Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

Proiect de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

1 27112014

 privind/ pentru

introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi

 pdf_button

27112014

privind/ pentru 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale ce se vor aplica pe raza Municipiului Dorohoi pentru anul fiscal 2015

 pdf_button

27112014 

 privind/ pentru

 aprobarea taxelor şi impozitelor ce se vot încasa de către Direcţia Administraţia Pieţelor  şi Oborului Municipiului Dorohoi începând cu data de 01 ianuarie 2015

 pdf_button

27112014 

 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 22 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului privat al municipiului Dorohoi

 pdf_button

5  27112014

privind/ pentru 

aprobarea vânzării terenului ocupat de terasă aferentă spaţiului comercial proprietatea SC TRANSMATEI SRL situat în str. Bd. Victoriei fn PC 3568 în suprafaţă de 100 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat    pdf_button
6  27112014

 privind/ pentru

 aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Scoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Dorohoi a unor spaţii şi a preţului închirierii  pdf_button
7  27112014

 privind/ pentru

 modificarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi necesitate precum şi în regim de închiriere din fondul locativ al municipiului Dorohoi numită prin HCL nr. 152/26.06.2014 în sensul înlocuirii domnului Ciprian Dorhotariu secretar al municipiului Dorohoi cu dna jurist Daniela Grosub   pdf_button
 8  27112014

privind/ pentru 

aprobarea indicatorilor economici privind necesitatea efectuării unor lucrări de modernizare cale acces, alei, borduri, parcare pdf_button

 

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni