Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă

Nr.

Data 

Proiect de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

1 26062014

Hotărâre privind/ pentru

aprobare proiect în fazele PT + DE + DL precum şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizări trotuarem căi de acces şi străzi, mun. Dorohoi, jud. Botoşani

pdf_button

2 26062014

Hotărâre privind/ pentru

aprobare proiect în fazele PT + DE + DL precum şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Locuinta unifamiliala parter, mun. Dorohoi, jud. Botoşani pdf_button
26062014 

 Hotărâre privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 28.342,04 mp teren aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi situat în str. Dumbrava Roşie nr. 2 pc 3726, ocupat de clădirile proprietatea S.C. TRANSPORT MIXT S.A.   pdf_button
26062014  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea efectuării lucrărilor de refacere a acoperişului la blocul C3 - ANL, situat în str. D. Pompeiu nr. 70, municipiul Dorohoi, printr-o firmă cu activitate în domeniul construcţiilor   pdf_button
26062014  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 16 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului privat al municipiului Dorohoi   pdf_button
26062014  Hotărâre privind/ pentru  modificarea componentei comisiei de analiza a solicitărilor de locuinţe sociale şi necesitate, precum şi în regim de închiriere din fondul locativ al municipiului Dorohoi numită prin HCL nr. 86 11.10.2012  pdf_button
26062014  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea repartizării locuinţei (tip garsoniera) numărul 36 situat în str. Dimitrie Pompeiu nr. 68, bl. C4, parter, ANL, drei PUSCASU ALINA STEFANIA, conform Listei finale de priorităţi aprobate prin HCL nr. 188/22092011  pdf_button
26062014  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea vanzării locuinţei (tip garsoniera) situate în str. Dumitru Furtună nr. 7, sc. B, ap. 19, et. 4 în baza Decret Lege 61/1990 şi Legii 85/1992 la cerere, titularului contractului de închiriere ALEXII GABRIELA  pdf_button
26062014  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea vanzării locuinţei situate în str. Gheorghe Doja nr. 7, ap. 2, parter în baza Decret Lege 61/1990 şi Legii 85/1992 la cerere, titularului contractului de închiriere CIMPANU FLORICA  pdf_button
10  26062014  Hotărâre privind/ pentru  recificarea bugetului local pentru anul 2014  pdf_button
11  26062014  Hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafeţei de 22,40 mp teren către S.C. BACIU DOC MED S.R.L. Dorohoi, în vederea executării uni balcon, trepte şi alee de acces la cabinetul medical stomatologic proprietatea sa situat în str. Spiru Haret nr. 9, bl. 16A, ap. 2 parter , pc 2903, municipiul Dorohoi  pdf_button
12  26062014  Hotărâre privind/ pentru  acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Dorohoi în AGA ADI AQUA Botoşani pentru a vota în şedinţele adunării  pdf_button
13  26062014  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea modificarii Statului de funcţii a Sptalului Municipal Dorohoi începând cu iulie 2014  pdf_button
 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni