Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici


 
Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
 
Protecția datelor cu caracter personal 
 
 În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al cimitirelor umane aparținând domeniului public al municipiului 

Dorohoi și aflate în administrarea Consiliului Local Dorohoi

aprobat în baza H.C.L. 189/ 26.07.2018, persoanele interesate 

(titularii de drept sau urmașii acestora), sunt rugate să se adreseze 

Administrației cimitirelor până la data de 31.07.2019, în vederea 

întocmirii actelor de concesiune pentru locurile de înhumare situate 

în cimitirul „Eternitatea” Dorohoi.

· Documente necesare:

Ø cerere tip, completată de titularul de drept al locului de înhumare; 

Ø B.I./ C.I. titular concesiune; 

Ø dovada plății, la zi, a taxelor stabilite și aprobate de Consiliul Local 

al municipiului Dorohoi (chitanțe închiriere loc și taxă întreținere cimitir);

Ø certificatele de deces ale persoanele înhumate în locul solicitat;

Ø alte documente care atestă modul de dobândire al locului de

 înhumare (act notarial de donație autentificat, sentință judecătorească 

definitivă, legitimație de veteran de război conform Legii 44/ 1994, 

documente care certifică drepturile prevăzute de Legea 189/ 2000, 

Legea 341/ 2004 și Legea 29/2000).

Persoanele care au depus documente în vederea încheierii 

actului de concesiune în perioada 16.04.2018 - 31.12.2018,

vor fi contactate de către Administrația cimitirelor pentru 

completarea acestora, după caz.                                                                                                                                                                                                             

 

Ultima actualizare (Vineri, 15 Februarie 2019)

 

buton clickAnunţ  282 14.02.2019 rezultat final concurs în vederea

ocupării a 2 posturi contractuale la Serviciul Spații verzi

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 14 Februarie 2019)

 

buton clickAnunţ  282 13.02.2019 rezultat proba interviu concurs în vederea

ocupării a 2 posturi contractuale la Serviciul Spații verzi

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 14 Februarie 2019)

 

buton clickAnunț dezbatere publica  - Proiect de hotărâre privind

modificarea și completarea HCL nr. 317/20.12.2018

privind Regulamentul de aplicare a taxei speciale

de salubrizare pentru anul 2019

 

Obs: Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 14 Februarie 2019)

 

buton clickAnunţ  282 08.02.2019 rezultat proba scrisa și proba practica concurs în vederea

ocupării a 2 posturi contractuale la Serviciul Spații verzi

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 14 Februarie 2019)

 

buton clickAnunţ  282 01.02.2019 selecție dosare concurs în vederea

ocupării a 2 posturi contractuale la Serviciul Spații verzi

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

 

           

 

 

Conform Ordonanței de Guvern nr. 28/2008, toate persoanele fizice și juridice

care dețin în proprietate și exploatează terenuri agricole pe raza UAT Dorohoi

au obligația ca să depună declarațiile la Primăria Municipiului Dorohoi - Registrul agricol.

 

 

 

-5 ianuarie - ultima zi lucrătoare a lunii februarie, date privind membrii gospodăriei, teren aflat în proprietate, teren utilizat, clădiri cu destinație de locuință, construcții anexă, mijloace de transport, utilaje, instalații agricole și efective de animale la începutul fiecărui an și modificările din anul precedent; 

-01 mai - ultima zi lucrătoare a lunii mai, modul de folosință a terenurilor, suprafetele cultivate și numărul pomilor fructiferi pentru anul agricol respectiv;

În cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30  zile de la apariția modificări. 

 

   

Puteți descărca formularul aici 

                                                           DECLARAȚIE REGISTRUL AGRICOL    

 

 

Ultima actualizare (Marţi, 29 Ianuarie 2019)

 

 

Pentru executarea unor lucrări necesare 

conectării stației de ridicare a presiunii de 

la blocurile ANL la rețeaua de apa existentă 

din str. 1 Decembrie,

 se va întrerupe furnizarea apei in zilele de:

- 18 ianuarie 2019, între orele 08:00 - 17:00;

- 19 ianuarie 2019, între orele 08:00 – 12:00;

 Intreruperea afecteaza consumatorii ansamblului 

de locuinte ANL de pe strada 1 Decembrie.

 Ne cerem scuze pentru disconfortul creat

 

buton clickAnunţ 18287 16122018 rezultate finale curs ocupare functie publică consilier

la Compartimentul Executare silită, control, persoane fizice și juridice din

subordinea Direcției taxe, impozite locale

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

 

buton clickAnunţ  282 08.01.2019 organizare concurs în vederea

ocupării a 2 posturi contractuale la Serviciul Spații verzi

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni