Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

01 14082015

 privind/ 

pentru

aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Municipiului Dorohoi a bunurilor ,,24 Locuinţe unifamiliare - parter'' situate în str.Dumbrava Roşie

pdf_button
02 14082015

privind/ 

pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 3 mp în completarea celor 20 mp teren situat în Bdul Victoriei fn pc 3459 ocupat de garaj

pdf_button
03 14082015

privind/ 

pentru

transmiterea în folosinţă gratuită către EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. a terenului în suprafaţă de 12 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Dorohoi pe durata realizării obiectivului ,,Alimentare cu energie electrică depozit deşeuri neconforme Municipiul Dorohoi'' şi garantarea dreptului de acces gratuit la locul de amplasare al reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru efectuarea lucrărilor şi dreptul de acces gratuit la capacităţile energetice cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, avarii, cu obligaţia aducerii terenului la starea iniţială

pdf_button
04 14082015

privind/ 

pentru

aprobarea documentaţiei PUD - Exploatare argilă - extravilan, Municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani pdf_button
05 14082015

privind/ 

pentru

introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi

pdf_button
06 14082015

privind/ 

pentru

încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune 1/05.05.2012 încheiat între Consiliul Local Dorohoi în calitate de concedent şi Asociaţia FERMIERUL Dorohoi în calitate de concesionar

pdf_button
07 14082015

privind/ 

pentru

aprobarea efectuarii de cheltuieli din bugetul local in suma de 8100 lei pentru desfasurarea Festivalului Tradiţiilor Meşteşugăreşti Ediţia III  organizat în perioada 28-30 august 2015 pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 12 August 2015)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni