Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

127 26.05.2016 privind/ pentru

aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetului local al Municipiului Dorohoi, ale bugetelor instutuțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) precum și ale bugetului creditelor interne, pentru anul 2015 

pdf_button

 

 

128 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli, din bugetul local, în suma de 35.000 lei, pentru desfășurarea Festivalului Național de Muzică Populară MUGURELUL ediția a XII-a iunie 2016 pdf_button
129 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli, din bugetul local, în suma de10.000lei, pentru desfășurarea Festivalului Național de Muzică Folk NORD-EST FOLK, ediția a VI a desfășurat în perioada 18-19 iunie 2016 pdf_button
130 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea achiziționării imobilului situat în zona centrală a municipiului Dorohoi - str. D. Pompeiu nr.69,clădire în suprafață de 57 mp și terem aferent în suprafață de 69 mp de la proprietarul de drept COHAL MARIA,  conform Raportului de evaluare întocmit, în vederea demolării și igienizării zonei pdf_button
131 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru demolarea imobilelor situate în zona centrală a Municipiului Dorohoi precum și nr. 69, conform proces-verbal nr. 6382/06052016 pdf_button
132 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea repartizării locuinței tip garsonieră, nr. 14, situată în str. 1 Decembrie nr. 24A, bl. S6, et.3, ANL, d-nei Aparaschivei Elena-Carmen, conform Listei finale de priorități aprobată prin HCL nr.188/22.09.2011 pdf_button
133 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 3 chiriași care locuiesc în imobile aflate în evidența domeniului privat al Municipiului Dorohoi pdf_button
134 26.05.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către d-l Buruiană Costel din Dorohoi, str. Drochia nr. 33, ap.5, în sumă de 1.508,26 lei pdf_button
135 26.05.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către dna Balan Gherghina din Dorohoi, str. Drochia nr. 2A, ap.5, în sumă de 1.252,71 lei pdf_button
136 26.05.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către d-na Lișman Ortansa din Dorohoi, str. Dumbrava Roșie nr. 92, în sumă de 433,80 lei pdf_button
137 26.05.2016 privind/ pentr reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către dnul Stan Ionuț din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 bl. S1, ap. 5 , în sumă de 229,83 lei pdf_button
138 26.05.2016 privind/ pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017  pdf_button
139 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea vânzării terenului ocupat de construcția proprietatea S.C. DUO 2001 SRL situat în str. Cercetaș Știubianu în suprafață de 223 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  pdf_button
140 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Refacerea trotuarelor și amenajarea canalizării de preluare a apelor pluviale din zona frontală a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Kogălniceanu" municipiul Dorohoi, jud. Botosani pdf_button
141 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind necesitatea efectuării unor lucrări de Modernizare pe verticală trepte str. Spiru Haret, ziduri de sprijin și căi de acces în municipiul Dorohoi pdf_button
142 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea vânzării prin licitație publică, a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi parcela PC2505 în suprafață totală de 218 mp str. Terinca fn în baza Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat. pdf_button
143 26.05.2016 privind/ pentru delegarea gestiunii serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Cinematografului MELODIA, str. A.I. CUZA nr. 25 pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 08 Iunie 2016)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență