Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă

Nr.

Data 

Proiect de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

1 31072014

 privind/ pentru

aprobarea proiectului în fazele PT DE DL precum şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizari trotuare, căi de acces şi străzi, mun. Dorohoi, jud.Botoşani - Trotuare str. Alexandru Sahia 

pdf_button

2 31072014

privind/ pentru

aprobarea proiectului în faza SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Retea de canalizare pluvială Aleea Ghiocelului mun. Dorohoi, jud.Botoşani   pdf_button
3 31072014

privind/ pentru

aprobarea vânzării terenului ocupat de locuinţa dnei Răducanu Oana, situat în str. Dumbrava Roşie nr. 70, PC 499 în suprafaţa de 300 mp, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  pdf_button
4 31072014 

 privind/ pentru

vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat în str. Ştefan cel Mare nr. 52, PC 3392, în suprafaţă de 354 mp, stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  pdf_button
5 31072014 

 privind/ pentru

 aprobarea transferării bunurilor imobile din administrarea Centrului bugetar I Colegiul Naţional Grigore Ghica - Scoala Gimnaziala Dimitrie Romanescu Dorohoi - în administrarea Consiliului Local prin Casa Municipală de Cultură Dorohoi, bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Dorohoi  pdf_button
6 31072014

privind/ pentru

aprobarea acordării despăgubirii suprafeţei de 50 mp teren curţi construcţii situat în zona centrală a Municipiului Dorohoi - str. Dimitrie Pompeiu nr. 111 - la cererea proprietarului FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI - BUCUREŞTI conform Raportului de evaluare   pdf_button
7 31072014

privind/ pentru

aprobarea iniţierii procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Dorohoi 2014-2020  pdf_button
8 31072014

privind/ pentru 

aprobarea funcţiilor publice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi cât şi pentru instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Dorohoi pe anul 2014  pdf_button
 31072014  privind/ pentru aprobarea vânzării locuinţei construite în regim ANL situată în municipiul Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu nr. 68 bl C4, ap. 37, et.1, în conformitate cu prevederile Legii 152/1998 cu modificările şi completările ulterioare la cerere, titularului contractului de închiriere CODRESCU OVIDIU LAURENTIU  pdf_button
10  31072014  privind/ pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 8 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului privat al Municipiului Dorohoi  pdf_button
11  31072014  privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 8,22 mp teren situat în Calea Plevnei nr. 19, parter, PC 3616, ocupat de balcon aferent ap. 1 proprietatea doamnei Costica Viorica  pdf_button
12  31072014  privind/ pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică în faza DALI şi inficatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiii Reabilitare şi modernizare Parc Primărie banca, mun. Dorohoi, jud. Botoşani pdf_button
 13  31072014  privind/ pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică în faza DALI şi inficatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiii Reabilitare şi modernizare Parc Primărie dreapta, mun. Dorohoi, jud. Botoşani pdf_button
14   31072014 privind/ pentru  aprobarea documentaţiei tehnico-economică în faza DALI şi inficatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiii Reabilitare şi modernizare Parc Primărie stanga, mun. Dorohoi, jud. Botoşani pdf_button
 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni