Alegeri Parlamentul European 2019
Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă
Suntem permanent la dispoziţia dumneavoastră

Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici
 

Ultima actualizare (Vineri, 17 August 2018)

 

buton_clickPROGRAMUL DE LUCRU PENTRU RECUPERAREA ZILELOR 16 AUGUST ȘI 17 AUGUST 2018

 

Având în vedere  prevederile  HGR  nr. 595/2018  pentru stabilirea zilelor de 16 august  și 17 august 

ca zile libere , cu recuperare până pe data de 07.09.2018,   se propune recuperarea  acestora,  astfel:

    

                

Nr. crt

ZIUA

DATA 

PROGRAMUL DE  LUCRU

1

SÂMBĂTĂ

25.08.2018

de la ora 8,00-la ora 16,30

2

SÂMBĂTĂ

01.09.2018

de la ora 8,00-la ora 16,30


Ultima actualizare (Marţi, 21 August 2018)

 

buton clickCONT UNIC conform ORDIN nr. 7166/2017

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

 

Primaria municipiului Dorohoi, cu sediul administrativ in municipiul Dorohoi, 

str. Grigore Ghica nr. 34, aduce la cunostinta fostilor salariati ai

 S.C. I.M.U.D.O. S.A. Dorohoi, ca incepand cu data de 03 august 2018, 

arhiva societatii a fost transferata la S.C. EVENDER S.R.L. Suceava 

in baza contractului nr. 11281/31.07.2018.

 Transferul arhivei S.C. I.M.U.D.O. S.A. Dorohoi, s-a facut in baza

 prevederilor art. IV din Legea nr. 138 din 30 aprilie 2013 

pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, 

care precizeaza urmatoarele: in cazul creatorilor de documente desfiintati

 la data intrarii in vigoare a prezentei legi si a caror arhiva exista, documentele

 cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase 

privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurarile sociale ale 

cetatenilor, se predau, pe baza de contract, operatorilor economici autorizati 

in prestarea de servicii arhivistice.

Cei interesati pentru obtinerea adeverintelor sau alte documente se vor putea 

adresa operatorului economic autorizat:

 

S.C. EVENDER S.R.L. SUCEAVA

STR. MUNCITORULUI NR. 34

TEL. 0330 816 422

          0745 149 680

(zona cartier Itcani)

Ultima actualizare (Joi, 09 August 2018)

 

buton_clickAnunt concurs ocupare posturi Spitalul Municipal Dorohoi

 

buton clickAnunţ 10970 31072018 concurs ocupare functie publică consilier la

Compartimentul constatare, impunere, persoane juridice din subordinea

Direcției taxe, impozite locale

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Vineri, 03 August 2018)

 

PUZ MODIFICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE - REALIZARE LOCUINTA

     

1 ANUNȚ PUZ pdf_button
2

PARTE SCRISĂ

pdf_button
3 ÎNCADRARE ÎN TERITORIU pdf_button
4 ORTOFOTOPLAN pdf_button
5 SITUAȚIA EXISTENTĂ pdf_button
6 REGLEMENTĂRI URBANISTICE pdf_button
7 REGLEMENTARI EDILITARE pdf_button
8 CIRCULATIA TERENURILOR pdf_button
9 STUDIU GEOTEHNIC pdf_button

                    

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Vineri, 03 August 2018)

 

Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, cu sediul administrativ în municipiul Dorohoi, 

strada Grigore Ghica nr. 34, jud. Botoşani, prin reprezentant legal prin Primar,

 ing. Dorin Alexandrescu aduce la cunoștință faptul că, datorită nerespectării 

clauzelor contractuale și prevederilor legale începând cu data de 01 august 2018

 contractele de degelare a gestiunii serviciului comunitar de transport public local

 de persoane prin curse regulate încheiate cu S.C. MGH LUX BUS S.R.L., în calitate

 de delegant au încetat de drept.

Totodată, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu art. 5 alin . (2) lit. g )

 Cap. S.C. MGH LUX BUS S.R.L are obligația ca : ” la încetarea contractului de 

delegare din alte cauze decât prin ajungerea la termen, excluzând forța majoră 

și cazul fortuit, să asigure continuitatea prestării activității, în condițiile stipulate 

în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar sau alt delegant,

 dar nu mai mult de 90 de zile, (...)”, cu respectarea tuturor clauzelor contactuale.

 

De asemenea, informăm cetățenii mun. Dorohoi, că tariful de 3 lei/bilet aplicat 

de către S.C. MGH LUX BUS S.R.L începând cu data 01.08.2018 nu este 

cel aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Dorohoi.

Ultima actualizare (Miercuri, 01 August 2018)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni