Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă

Nr.

Data 

Proiect de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

1 25092014

 privind/ pentru

 aprobarea cuantumului burselor acordate în anul şcolar 2014-2015 elevilor din învăţământul preuniversitar din municipiul Dorohoi

pdf_button

25092014 

privind/ pentru 

 aprobarea numirii cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, pentru unitatea administrativ teritorială a municipiului Dorohoi în persoana doamnei ing Francu Angela  pdf_button
25092014 

privind/ pentru 

acordarea sumei de 1000 lei ca despăgubire pentru pagubele produse de ploaia torenţială din ziua de 21.08.2014 în locuinţă din str. Nicolaie Titulescu nr. 19, proprietar Gavrilescu Alexandru Eduard cu domiciliul în mun. Dorohoi str. Bdul Victoriei nr. 8, bl. A7, et. 3, p.11  pdf_button
25092014 

privind/ pentru 

aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a bunurilor realizate prin investiţii şi predarea lor în administrarea S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOŞANI pdf_button
25092014  privind/ pentru  aprobarea criteriilor pentru anul 2014 în vederea repartizării locuinţelor sociale din fondul locativ aparţinând domeniului public al municipiului Dorohoi pdf_button
25092014  privind/ pentru   completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare aL DAS Dorohoi, cu atribuţii specifice autorităţii tutelare şi preluarea activităţii Compartimentului Autoritate Tutelară de către DAS Dorohoi  pdf_button
25092014  privind/ pentru   desemnarea reprezentantului legal al Consiliului Local Dorohoi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOPROCES Botoşani   pdf_button
25092014  privind/ pentru aprobarea repartizării apartamentului format din 2 camere, nr. 9, situat în str. 1 Decembrie nr. 24A, bl. S4, et. 2, ANL, domnului PAVAL CRISTIAN, conform Listei finale de priorităţi aprobate prin HCL nr. 188/22.09.2011  pdf_button
25092014  privind/ pentru  aprobarea repartizării locuinţei (tip garsonieră), nr. 1 situată în str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S1, parter, ANL, doamnei CAUCA (fostă Zgîmbău) Laura Alexandra, conform Listei finale de priorităţi aprobate prin HCL nr. 188/22.09.2011   pdf_button
10  25092014  privind/ pentru  aprobarea schimbului de locuinţă destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere AGAVRILOIE LUCIAN VALERIAN domiciliat în municipiul Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu nr. 68, bl. C4 -ANL, ap.46, et. 2 şi GRIGORE ANDREI SILVIU domiciliat în mun. Dorohoi str. Dimitrie Pompeiu nr. 72, bl. C2 ANL  ap. 11, et.2 pdf_button
11  25092014  privind/ pentru  aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 11 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
12  25092014  privind/ pentru  concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 21 mp teren situat în Aleea Victoria fn, PC 3267, teren aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi în vederea construirii unui garaj pdf_button
13  25092014  privind/ pentru  concesionarea suprafeţei de 4620 mp teren situat în str. Oituz fn, pc 26, ocupat de imobilele pentru industrie mică, proprietatea dl. Rotariu Dan pdf_button
14  25092014  privind/ pentru  concesionarea suprafeţei de 4,55mp teren situat în Bdul Victoriei fn, pc 3188, ocupat de garaj proprietatea dlui Zamfirache Adrian Marian (teren în plus faţă de concesiunea iniţială)    pdf_button
 15 25092014  privind/ pentru   aprobarea contractului de constituire a dreptului de acces pe proprietatea publică şi privată a municipiului Dorohoi către S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A în vederea execuţiei lucrării Dezvoltare reţea cablu fibră optică Orange   pdf_button
16  25092014 privind/ pentru   privind aprobare indicatori economici privind necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii curente - schimbare tamplarie interioara, uşi, corp clădire str. Grigore Ghica nr. 41 pdf_button
 17  25092014  privind/ pentru  utilizare fond dezvoltare pentru realizarea investiţiilor de către S.C. SPL SRL  pdf_button
 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni