Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă
Suntem permanent la dispoziţia dumneavoastră

Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici
 

ghid_cutremur

Ghidul de comportare în caz de cutremur - document elaborat de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, cuprinde o serie de sfaturi şi informaţii adresate populaţiei în cazul producerii unui cutremur - poate fi descărcat de aici.

Ultima actualizare (Marţi, 05 Aprilie 2011)

 

   218-locuri-de-munca-vacante

         În data de  05.04.2011 are loc concursul pentru ocuparea  postului aferent funcţiei de conducere  de  ŞEF  SERVICIU PENTRU  SITUAŢII  DE URGENŢĂ  din  subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi. Condiţiile de concurs şi Tematica pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi, str. A.I. Cuza nr. 41 - Compartiment resurse umane precum şi pe site-ul www.primariadorohoi.ro secţiunea LOCURI DE MUNCĂ.

Ultima actualizare (Marţi, 22 Martie 2011)

 

           Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit vă învită în data de 22 martie 2011, la sediul Casei de Cultura, din Dorohoi , judetul Botosani,intre orele 11-13.30, pentru a lua parte la o întâlnire informală între cei interesati de oportunitătile financiare oferite de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea proiectelor de investitii în agricultură si reprezentantii APDRP.

Ultima actualizare (Vineri, 18 Martie 2011)

Citeşte mai mult... »

 

            În şedinţa de avizare a proiectelor de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, din data de 17 martie 2011, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici şi finanţarea lucrărilor de finisaje interioare şi instalaţii (de încălzire, electrice, etc.) pentru un număr de 47 locuinţe aparţinând domeniului public al municipiului Dorohoi construite în zona Dumbrava Roşie. Lucrările în valoare de 2.500.000 lei urmează să fie finanţate prin Programul de construcţii de locuinţe sociale conform Legii nr. 114/1996, program derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

 

pod_buhai         

 

     La data de 28.03.2011, vor începe lucrările de construcţii autorizate pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţie în primă urgenţă - Reabilitare pod pe DJ 291C, km 1+500 peste pârâul Buhai, la Dorohoi, jud. Botoşani" în valoare de 304.425 lei.

Ultima actualizare (Joi, 17 Martie 2011)

 

3D_View_4.3              Municipiul Dorohoi va beneficia în curând de încă o grădiniţă nouă cu finanţare de la Banca Mondială, în zona str. A.I. Cuza – Grigore Ghica, după ce în luna februarie 2011 a fost efectuată vizita în teren pentru construirea unei grădiniţe în cartierul Plevna, în str. Aleea Caisului.

          În data de 16 martie 2011 a avut loc vizita în teren a echipei de implementare a proiectului, în prezenţa Primarului Municipiului Dorohoi ing. Dorin Alexandrescu, pentru adaptarea proiectului propus la situaţia concretă a amplasamentului. Investiţia va consta în construirea unui imobil cu regim de înalţime parter+etaj, imobil ce va fi construit lângă actuala clădire a Grădiniţei nr. 6 din municipiul Dorohoi. Noua grădiniţă va asigura activitatea educaţională cu program prelungit pentru 6 grupe de copii şi va avea toate dotările şi amenajările necesare. Imobilul în care funcţionează în prezent Grădiniţa nr. 6 va fi reabilitat şi va fi destinat unor funcţiuni sociale.

          Termenul estimat de începere a lucrărilor este iulie-august 2011.  

 

          Primăria Municipiului Dorohoi, judeţul Botoşani, cu sediul în str. A.I. Cuza, nr. 41, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, imobilul în suprafaţă de 25000 mp (teren şi construcţii) situat în Dorohoi, str. Bd. Victoriei nr. 120 (fosta Unitate Militară), pentru construcţia unui complex comercial.

Sedinta de licitatie  va avea loc in data de  06.04.2011, orele 10, la sediul Serviciului Taxe si Impozite Locale – Camera Consilierilor.

         Detalii privind procedura de vanzare se gasesc pe adresa www.primariadorohoi.ro secţiunea Licitaţii.

Ultima actualizare (Miercuri, 16 Martie 2011)

 

 Comunicat de presă nr.4368/10.03.2011

papers1              În urma inundaţiilor din iunie 2010 care s-au produs pe raza municipiului Dorohoi, prin H.G. nr. 708 / 2010, Guvernul României a aprobat reconstrucţia caselor afectate de inundaţii. Astfel s-au alocat materiale de construcţie, printre care şi ciment produs de catre S.C. Holcim S.A. Bucureşti, punct de lucru “Ciment Câmpulung Argeş”, acesta fiind ciment Portland tip Structo.

              In ultima perioadă au apărut în presă relatări cu privire la ieşirea din perioada de garanţie a cimentului. În urma acestor relatări Inspectoratul Judeţean în Construcţii Botoşani a concluzionat printr-un proces verbal de inspecţie că se interzice punerea lui în operă.

            Pentru a debloca aceasta situatie, Primăria Municipiului Dorohoi a contactat firma S.C. Consproiect M S.R.L. Botoşani pentru realizarea unor analize de laborator în vederea stabilirii cu exactitate a caracteristicilor de punere în operă a cimentului.

În urma efectuării analizalor de laborator, de către S.C. Consproiect M S.R.L. Botoşani - Laborator autorizat de grad II, s-a constatat că cimentul corespunde condiţiilor STAS SR. EN. 196-1/2006, conform Comunicarii anexate şi este bun pentru lucrări de construcţii.

Ultima actualizare (Joi, 10 Martie 2011)

 

Comunicat de presă nr.4366/10.03.2011

              papers1
Una dintre ultimele condiţii ce trebuiau îndeplinite pentru semnarea contractului de finanţare având ca obiect dezvoltarea urbană în municipiul Dorohoi a fost îndeplinită. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 161 din 07martie 2011, a fost publicată HGR nr.154, prin care s-au corectat dimensiunile unor străzi din municipiu, precum şi valorile de inventar ale acestora.

            În calitate de Primar al Dorohoiului, doresc să apreciez mobilizarea tututror factorilor de decizie care au făcut posibilă adoptarea în regim de urgenţă a acestei hotărâri de Guvern, domnului Prefect Cristian Constantin Roman, domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani Mihai Ţîbuleac, domnului Gheorghe Emacu, Secretar de Stat pentru Comunităţile Locale în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

            Publicarea în Moniotorul Oficial şi implicit intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern va fi urmată la data de 15 martie de vizita în teren a experţilor din cadrul Organismului Intermediar apentru Implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 în Regiunea Nord-Est.

            Un raport pozitiv al corpului de experţi va conduce la semnarea contractului de finanţare, ceea ce va însemna o investiţie de peste 7 milioane de euro prin care se vor reabilita 20 de kilometri de drumuri, 40 kilometri de trotuare, precum şi alte lucrări de infrastructură urbană.

                                                                      PRIMAR,

                                                           ing. Dorin Alexandrescu

Ultima actualizare (Joi, 10 Martie 2011)

 


bloc_anl_tg_mures-400x299
                 Comisia de analiză, evaluare şi întocmirea listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe, pentru tineri construite în regim ANL, aduce la cunoştinţa tuturor titularilor de cereri (depuse până la data de 31.12.2010) care au solicitat o locuinţă realizată prin Agenţia Naţionlă de Locuinţe, formularul care conţine toate documentele necesare completării dosarului.

                Dosarele se depun la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi astfel:                
                             luni  - joi orele 8.00 – 16.30
                             vineri între orele 8.00 – 14.00.
                  Fiecare solicitant va fi înştiinţat prin adresă scrisă, cu confirmare de primire, documentele necesare completării dosarului precum şi perioada de depunere.

Ultima actualizare (Miercuri, 09 Martie 2011)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni