Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă
Suntem permanent la dispoziţia dumneavoastră

Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici
 

 pubele_640x480          

 

               În cadrul proiectului SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL BOTOŞANI, începând cu data de 01.12.2011, în municipiul Dorohoi se vor distribui unităţi de compostare (lăzi de plastic de culoare neagră).

               Persoanele care locuiesc la case sunt invitate să se prezinte cu BI/CI  la S.C. Servicii Publice Locale S.R.L. Dorohoi, cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 24, pentru a primi unitatea de compostare şi instrucţiunule aferente realizării procesului de compostare.

Ultima actualizare (Luni, 05 Decembrie 2011)

 

bani-din-netPrin Ordinul comun al Ministrului administraţiei şi internelor şi al Ministrului finanţelor publice nr. 259/2842/2011 pentru aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.838/25.11.2011 a fost aprobată procedura privind acordarea unor facilităţi (scutiri) de la plata majorărilor de întârziere datorate de către contribuabili pentru neachitarea la termenele scadenţe a obligaţiilor fiscale (impozite şi taxe locale, amenzi, etc.).

Pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 31.08.2011 se acordă următoarele facilităţi:

  • anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale principale dacă acestea şi cota de 50% din accesorii calculate până la data plăţii, sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31.XII.2011;

  • anularea unei cote de 25% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale principale dacă acestea şi cota de 75% din accesorii calculate până la data plăţii, sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 30.06.2012;

Pentru acordarea facilităţilor respective contribuabilii trebuie să se adreseze cu o cerere la Serviciul impozite si taxe locale.

Termenele de depunere a cererilor sunt 31.XII.2011, respectiv 30.06.2012.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Pana la data de 15.11.2011, au fost inregistrate in registrul special un numar de 1817 cereri şi declaraţii pe propria răspundere de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor destinate consumatorilor vulnerabili.

Acestea au fost înregistrate şi prelucrate în programul informatic, iar după verificarea conţinutului şi a actelor anexate de solicitanţi, au fost intocmite situaţiile centralizatoare pentru fiecare categorie de beneficiari si au fost emise dipoziţiile de acordare a acestor prestatii sociale.

In urma verificarii si analizarii cererilor depuse pana la 15.11.2011, Directia de Asistenta Sociala a stabilit acordarea pentru sezonul rece 01 Noiembrie 2011-31 Martie 2012, a sumei de 905305 lei, din care suma de 788030 lei reprezinta valoarea necesara pentru încălzirea locuinţelor cu gaze naturale.

 

Ultima actualizare (Luni, 21 Noiembrie 2011)

Citeşte mai mult... »

 

buton_click  Anunţ supunere spre aprobare şi dezbatere publică Proiect HCL - Taxe şi tarifele propuse pentru  anul 2012 ce se vor percepe de Direcţia ADM. PIEŢEI ŞI OBORULUI

 

buton_click   Proiect HCL - Taxe şi tarifele propuse pentru  anul 2012 ce se vor percepe de Direcţia ADM. PIEŢEI ŞI OBORULUI

 

Obs. fisierele sunt în format .pdf

Ultima actualizare (Joi, 17 Noiembrie 2011)

 

CONSILIUL LOCAL DOROHOI

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

             Direcţia de Asistenţă Socială Dorohoi aduce la cunoştinţa cetăţenilor că la data de 15 noiembrie 2011

programul de susţinere a categoriilor de persoane defavorizate PEAD 2011 desfăşurat în perioada 30.08-14.11.2011  

S-A ÎNCHEIAT.

             Beneficiarii acestui program conform HG 600 din 2009 au fost:

1.Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi,obţinute din pensie sau din pensii cumulate se află

sub 400 lei-lună - 949 persoane.

2.Familiile şi persoanele singure beneficiare de venit minim garantat conform Legii 416-2001 - 154 familii.

3.Şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii 76-2002 - 282 persoane.

4.Persoanele cu handicap grav şi accentuat,adulţi şi copii,neinstituţionalizate -503 persoane.

Produsele şi cantităţile distribuite pe baza listelor primite de la Consiliul Judeţean Botoşani au fost:

-Făină albă de grâu=27284 kg. -Mălai=19974 kg. -Paste făinoase=3617 kg.

-Orez=17190 kg. -Biscuiţi=2160 kg. –Lapte praf=4177 kg.

 

           La această dată toate produsele au fost distribuite stocurile fiind zero.

Ultima actualizare (Miercuri, 16 Noiembrie 2011)

 
buton_clickAnunţ privind PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA CENTRALA
 

buton_clickProiect HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica

pe raza municipiului Dorohoi pentru anul 2012

 

 

Obs: fisierele sunt în format .pdf

Ultima actualizare (Luni, 14 Noiembrie 2011)

 

 buton_ATENTIE     Facem cunoscut că prin adresa nr. 16938/24.10.2011 au fost înştiinţaţi cei 96 de solicitanţi

de locuinţe construite în regim A.N.L., aprobaţi prin Lista finală de priorităţi privind repartizarea

celor 96 locuinţe în anul 2011conform H.C.L. nr. 188/22.09.2011, pentru a reconfirma îndeplinirea

tuturor criteriilor de acces.

                   Menţionăm că aceste adrese au fost trimise cu confirmare de primire la fiecare

             solicitant, acolo unde au avut declarat că locuiesc efectiv în declaraţia notarială.

                   Cei care nu vor depune documentele solicitate până la data de 15.11.2011, orele 16.00,

dosarul va fi respins. 

Ultima actualizare (Joi, 10 Noiembrie 2011)

 
comunicatdepresa2-001

Ultima actualizare (Vineri, 04 Noiembrie 2011)

 
buton_clickAnunţ privind PUD CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E STR. C.D. GHEREA, P.C. 1453
 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni