Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă

Nr.

Data 

Proiect de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

270

18.12.2014

privind/

pentru

rectificarea bugetului local pentru anul 2014

pdf_button

271 18.12.2014 

privind/

pentru

 
aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de linie de credit de investitii nr. RO 14101243721849 din 13.10.2014 şi a Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Ipotecă asupra creanţelor realizate din veniturile bugetare ale autorităţii Administraţiei Publice Locale nr. BT/234 din 13.10.2014.  pdf_button
272 18.12.2014 

privind/

pentru

 
încetarea de drept a mandatului de consilier local al doameni PUIU OTILIA MARIANA ca urmare a cererii de demisie din funcţia de consilier local pdf_button 
273 18.12.2014 

privind/

pentru

 
validarea mandatului doamnei consilier PINZARIU ANAMARIA, memvru PSD, supleant pe buletinul de vot pentru Consiliul Local Dorohoi la alegerile din 10 iunie 2012, din partea USL pdf_button
274 18.12.2014 

privind/

pentru

 
aprobarea lucrărilor de reparaţii alei acces blocuri N4, N5, N6, N7, N8, F18 str. Dumbrava Roşie precum şi indicatorii tehnico-economici aferenţi pdf_button 
275 18.12.2014 

privind/

pentru

 
concesionarea suprafeţei de 100 mp teren către S.C. TRANS MATEI S.R.L. ocupat de terasa-alimentaţie publică, aferentă spaţiului comercial proprietatea societăţii în Bdul Victoriei nr. 37, bl. F15, parter, PC 3568 MUNICIPIUL DOROHOI pdf_button 
276 18.12.2014 

privind/

pentru

 
aprobarea prelungirii Contractului de închiriere de către Grădiniţa cu Program prelungit Stefan cel Mare şi Sfânt Dorohoi pe o perioadă de 4 ani a spaţiului în suprafaţă de 4,06 mp de la parterul imobilului. pdf_button 
277 18.12.2014 

privind/

pentru

 
aprobarea începând cu 01012015 a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Dorohoi pdf_button 
278 18.12.2014 

privind/

pentru

 
aprobarea numărului de burse acordate în anul şcolar 2014-2015 elevilor din învăţământul preuniversitar din municipiul Dorohoi pdf_button 
279 18.12.2014 

privind/

pentru

 
aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 6 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului privat al municipiului Dorohoi pdf_button 
280 18.12.2014 

privind/

pentru

 
aprobarea repartizării a 10 unităţi locative cu destinaţie de locuinţe sociale construite în cartierul Dumbrava Roşie conform Listei de priorităţi aprobată prin HCL NR. 262 / 27112014.   pdf_button 
281 18.12.2014 

privind/

pentru

 
aprobarea închirierii suprafeţei de 1200 mp cu o durată de 5 luni, teren situat în str. Cuparencu nr. 9 pdf_button 
282 18.12.2014 

privind/

pentru

 
aprobarea închirierii de către Spitalul Municipal Dorohoi pe o perioadă de 3 ani a terenului în suprafaţă de 200 mp situat în PC 3514 în vederea amplasării unei staţii de carburanţi pdf_button 

 

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni