Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

Lista persoanelor din conducere

 

PRIMAR, ing. Dorin Alexandrescu

VICEPRIMAR, Cristian Dogaru

 

SECRETAR GENERAL AL UAT, jr. Ciprian Dohotariu

 

Coordonatele de contact ale conducerii instituiției:

 

email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

tel: 0231610133, fax: 0231611310 

 

PRIMAR, ing. Dorin Alexandrescu

VICEPRIMAR, Cristian Dogaru

 

SECRETAR GENERAL AL UAT, jr. Ciprian Dohotariu

 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI DOROHOI
ALEXANDRESCU DORIN

 

 

STUDII:
Institutul Politehnic Iasi . Facultatea de Mecanica
STARE CIVILA:
Casatorit
EXPERIENTA:
- 1981-1985 - INGINER PROIECTANT S.C. IMUDO S.A. DOROHOI
- 1986-1987- SEF ATELIER PROIECTARE S.C. IMUDO S.A. DOROHOI 
- 1987-1990 - SEF SECTIE S.C. IMUDO S.A. DOROHOI
- 1990-1997 - DIRECTOR TEHNIC S.C. IMUDO S.A. DOROHOI
- 1997-2004 - ADMINISTRATOR S.C. M.D.P. S.R.L. DOROHOI
- 2004-2008 . VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI DOROHOI
- DIN 2008 . PRIMAR AL MUNICIPIULUI DOROHOI
ACTIVITATE POLITICA:
- Presedintele organizatiei PSD Dorohoi

 

 

 

 

 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI DOROHOI
CRISTIAN DOGARU

 

 

Motto:

 ,,A crea o viziune a comunității înseamnă a surprinde visele, aspirațiile și speranțele acesteia."

 

STUDII:

- Licențiat în Relații Internaționale și Studii Europene

 

STAREA CIVILĂ:

- Căsătorit, 2 copii

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:

 

- În mediul privat:

Perioada 1991-2002;

- Muncitor calificat în domeniul epurării apelor uzate, construcții civile și industriale, confecții și 

structuri metalice;

- Operator calculator sisteme de gestiune, sisteme de printare, tipografie digitală;

- Programator sisteme de gestiune, normarea muncii în domeniul construcțiilor, amortizarea 

mijloacelor fixe, turnusuri salubrizare garnituri feroviare de călători;

- Director de gestiune rețea magazine, rețea fast-food, distribuție produse alimentare și nealimentare;

- Coordonator proiecte în domeniul IT (vânzări, service, integrare de soluții hard-soft, rețele de 

calculatoare);

- Consultant în management de proiect.

 

-În mediul public:

Perioada 2002-2004

- Profesor suplinitor în disciplina TIC, laborant, expert tehnic și formator proiecte europene.

 

Perioada 2004- 2020

- Consultant al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare;

- Coordonator, manager de proiect proiecte cu fonduri nerambursabile ale Municipiului Dorohoi.

 

Proiecte inițiate 2014-2020

 - EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR SECȚIE MATERNO-INFANTIL ȘI BLOC 
ALIMENTAR-SPĂLĂTORIE, DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI;
 - MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI, 
JUD.BOTOȘANI;
- Extindere și modernizare ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Al. I. CUZA", POR 2014-2020;
- Extindere și modernizare ȘCOALA GIMNAZIALĂ  DIMITRIE ROMANESCU”, POR 2014-2020;
- Extindere și modernizare ȘCOALA „ MIHAIL KOGĂLNICEANU",  POR 2014-2020", - axa 13;
- Extindere și modernizare ȘCOALA "ȘTEFAN CEL MARE", POR 2014-2020" - axa 13;
- Construire GRĂDINIȚA NR. 3,   POR 2014-2020;
- Extindere și modernizare GRĂDINIȚA NR. 10,  POR 2014-2020;
- Modernizare GRĂDINIȚA NR. 8,  POR 2014-2020;
- Extindere și modernizare GRĂDINIȚA „Albă ca zăpada”, POR 2014-2020;
- Extindere și modernizare GRĂDINIȚA „Ștefan cel Mare ", POR 2014-2020;
- Construire GRĂDINIȚA NR. 5, POR 2014-2020;
- Îmbunătățirea calității vieții populației din Municipiul Dorohoi, str. Spiru HARET - axa 13;
- Extindere și modernizare CASA DE CULTURĂ , POR 2014-2020;

- Înființare centru social de zi,  POR 2014-2020;

- REALIZAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL DOROHOI PRIN REUTILIZAREA 

TERENULUI DIN ZONA POLONIC, POR 2014-2020;

 

CONTRIBUȚII:

- Responsabil cu cooperarea internaţională în cadrul Grupului Şcolar „Al. Vlahuţă” Şendriceni;

2004 - Promotor al proiectului „Centru zonal de formare a adulţilor” în cadrul Programului PHARE; 

- 2002 – Coeziune economică şi socială – resurse umane;

- 2004 - Colaborator în cadrul proiectului „Ferme în scenă” - parteneriat între cinci ţări europene

 – proiect în cadrul Programului YOUTH; 

- Coordonator a două proiecte în cadrul concursului european „EUROPA LA LICEU” -1 mai 2004;

- Colaborator în cadrul programului Leonardo 2002 – finanţat de UE  – formare profesională – parteneriat cu IPA Corzano di Bargnano – Italia;

- Colaborator în cadrul proiectului „Protejarea activă a mediului – compostul” concurs naţional cu 

jurizare internaţională;

- Colaborator în cadrul proiectului „Specializarea populaţiei din mediul rural în aplicarea tehnologiilor 

agricole și zootehnice moderne prin intermediul unei ferme model” – proiect în cadrul programului 

PHARE 2000 – coeziune economică şi socială – dezvoltarea resurselor umane în contextul 

restructurării industriale;

- Lector în cadrul proiectului „Sistem de formare și pregătire a resurselor umane în vederea practicării

 agroturismului în echipă şi înfiinţării de microferme agroturistice private în zona Nord - est” – proiect 

în cadrul programului PHARE 2000 – coeziune economică şi socială – dezvoltarea resurselor umane 

în contextul restructurării industriale;

- Coparticipant la elaborarea PRAI pentru perioada 2004-2010 pentru regiunea - Nord-Est;

- Coparticipant la elaborarea Planului Local de Acţiune pentru perioada 2004-2010  în cadrul ISJ 

Botoşani;

- Participant la elaborarea Planului de Acţiune a Şcolii pentru perioada 2004-2010 - versiunea 2004, în cadrul Grupului Şcolar „Al. Vlahuţă” Şendriceni;

- Manager proiect PHARE 2004 – Sistem performant de management al deșeurilor în zona Dorohoi;

- Manager proiect PHARE 2005 – Asigurarea cadrului general de  intervenție pentru gestionarea 

apelor uzate în municipiul Dorohoi;

- Administrator proiect PHARE 2002 - Infrastructură informaţională compatibilă standardelor 

e-Europe + şi implementarea sistemului informatizat de gestiune a documentelor la nivelul Primăriei 

municipiului Dorohoi;

- Administrator proiect PHARE 2002 - Dezvoltarea şi Consolidarea Aptitudinilor Angajaţilor în 

Utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării în Perspectiva Dezvoltării Structurilor Informaţionale 

Implementate în Administraţia Publică Locală;

- Coordonator local UNDP -  proiect – Centrul social pentru romi Dorohoi manager PHARE 2002 – 

Centrul de resurse și informare pentru șomeri;

- Manager proiect PHARE 2002 - Crearea unor condiții decente de viață membrilor comunității rome 

din municipiul Dorohoi;

- Manager de proiect PHARE 2002 – Îmbunătățirea calității vietii membrilor comunității rome din 

municipiul Dorohoi;

- Colaborator la redactarea Monografiei Municipiului Dorohoi  ”DOROHOI 600”;

- Membru în colectivul de redactare a primei Strategii de dezvoltare locală a Municipiului Dorohoi 2004; 

- Manager  de proiect ,,Înfiintare incubator tehnologic și de afaceri în municipiul Dorohoi";

- Manager de proiect ,,Eficientizarea iluminatului public în Municipiul Dorohoi";

- Membru în colectivul de redactare al Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Dorohoi 

2007 -2014;

- Manager de proiect al Planului integrat de dezvolare urbană a Municipiului Dorohoi 2007-2014;

- Membru în colectivul de redactare-Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Dorohoi orizont 2023

 

din 2020 în prezent – viceprimar al municipiului Dorohoi

 

FORMARE PROFESIONALĂ::

- Manager de proiect;

- Pregătirea proiectelor din fonduri structurale;

- Implementarea proiectelor din fonduri structurale;

- Expert achiziții;

- Expert conștientizare publică și managementul deșeurilor;

- Specialist pentru sisteme de managementul calității;

- Manager al sistemelor de management de mediu;

- Manager al sistemelor de management al serviciillor sociale;

- Managementul situațiilor de urgență;

- Permis European Computer Driver License.

 

 

 

 
SECRETAR GENERAL AL UAT

jr.CIPRIAN DOHOTARIU

 

 

STUDII:
FACULTATEA DE DREPT - UNIVERSITATEA ,,MIHAIL KOGĂLNICEANU" IAŞI

MASTER - DREPTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE - UNIVERSITATEA ,,MIHAIL KOGĂLNICEANU" IAŞI
ACTIVITATE:
- 2003-2014 CONSILIER JURIDIC - APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL 

MUNICIPIULUI DOROHOI

DIN 10.11.2014 - SECRETAR AL MUNICIPIULUI DOROHOI
 

 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

ing. Manolache Tiberiu MANAGER PUBLIC
ing. Ilași Cătălin ARHITECT ȘEF
ec. Gavril Elena DIRECTOR EXECUTIV
ing. Corolea Ungureanu Sava Daniel DIRECTOR PATRIMONIU
ec.Ciobanu Răduț DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE
ing. Apăștinei Sava DIRECTOR ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI OBORULUI
Murăreanu Daniela DIRECTOR CENTRU NAȚONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ 
ing. Loghin Ionel ȘEF SERVICIU POLIȚIE LOCALĂ
jr.Balan Diana - exercitare temporară                                                                                                                                                                         ȘEF SERVICIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
ing.Iacob Corneliu - delegare atributii                                                                                                        ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV
ing. Filip Maria DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA EDILITARE
ing. Francu Angela ȘEF SERVICIU PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
dr. Chitic Ciurciun Elena Emanuela MANAGER CASA DE CULTURA MUNICIPALĂ DOROHOI
Pădurariu Elena ȘEF BIROU BIBLIOTECA MUNICIPALĂ DOROHOI

 

 

Agenda de lucru a persoanelor din conducere

 

Audiențe:

 

 PRIMAR 

ing. DORIN ALEXANDRESCU               JOI:      ORELE   9.00  - 11.00

        VICEPRIMAR

   CRISTIAN DOGARU                           MARŢI:           ORELE   10.00 - 11.00 

        SECRETAR

jr. CIPRIAN DOHOTARIU                        MIERCURI:   ORELE   10.00 -  11.00

 

    ATENTIONINSCRIERILE SE FAC PÂNĂ CEL TÂRZIU ÎN ZIUA DE MARȚI A SĂPTĂMÂNII PENTRU CARE SE SOLICITĂ AUDIENŢA.

 

SOLICITĂRILE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN AUDIENŢĂ SE FAC LA

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL

 

PERSOANE DE CONTACT: MOGA ALEXANDRA şi VELNICERIU ALINA

TEL: 0231610133 interioare 113, 119

email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență