Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

299 17.12.2015 privind/ pentru aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a bunului Locuinţe pentru tineret destinate închirierii, municipiul Dorohoi str. 1 Decembrie 24A - utilităţi (alimentare cu apă şi canalizare) pdf_button
300 17.12.201 privind/ pentru

aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare, 

pentru utilizatorii Serviciului de salubrizare

pdf_button
301 17.12.2015 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de

 9 chiriasi, care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului

 privat al Municipiului Dorohoi

pdf_button
302 17.12.2015 privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2015 pdf_button
303 17.12.2015 privind/ pentru

schimbarea destinatiei spatiului de locuit situat in Al. Criva nr. 1, 

bl. O .10, AP. 2,în spatiu comercial - Farmacie - amenajare cai de 

acces si realizare rampa, pentru persoane cu dizabilitati, 

proprietatea S.C MAGISTRA FARM SRL Dorohoi.

pdf_button
304 17.12.2015 privind/ pentru

aprobarea, începand cu 01.01.2016, a organigramei şi a statului defuncţii a Direcţiei de Asistenţă  Socială din subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
305 17.12.2015 privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 40.000 lei pentru organizarea festivităţilor specifice sfârşitului de an şi a unui foc de artificii în data de 31.12.2015  pdf_button
306 17.12.2015 privind/ pentru

 introducerea unor suprafete de teren în inventarul domeniului privat 

al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
307 17.12.2015 privind/ pentru aprobarea vânzării terenului ocupat de construcţia proprietatea S.C. GENERAL SYSTEM S.R.L. situat în Aleea Dumbrava fn PC 3570 în suprafaţă de 183,60 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  pdf_button
308 17.12.2015 privind/ pentru constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante din Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Municipal Dorohoi pdf_button
309 17.12.2015 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna ILAS GABRIELA din Dorohoi, str. Dumbrava Roşie nr. 118, în suma de 1865,39 lei pdf_button
310 17.12.2015 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna CIUBOTARU DUMITRU din Dorohoi, str. Drochia nr. 25A, în suma de 1177,59 lei pdf_button
311 17.12.2015 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna HANGALEŢ AURICA din Dorohoi, str. Drochia nr. 29A, în suma de 333,64 lei pdf_button
312 17.12.2015 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna STRACHINARU CRISTINA MARIA din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24I, AP.10, , în suma de 446,55 lei pdf_button
313 17.12.2015 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna ILIUŢĂ ITILIA din Dorohoi, str. Drochia nr. 29B, în suma de 986,11 lei pdf_button
314 17.12.2015 privind/ pentru aprobarea concesionării suprafeţei de 9 mp teren situat în str. Calea Plevnei nr. 24 bl. J1, PC 3573 nr cad 55184 în vederea construirii unui balcon pdf_button
315 17.12.2015 privind/ pentru aprobarea indicatorilor economici pentru Realizare termosistem Grup Scolar ,,Regina Maria" - Corp B, municipiul Dorohoi pdf_button
316 17.12.2015 privind/ pentru aprobarea modificării Statului de funcţii şi a organigramei Spitalului Municipal Dorohoi începând cu data de 01 ianuarie 2016 pdf_button
317 17.12.2015 privind/ pentru

aprobarea Caietului de sarcini cu privire la Serviciul de salubrizare 

al Municipiului Dorohoi.

pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 24 Decembrie 2015)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență