Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

024 28.07.2016 privind/ pentru

concesionarea suprafeței de 29,00 mp teren situat în str. Cercetaș Știubianu fn pc 3255 ocupat de garaj proprietatea dlui Landea Georgel

pdf_button

 

 

025 28.07.2016 privind/ pentru privind concesionarea suprafeței de 4,68mp teren situat în str. Bdul Victoriei nr. 39, pc 3568, ocupat de trepte acces la spațiul proprietatea S.C. TRANS MATEI S.R.L. pdf_button
026 28.07.2016 privind/ pentru privind concesionarea suprafeței de 35,00 mp teren situat în str. LT OLINESCU NR. 2, pc 2755, ocupat de clădirea proprietatea S.C. TUSCON S.R.L. pdf_button
027 28.07.2016 privind/ pentru privind concesionarea suprafeței de 20,00mp teren situat în str. Duzilor fn,  pc 3520, ocupat de garaj prprietatea doamnei Gheorghiu Marioara.

pdf_button

 

028 28.07.201616 privind/ pentru privind concesionarea suprafeței de 3.409 mp teren situat în str. Sfantul Ioan Românul nr. 163, pc 293, ocupat de clădirile proprietatea S.C. AGRICOLA TRESTIANA S.R.L.

pdf_button

 

 

 

029 28.07.2016 privind/ pentru privind concesionarea suprafeței de 24.597 mp teren situat în str. Sfantul Ioan Românul nr. 163, pc 293, ocupat de clădirile proprietatea S.A. FRUGAL. pdf_button
030 28.07.2016 privind/ pentru privind concesionarea suprafeței de 23,25 mp teren cota indiviza situat în str. Spiru Haret nr. 3, Bl. B3, parter,  pc 3182, ocupat de apartament proprietatea S.C. TILIA S.R.L. pdf_button
031 28.07.2016 privind/ pentru privind concesionarea suprafeței de 7,70 mp teren situat în str. CERCETAȘ ȘTIUBIANU  nr. 44, parter, pc 3262 ocupat de balcon proprietatea fam. Moisa Marian Dan și Moisa Alina Elena. pdf_button
032 28.07.2016 privind/ pentru privind concesionarea suprafeței de 38,25 mp teren situat în str. Lt Olinescu nr. 2, pc 2755, ocupat de clădirea proprietatea S.C. IFRIM COM S.R.L. pdf_button
033 28.07.2016 privind/ pentru privind concesionarea suprafeței de 30,00 mp teren situat în Al. Criva nr. 1, pc 3575, în vederea extinderii spațiului existent - Farmacie proprietatea S.C. MAGISTRA FARM S.R.L. pdf_button
034 28.07.2016 privind/ pentru închirierea clădirii și terenului de sub ea. în suprafață de 31 mp pe o durată de 5 ani situate în str. 1 Decembrie nr. 24 pdf_button
035 28.07.2016 privind/ pentru aprobarea Actului adițional nr. 10550/14,06,2016/553 din 13.06.2016 la Contractul de închiriere nr. 4132/03.10.2008 încheiat între Liceul Regina Maria Dorohoi și FEG Education - Filiala Dorohoi pdf_button
036 28.07.2016 privind/ pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECOPROCES Botoșani pdf_button
037 28.07.2016 privind/ pentru aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice a Municipiului Dorohoi - județul Botoșani pdf_button
038 28.07.2016 privind/ pentru prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de 10 chiriași care locuiesc în imobile aflate în evidența domeniului public și privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
039 28.07.2016 privind/ pentru vânzarea imobilului situat în str. Cercetaș Hăpăianu nr. 9 locuință în suprafață utilă de 32,80 mp și teren ocupat de construcția casei în supraf de 219 mp aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi la cererea chiriașului Daria Samir și a prețului de vânzare rezultat din Raportul de evaluare  pdf_button
040 28.07.2016 privind/ pentru prelungirea contractului de închiriere nr. 8958/08072013 închiriat cu Strâmbu Emil - Intreprindere Individuală pentru spațiul în suprafață construită de 27,30 mp  str. 1 Decembrie  pdf_button
041 28.07.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către Opasche Lucian din Dorohoi, str. Drochia nr. 8A, ap. 30, în suma de 1.704,58 lei pdf_button
042 28.07.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către Mucea Ana din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24A, ap. 16, în suma de 1.421,23 lei pdf_button
043 28.07.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către Cobzariu Daniela din Dorohoi, str. Drochia nr. 2, ap. 4, în suma de 1.449,48 lei pdf_button
044 28.07.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către Gasparel Mandita din Dorohoi, str. George Enescu nr. 45 în suma de 649,66 lei pdf_button
045 28.07.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către Paduret Mariana Orisia din Dorohoi, str. Dumbrava Rosie nr. 134A, în suma de 386,02 lei pdf_button
046 28.07.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către Ispir Luminita din Dorohoi, str. Drochia nr. 31C, ap. 4, în suma de 2.458,91 lei pdf_button
047 28.07.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către Iliuță Leontina din Dorohoi, str. Drochia nr. 8, ap. 26, în suma de 2.988,78 lei pdf_button
048 28.07.2016 privind/ pentru scutirea de la plata taxei de salubrizare pentru anul 2016 a veteranilor de razboi și persoanelor cu handicap grad invaliditate I si II pdf_button
049 28.07.2016 privind/ pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților ADI AQUA Botoșani pdf_button
050 28.07.2016 privind/ pentru aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a anumitor activități din cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Dorohoi, a anumitor activități din cadrul Serviciului de salubrizare pdf_button
051 28.07.2016 privind/ pentru introducerea unor suprafete de teren in inventarul privat al municipiului Dorohoi pdf_button
052 28.07.2016 privind/ pentru aprobarea concesionării imobilului compus din Clădire Creșă P+1E+Pod având SC 364 mp și terenul aferent în suprafață totală de 1.188 mp situat în Aleea Berzei nr. 1B în vederea realizării unui centru medical pdf_button
053 28.07.2016 privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în suma de 8.400 lei pentru desfășurarea Festivalului Tradițiilor meșteșugărești ediția a IV -a organizat în perioada 26-28 august 2016 pdf_button
054 28.07.2016 privind/ pentru completarea punctului x din Caietul de sarcini anexa 2 la HCL nr. 124/2016 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru suprafata de 303,23 ha pașune aparținând domeniului privat al municipiului Dorohoi precum și aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 303,23 ha teren pașune către crescăorii de animale înregistrați în RNE și Registrul Agricol al Primăriei Dorohoi pdf_button
  28.07.2016   Informare privind activitatea asistenților personali, desfășurată în semestrul I al anului 2016 pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 18 August 2016)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență