Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

 

 •           

 •  

 • Acte necesare persoane fizice


   

  1. Declarare si impunere clădiri

   

   A. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc

  • Certificat energetic, dupa caz ( Copie )

  • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice  descarcă aici 

  • Contract de vanzare –cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, act de adjudecare; etc

  • Act de identitate pentru toti proprietarii

  • Releveu ;

  • Declaratia speciala de impunere(acolo unde este cazul)

    

  B. Cladiri nou construite

  • Certificat energetic, dupa caz ( Copie )

  • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice descarcă aici 

  • Autorizatia de construire;

  • Procesul verbal de receptie in cazul cladirilor executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatie si memoriu tehnic ;

  • In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor (Inspectoratul de Stat in constructii);

  • Act de identitate pentru toti proprietarii.

    

  C. Cladiri retrocedate

  • Certificat energetic, dupa caz ( Copie )

  • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice descarcă aici 

  • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;

  • Proces verbal de predare-primire;

  • Dispozitia Primarului U.A.T. de punere in posesie, decizie/dispozitie emisa de autoritatile competente, in conditiile legii;

  • Act de identitate pentru toti proprietarii

  • Declaratia fiscală

    

    

  2. Declarare si impunere teren

   

  • Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice descarcă aici 

  • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate/ act de vanzare-cumparare/certificat de mostenitor, etc.

  • Certificat numar postal(acolo unde este cazul)

  • Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul

  • Act de identitate pentru toti proprietarii

    

  3. Scoatere din evidente cladiri/terenuri

   

  • Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale – 

  • Actul de vanzare – cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila, etc.

  • Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie(de desfiintare)

  • Actul de identitate

    

  4. Declarare si impunere mijloace de transport

   

  • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice descarcă aici 

  •                                                      descarcă aici 

  •                                                      descarcă aici 

  • Actul de dobandire(ex.: contract de vanzare-cumparare/factura fiscala/act de donatie,etc.) tradus in limba romana(acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile art. 8 din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Actul de identitate;

  • Cartea de identitate ;

  • Fisa de inmatriculare;

  • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;

  • Adeverinta eliberata de R.A.R.sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport –marfa cu masa totala de peste 12 tone

  • In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie ; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.

    

  5. Scoaterea din evidente a mijloacelor de transport:

   

  • Cerere pentru scoaterea din evidențele fiscale

  • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală

  • Certificatul de distrugere sau actul de vanzare cumparare

  • Certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art.6

  • Actul de identitate

    

  6. Transfer auto

   

  • Cerere transfer – 

  • Copie Carte identitate auto

  • Copie C.I./B.I cu domiciliul actual

    

   7.Declaratia tip de impunere taxa salubritate

  • descarcă aici , Tipizat Anexa la Hotararea Consiliului Local nr.317/20.12.2018 Regulament privind aplicarea taxei locale speciale de salubrizare 

   Actele de identitate al contribuabililor ce locuiesc şi gospodăresc la adresă – copie.

   8.Scoaterea din evidente a contribuabililor de la plata taxei de salubrizare

  •  

  • descarcă aici 

  • Actele de identitate al contribuabililor si documentele care atesta faptul ca numai locuiesc şi gospodăresc la adresă – copie.

  9. Eliberare certificat de atestare fiscala

   

  • cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor fizice descarcă aici 

  • actul de identitate

  • certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii

  • documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul

  • imputernicire in original sau copie legalizata

    

  10. Restituiri/compensari

   

  • Cerere restituire/compensare –

  • Copie BI/CI

  • Chitantele prin care s-au achitat sumele catre bugetul local sector 3(exemplarul original)

  • Copia certificatului de mostenitor (acolo unde este cazul)

  • Actul in baza caruia s-a efectuat incetarea rolului(acolo unde este cazul)

    

  11. Scutiri

   

  • Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor fizice

  • B.I/C.I ale ambilor soti (unde e cazul)

  • Certificat de casatorie (unde e cazul)

  • Actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicita scutirea de la plata impozitelor

  • Documentul justificativ in baza caruia se acorda scutirea( certificat de incadrare in grad de handicap/invaliditate, certificatul de revolutionar eliberat in baza legii nr. 341/2004 (pentru cladiri), hotararea eliberata in baza legii nr. 118/1990, legitimatie de veteran razboi, vaduva de razboi, vaduva nerecasatorita a veteranilor de razboi, carte de identitate a autovehiculului in care se mentioneaza ca autovehicul este adaptat handicapului sau ca acesta este vehicul istoric)

    

  12. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

   

  • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate descarcă aici 

  • Actul de identitate

  • Actul de constituire

  • Contract spatiu unde se desfasoara activitatea de reclama/afisaj/publicitate

  • Schita cu dimensiuni a reclamei respective

  • Autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase(acolo unde este cazul)

    

  13. Eliberare istoric de rol fiscal

   

  • Cerere

  • Copia actului de proprietate pentru imobilul pentru care se solicita istoric de rol fiscal

  • Dovada calitatii de solicitant al istoricului de rol

  • Act de identitate solicitant

  • Procura in original sau copie legalizata in situatiile reprezentarii contribuabilului de catre un mandatar

  • Imputernicire avocatiala in original in situatia reprezentarii contribuabilului prin avocat si legitimatie avocat vizata la zi

   

   

  14. Contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport  ITL 054

   

  • Contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport  ITL 054 descarcă aici 

  • Cererile tip si declaratiile necesare, poate fi descarcate de pe site de la sectiunea FORMULARE TIPIZATE-IMPOZITE SI TAXE LOCALE

   

   

   

  Dupa ce v-ati pregatit documentele de mai sus trebuie sa va prezentati la sediul SERVICIULUI IMPOZITE SI TAXE LOCALE str.A.I.CUZA nr.23 unde se va efectua impunerea, scoaterea din evidenta fiscala sau orice alta modificare pe care o solicitati, dupa caz.

  Daca aveti neclaritati sau intrebari suplimentare contactati inspectorii din cadrul serviciului la telefonul 0231/613119.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                  

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență