzi și înființarea unui loc de joacă

      La nivelul municipiului Dorohoi, sunt în diferite stadii de implementare toate obiectivele 

de investiții (grădinițe), finanțate prin fonduri europene, ce au ca scop final îmbunătățirea 

condițiilor de desfășurare a procesului educativ preșcolar.

         Implementarea proiectelor amintite mai sus, au ca scop dezvoltarea intelectuală și 

emoțională a copiilor noștri, fiind unul din obiectivele principale ale Administrației Publice 

Locale.

 

 

       Sărbători binecuvântate!

 

   

       Astăzi, 16.04.2020, primarul Municipiului Dorohoi, ing. Dorin Alexandrescu

 a semnat ordinele de plată pentru acordarea ajutorului de minimis unui număr 

de 17 societăți nou înființate, in valoare totală de  1.738.294 lei, din cadrul 

proiectului  “Comunitatea Marginalizată Plevna-Dorohoi-program integrat 

de măsuri de intervenție (CMP-D).

     In cadrul programului Business Start Dorohoi, au fost contractate 35 de 

planuri de afaceri,  în valoare cumulată de 3.976.700 lei, până in prezent, 

Primăria municipiului Dorohoi a reușit să finanțeze toate cele 35 de planuri, 

cu 90% din valoarea contractelor de subvenție, însumând astfel peste 

3.500.000 lei.

      Dezvoltarea economică constituie factorul cel mai important care 

influențează oportunitățile din mediul de  afaceri. Totodată, înființarea 

unor firme ce au planuri noi de afaceri creează modificări în structura 

activităților, amplificând într-un mod pozitiv oportunitățile antreprenoriale 

și dezvoltarea Municipiului Dorohoi.

      Mult succes noilor antreprenori locali.

 

                              Sărbători binecuvântate!

Ultima actualizare (Joi, 16 Aprilie 2020)

 

     Urmare a inițiativei Primăriei Municipiului Dorohoi, s-a deschis un cont în lei 

pentru susținerea pe perioada de urgență a persoanele vârstnice și  a celor 

aflate în situații de risc, drept pentru care,  începând cu data de 16.03.2020 

s-a demarat acțiunea de distribuire a unui număr de 870 pachete care au fost

 achiziționate din sume alocate de la următorii sponsori: SC RAM SRL, 

SC NORDIC ROMAR SRL, SC AGA TRANS SRL, SC GAFCO CONSTRUCT SRL, 

SC TERMOPRODUCT GAM SRL, SC ELIENA EPCON SRL, URTEA VASILE BOGDAN, 

POPA ANA, SC SPICUL 2 SRL, SC SUPER SPENDID SRL, TRANS MATEI, 

AGRAMIS CARN COMPANY SRL, ASOCIAȚIA CLARA, SC RAMAX RARES MAXIM SRL, 

SC EDEN 2000 SRL, SC SABCO-S SRL, SC MIRA COM SRL, SC CONREC SRL și  

SALARIAȚII PRIMĂRIEI DOROHOI.

     Mulțumim tuturor operatorilor care au dat dovadă de solidaritate și au  fost cu inima 

alături de semenii lor, și astfel au fost ajutate un număr de 870 persoane din care 

750 pensionari în vârstă de peste 65 ani cu pensii mai mici de 1000 lei și un număr 

de 120 persoane aflate în situații de risc. 

     Chiar dacă situația în care ne aflăm este una dificilă, efortul fiecăruia dintre noi 

contează. TINEȚI LEGĂTURA CU CEI DRAGI, dar în același timp respectați 

limitele de distanțare socială și regulile impuse pe toată  perioada pentru care 

este instituită starea de urgență.

 

                                                Sărbători binecuvântate!

Ultima actualizare (Joi, 16 Aprilie 2020)

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni