Anunturi licitații
Control intern managerial
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Suntem permanent la dispoziţia dumneavoastră

Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici
 

buton clickAnunț PUD amplasare stație distribuție carburanți, skid GPL, spațiu comercial,

amenajare incintă, firmă luminoasă, bazine vidanjabile și separator hidrocarburi

             Parte scrisă

     buton click     Parte scrisă

 

           Planșe desenate

     buton click     Planșa 1 

                          Planșa 2 

                          Planșa 3

                          Planșa 4

                          Planșa 5

                          

 

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

 

Ultima actualizare (Marţi, 08 Martie 2016)

 

buton clickAnunț PUD schimbare destinație spațiu de locuit în spațiu comercial, extindere, realizare accese, terase, finisaje exterioare

              Parte scrisă

     buton click     Parte scrisă

           Planșe desenate

     buton click     Planșa 1 

                          Planșa 2 

                          Planșa 3

                          Planșa 4

                          

 

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

 

Ultima actualizare (Marţi, 08 Martie 2016)

 

buton clickAnunț PUZ privind schimbare destinație zonă unități

industriale și depozitare în zonă pentru locuințe și complementare

 

             Parte scrisă

     buton click     Parte scrisă

 

 

           Planșe desenate

     buton click     Planșa 1 

                          Planșa 2 

                          Planșa 3

                          Planșa 4

                          Planșa 5

 

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

 

Ultima actualizare (Marţi, 08 Martie 2016)

 

Aducem la cunoştinţa publicului următorul proiect de act normativ:

 

 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

privind/ pentru Proiect HCL privind stabilirea obligaţiilor ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor din Municipiul Dorohoi pentru buna gospodărire a localităţii pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 25 Februarie 2016)

 

Ținând seama de interesul general de susținere a creșterii economice prin sprijinirea 

contribuabililor aflați în dificultate și în temeiul O.U.G. nr.44/14.10.2015 privind acordarea 

unor facilități fiscale, am considerat că este oportun să se acorde anularea a 70% din 

majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale din impozite și taxe locale 

datorate bugetului local, restante la data de 30septembrie 2015.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.31/28.01.2016 a fost aprobată anularea în cotă de 70% 

a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale din impozite și taxe locale 

datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice și juridice, restante la 

30 septembrie 2015, cu condiția achitării debitelor principale datorate la data de 31.03.2016.

Acordarea acestei facilități fiscale s-a constituit într-o pârghie fiscală de stimulare a 

contribuabililor, cu efecte benefice pentru încasarea veniturilor la bugetul local.

Față de cele menționate mai sus, vă propunem să beneficiați de aceste facilități și să 

depuneți în timp util NOTIFICAREA asupra intenției de a beneficia de anularea cotei 

majorărilor de întârziere.

În vederea depunerii notificării, organul fiscal competent înștiințează și îndrumă

contribuabilii care înregistrează obligații de plată restante la 30 septembrie 2015 inclusiv,

 punând la dispoziția contribuabililor formularele necesare.

 

   Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Dorohoi, intentionează să deruleze o serie de investiţii

care să contribuie la creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii săi. In portofoliul de proiecte stabilit

pentru perioada 2016-2020, figurează şi reabilitarea termică a clădirilor rezidentiale (blocuri de locuinţe).

    Pentru asigurarea resurselor financiare s-a realizat o analiză şi s-a identificat o sursă de finanţare 

nerambursabilă: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, 

Prioritatea de Investiţii 3.1. 

     Primăria Municipiului Dorohoi va organiza o întâlnire cu reprezentantii blocurilor care doresc să-şi

constituie asociaţii şi care sunt interesaţi în acest sens,în vederea eficienţei energetice a clădirii, pentru

dezbaterea oportunităţii de atragere a resurselor de finanţare nerambursabilă şi identificarea nevoilor la

nivelul asociaţiilor de proprietari.

    Intâlnirea va avea loc în data de 03.02.2016 , ora 13,00 la Casa municipală de cultură Dorohoi din 

str. G. Enescu nr. 57. 

 Implicarea dumneavoastră este foarte importantă în atragerea de finanţări nerambursabile pentru investiţiile

din Municipiul Dorohoi şi ne bazăm pe participarea la întâlnirea organizată de Primărie.

Ultima actualizare (Miercuri, 03 Februarie 2016)

 

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

    privind/ pentru

privind aprobarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2016

pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 28 Ianuarie 2016)

 

buton clickAnunţ 19  21.01.2015  

PROIECT DE HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE

ŞI FUNCŢIONARE A PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI (OBOR) DIN MUNICIPIUL DOROHOI

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Marţi, 26 Ianuarie 2016)

 

buton clickRecomandări privind respectarea măsurilor de apărare împotriva

incendiilor în timpul petrecerii Sărbătorilor de iarnă

 

Aducem la cunoştinţa publicului:

 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

privind/ pentru Proiect HCL privind aprobarea procedurii de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Dorohoi, potrivit OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale pdf_button
 
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
Căutare
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Incubatorul de afaceri Dorohoi
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni