Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

01 27082015

 privind/ 

pentru

încetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Lazar Alexandru Iulian

ca urmare a cecerii de demisie din funcţia de consilier local

pdf_button
02 27082015

 privind/ 

pentru

validarea mandatului domnului Zaharii Catalin Costel - membru PNL supleant pe 

buletinul de vot pentru Consiliul Local Dorohoi, la alegerile din 10 iunie 2012,

 din partea USL.

pdf_button
03 27082015

privind/ 

pentru

stabilirea creşterilor salariale ce se acordă pentru personalul angajat în

cadrul UAT  Municipiul Dorohoi şi  unitatile subordonate Consiliului Local

 al Municipiului Dorohoi în baza prevederilor OUG 83/2014 cu modificările

şi completările ulterioare

pdf_button
04 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Dorohoi pdf_button
05 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea preluării ca venit la bugetul local a excedentului în sumă de 212.155,88 lei existent în data de 31.12.2014 la activitatea finanţată integral din venituri proprii ,,Administrare Piaţa şi Obor"

pdf_button
06 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea vânzării terenului aferent locuinţei dlui Cernuşcă M Valentin

situat în str. Dealu Mare nr. 17 pc 42/43/44 în supraf de 420 mp în baza

raportului de evaluare 

pdf_button
07 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de

6 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului privat

al Municipiului Dorohoi

pdf_button
08 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea vânzării locuinţei situată în Aleea Ghiocelului nr.4 bl.A3 ap.38

în baza Decret Lege nr61/1990 şi a Legii nr.85/1992 la cererea titularului

contractului de închiriere Ungureanu Eugenia

pdf_button
09 27082015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligaţiilor datorate bugetului local de către

dna Bombonel Crişa din Dorohoi str. Drochia nr.31A în suma de 1806,24 lei

pdf_button
10 27082015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligaţiilor datorate bugetului local de către

dnul Hangaleţ Mircia din Dorohoi str. Drochia nr.33B AP. 5  în suma de 878,08 lei

pdf_button
11 27082015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligaţiilor datorate bugetului local de către

dnul Ferariu Filimon din Dorohoi str. Drochia nr.25 în suma de 1859,01 lei

pdf_button
12 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea înlesnirilor la plata sub forma reducerilor la plata majorărilor de

întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi

altor obligaţii la bugetul local datorate de către persoanele fizice care au

calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Dorohoi

pdf_button
13 27082015

privind/ 

pentru

aprobare PUD pentru "Extinderea spaţiului comercial şi modificarea faţadei 

principale la Salon Coafură, imobil situat in Municipiul Dorohoi, str. Spiru Haret

 nr. 1, bl. 1 ".

pdf_button
14 27082015

privind/ 

pentru

aprobare PUD, în vederea înlocuirii struct urii existente, din lemn, la terasa 

aparţinând S.C. PIZZA COM SRL Dorohoi, cu o structură unitară nouă şi

închideri din tamplarie de aluminiu, imobil situat in mun. Dorohoi, str.

 D.Pompeiu nr. 9, bl. C4, judet. Botosani".

pdf_button
15 27082015

privind/ 

pentru

iintroducerea unui bun in inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
16 27082015

privind/ 

pentru

modificarea art. 1 din HCL nr. 8/2007 prin care sa aprobat Regulamentul de 

organizare si functionare a licitatiilor publice, in vederea concesionarii terenurilor 

proprietate privata a bunurilor proprietate publica a Mun. Dorohoi si desemnarea 

comisiei de rezolvare a contestatiilor.

pdf_button
17 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea repartizarii locuintei (tip garsoniera), nr. 34, situata in str. D.Pompeiu, 

nr. 68, bl. C4, parter, ANL, d-nei Filip Roxana-Gabriela, conform Listei finale de prioritate, aprobata prin HCL nr. 188/22.09.2011

pdf_button
18 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în suma de 75.000 lei pentru manifestările ocazionate de Zilelel Municipiului Dorohoi   pdf_button
     

Adresa nr. 1463/21.08.2015 pentru inaintarea Deciziilor nr. 22 si 23/2015 ale 

Camerei de Conturi Botosani.

pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 27 August 2015)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni