Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 29.10.2015 privind/ pentru

încetarea mandatului de drept a mandatului de consilier local al 

domnului BIRTA DORIN, ca urmare a cererii de renunţare la

funcţia de consilier  local şi a opţiunii pentru funcţia publică 

de conducere în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani.

pdf_button
002 29.10.2015 privind/ pentru

validarea mandatului de consilier local al domnului TOMA ALIN,

 membru supleant, pe buletinul de vot pentru Consiliul Local 

Dorohoi, la alegerile din 10 iunie 2012, din partea USL

pdf_button
003 29.10.2015 privind/ pentru

modificarea HCL nr. 1/27.06.2012 privind constituirea comisiei 

de validare a Consiliului Local Dorohoi, judeţul Botoşani.

pdf_button
004 29.10.2015 privind/ pentru

modificarea componenţei comisiei de licitaţie pentru desfăşurarea

 licitaţiilor publice, în vederea închirierii spaţiilor, terenurilor şi a 

meselor aflate în pieţele şi oborul Municipiului Dorohoi, aprobate

 prin H.C.L. nr. 239/30.10.2014. 

pdf_button
005 29.10.2015 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenţi lucrărilor de 

reparaţii  la alei căi de acces din Municipiul Dorohoi, pentru 

anul 2015.

pdf_button
006 29.10.2015 privind/ pentru

aprobarea proiectului in faza PTH , precum şi aprobarea 

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii 

Utilităţi - str. Dumbravava Rosie, Mun. Dorohoi, judet Botoşani.

pdf_button
007 29.10.2015 privind/ pentru

aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi functionare 

al Directiei de Asistenta Socială, din subordinea Consiliului Local 

al Municipiului Dorohoi, aprobat prin HCL nr. 30/2015

- Legea asistenţei sociale

pdf_button
008 29.10.2015 privind/ pentru

vânzarea locuinţei construită în regim ANL, situată în Municipiul Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu nr. 68, bl. C4,ap.48, et.3, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările şi 

completările ulterioare, la cerere, titularului contractului de închiriere

 - Ciubotariu Marian.

pdf_button
009 29.10.2015 privind/ pentru

suplimentarea Planului de reparaţii curente - fond locativ - locuinţe 

aflate în domeniul privat  al Municipiului Dorohoi şi în administrarea 

Consiliului Local Municipal Dorohoi, aprobat prin HCL nr. 100/30.04.2015.

pdf_button
010 29.10.2015 privind/ pentru

aprobarea închirierii unei camere în suprafaţă utilă de 17,75 m.p., 

prin extinderea locuinţei situată în str. George Enescu nr. 51, deţinută cu contract de închiriere nr. 1840/1978, de familia Stredie Gicuta.

pdf_button
011 29.10.2015 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 

5 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
012 29.10.2015 privind/ pentru

reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârzire) datorate 

bugetului local de către domnul  Nanu Irimia, din Dorohoi, 

str. Dumbrava Rosie nr. 84, în sumă de 526,74 lei.

pdf_button
013 29.10.2015 privind/ pentru

reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârzire) datorate 

bugetului local de către doamna Spatariu Alina Catalina, 

din Dorohoi, str. 1 Decembrie 24 A, bl. S.3, et, 1, ap. 8, în suma de 295,23 lei

pdf_button
014 29.10.2015 privind/ pentru

aprobarea vânzarii, prin licitaţie publică a terenului proprietate

privată a Municipiului Dorohoi, p.c. 2505, în suprafaţă totală de 218 m.p.,  str. Terinca, f.n., în baza Raportului de evaluare 

întocmit de expert evaluator autorizat

pdf_button
015 29.10.2015 privind/ pentru

aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate 

privată a Municipiului Dorohoi, p.c. 1445/1446/1447, în suprafaţă totală de 586 m.p., str. C.D. Gherea, f.n., în baza raportului 

de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat

pdf_button
016 29.10.2015 privind/ pentru aprobarea modificării Statului de funcţii a Spitalului Municipal Dorohoi începând cu luna octombrie 2015 pdf_button
017 29.10.2015 privind/ pentru instituirea taxei speciale de saluibrizare a SMID pentru anul 2016 pdf_button
018 29.10.2015 privind/ pentru avizarea documentatiei de atribuire a Contractului Concesionarea serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale solide in judetul Botoşani Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Botosani pdf_buttonpdf_button
019 29.10.2015 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Construire împrejmuire Obor Municipiul Dorohoi pdf_button
020 29.10.2015 privind/ pentru organizarea evenimentului "NUNTA DE AUR - 2015"'. pdf_button
021 29.10.2015 privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2015 pdf_button
022 29.10.2015 privind/ pentru aprobarea introducerii unor bunuri in inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi pdf_button
  29.10.2015 privind/ pentru

solicitarea de revocare a HCL nr.310/19.12.2013 pentru aprobarea 

modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele 

de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Municipiului Dorohoi

pdf_button
 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni