Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

 

 

BULETIN INFORMATIV ANUAL 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

 

 

 

1.Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei:

                buton click Legislație privind organizarea și funcționarea instituției publice 

 

2. Structura organizatoricăatribuțiile departamentelorprogramul de functionare

programul de audiențe al institutiei publice:

   2.1. Structura organizatorică

               buton click Structura organizatorică

 

   2.2. Atribuțiile structurilor componente

               buton click Atribuțiile structurilor componente

 

   2.3. Programul de funcționare

               buton click Programul de functionare

 

   2.4. Programul de audiențe

               buton click Programul de audiente 

 

3. Numele și prenumele persoanelor din conducere 

               buton clickNumele și prenumele persoanelor din conducere 

 

4. Coordonatele de contact:

       denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa 

paginii de Internet

               buton click Coordonatele de contact:

 denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

 

 

5. Coordonatele de contact ale persoanelor responsabile de aplicarea Legii nr. 544/2001 și Legii nr. 52/2003:

       

 

 

6.Sursele financiare, bugetul și bilanțul instituției

    6.1. Bugetul local

                   buton clickBugetul local     

 

 

     6.2. Situații financiare/conturi de execuție 

               buton clickSituații financiare/conturi de execuție

 

 

 

 

7. Programe și strategii proprii 

              buton click Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi 

 

 

8. Modalitățile de contestare a deciziei institutiei în 

situația în care persoana se consideră vătămată  în privința dreptului de acces

la informațiile de interes public solicitate.

              buton click Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a institutiei publice în 

sitiația în care persoana se consideră vătămată  în privința dreptului de acces 

la informațiile de interes public solicitate.

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență