Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă

Nr.

Data 

Proiect de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

256  27112014

privind/ pentru 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale ce se vor aplica pe raza Municipiului Dorohoi pentru anul fiscal 2015

pdf_button

257   27112014 privind/ pentru   aprobarea taxelor şi tarifelor ce se vor încasa de către Direcţia Administraţia Pieţelor  şi Oborului Municipiului Dorohoi începând cu data de 01 ianuarie 2015  pdf_button
258   27112014 privind/ pentru    modificarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi necesitate precum şi în regim de închiriere din fondul locativ al municipiului Dorohoi numită prin HCL nr. 152/26.06.2014 în sensul înlocuirii domnului Ciprian Dorhotariu secretar al municipiului Dorohoi cu dna jurist Daniela Grosub   pdf_button
259   27112014  privind/ pentru  aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 22 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
260   27112014  privind/ pentru  aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Scoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Dorohoi a unor spaţii şi a preţului închirierii  pdf_button
261   27112014  privind/ pentru  introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
262   27112014  privind/ pentru  aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2014, în vederea repartizării locuinţelor sociale din fondul locativ aparţinând domeniului public al municipiului Dorohoi  pdf_button
263   27112014  privind/ pentru  aprobarea indicatorilor economici privind necesitatea efectuării unor lucrări de Modernizare cale acces, alei, borduri, parcare din incinta Spitalului Municipal Dorohoi  pdf_button
264  27112014

privind/ pentru 

rectificarea bugetului local pentru anul 2014  pdf_button

 

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni