Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă

Nr.

Data 

Proiect de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

1 19092014

 privind/ pentru

 aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a bunurilor care alcătuiesc Patinoarul artificial situat în B-dul Virctoriei nr. 120

pdf_button

2 19092014

 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Canalizare menajeră bloc J1-J3 Cartier Plevna, mun. Dorohoi    pdf_button 
19092014

 privind/ pentru

aprobarea documentaţiei tehnico-economice în fazele DL, DE şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Reparaţii faţadă posterioară - Casa de Cultură Dorohoi   pdf_button
19092014  privind/ pentru aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a bunurilor realizate prin investiţii şi predarea lor în administrarea S.C. NOVA APASERV S.A.   pdf_button
5 19092014 privind/ pentru  schimbarea destinaţiei locuinţei situate în municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 71 (formată din una cameră), din locuinţă socială în locuinţă de necesitate, precum şi repartizarea acesteia în regim de urgenţă d-nei Condurache Lăcrămioara  pdf_button
19092014   privind/ pentru  aprobarea preluării imobilului situst în municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 65 de la Direcţia de Sănătatea Publică a Judeţului Botoşani şi trecerea acestuia din patrimoniul public al statului - administrarea Ministerului Sănătăţii, în domeniul public al municipiului Dorohoi şi administrarea Consiliului Local municipal  pdf_button
19092014   privind/ pentru  aprobarea documentaţiei tehnico-economice în fazele DL, DE şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Reparaţii trotuare Grădiniţa nr. 7 Dorohoi  pdf_button
8 19092014  privind/ pentru  transmiterea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a terenului situat în Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie fn PC 2519, în suprafaţă de 2875 mp, pe durata construirii obiectivului Locuinţe pentru tineret destinate închirierii str. 1 Decembrie fn, municipiul Dorohoi, jud. Botoşani etapa III - 48 apartamente pdf_button
 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni