Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 17.12.2015 privind/ pentru

aprobarea, începand cu 01.01.2016, a organigramei şi a statului defuncţii a Direcţiei de Asistenţă  Socială din subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
002 17.12.2015 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de

 9 chiriasi, care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului

 privat al Municipiului Dorohoi

pdf_button
003 17.12.2015 privind/ pentru

aprobarea Caietului de sarcini cu privire la Serviciul de salubrizare 

al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
004 17.12.2015 privind/ pentru

aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare, 

pentru utilizatorii Serviciului de salubrizare

pdf_button
005 17.12.2015 privind/ pentru

 introducerea unor suprafete de teren în inventarul domeniului privat 

al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
006 17.12.2015 privind/ pentru

schimbarea destinatiei spatiului de locuit situat in Al. Criva nr. 1, 

bl. O .10, AP. 2,în spatiu comercial - Farmacie - amenajare cai de 

acces si realizare rampa, pentru persoane cu dizabilitati, 

proprietatea S.C MAGISTRA FARM SRL Dorohoi.

pdf_button
007 17.12.2015 privind/ pentru constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante din Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Municipal Dorohoi pdf_button
008 17.12.2015 privind/ pentru aprobarea vânzării terenului ocupat de construcţia proprietatea S.C. GENERAL SYSTEM S.R.L. situat în Aleea Dumbrava fn PC 3570 în suprafaţă de 183,60 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  pdf_button
009 17.12.2015 privind/ pentru aprobarea vânzării în rate a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 1445 1446 1447 în suprafaţă totală de 586 mp str. CD Gherea fn în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat către CHITAC CRISTIAN DANIEL pdf_button
010 17.12.2015 privind/ pentru aprobarea concesionării suprafeţei de 9 mp teren situat în str. Calea Plevnei nr. 24 bl. J1, PC 3573 nr cad 55184 în vederea construirii unui balcon pdf_button
011 17.12.2015 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna HANGALEŢ AURICA din Dorohoi, str. Drochia nr. 29A, în suma de 333,64 lei pdf_button
012 17.12.2015 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna CIUBOTARU DUMITRU din Dorohoi, str. Drochia nr. 25A, în suma de 1177,59 lei pdf_button
013 17.12.2015 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna ILIUŢĂ ITILIA din Dorohoi, str. Drochia nr. 29B, în suma de 986,11 lei pdf_button
014 17.12.2015 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna STRACHINARU CRISTINA MARIA din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24I, AP.10, , în suma de 446,55 lei pdf_button
015 17.12.2015 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna ILAS GABRIELA din Dorohoi, str. Dumbrava Roşie nr. 118, în suma de 1865,39 lei pdf_button
016 17.12.2015 privind/ pentru aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a bunului Locuinţe pentru tineret destinate închirierii, municipiul Dorohoi str. 1 Decembrie 24A - utilităţi (alimentare cu apă şi canalizare) pdf_button
017

17.12.2015

privind/ pentru aprobarea indicatorilor economici pentru Realizare termosistem Grup Scolar ,,Regina Maria" - Corp B, municipiul Dorohoi pdf_button
018 17.12.2015 privind/ pentru aprobarea modificării Statului de funcţii şi a organigramei Spitalului Municipal Dorohoi începând cu data de 01 ianuarie 2016 pdf_button
019 17.12.2015 privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2015 pdf_button
020 17.12.2015 privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 40.000 lei pentru organizarea festivităţilor specifice sfârşitului de an şi a unui foc de artificii în data de 31.12.2015  pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 17 Decembrie 2015)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni