Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

055 25.08.2016 privind/ pentru

rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2016

pdf_button

 

 

056 25.08.2016 privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului Dorohoi în suma de 85000 lei pentru manifestările ocazionate de Zilele Municipiului Dorohoi pdf_button
057 25.08.2016 privind/ pentru aprobare PUD pentru construire Hala cu funcțiune garaj auto, amenajare autogară, sistematizare teren, peroane și separator de hidrocarburi, teren situat în intravilan Dorohoi, str. Vlad Țepeș nr. 1 CF 55375 cu acces în incintă realizat din str. Vlad Țepeș  pdf_button
058 25.08.2016 privind/ pentru aprobare PUD  pentru modificare temă proiectare la PUD aprobat prin HCL nr. 224/2015 respectiv modificare înălțime cornișă și coamă, modificare planșeu și învelitoare

pdf_button

 

059 25.08.201616 privind/ pentru privind aprobarea înființării în subordinea Consiliului local Dorohoi a serviciului public Centrul Național de Informare Turistică Dorohoi

pdf_button

 

 

 

060 25.08.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către dna Ilaș Alina Petronela în sumă de 503,31 lei pdf_button
061 25.08.2016 privind/ pentru privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Dorohoi  pdf_button
062 25.08.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și PT DTAC DL și DE pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare incinta Colegiul Național Grigore Ghica Dorohoi  pdf_button
063 25.08.2016 privind/ pentru aprobarea executării lucrărilor de Reparații acoperiș, camera activa, cămășuire, pereți și subzidire a clădirii cu destinația beneficii sociale situat n str. D Furtună nr. 14 precum și indicatorii tehnico-economici aferenți  pdf_button
064 25.08.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Reparații și igienizare laborator fizică Colegiul Național ,,Grigore Ghica Municipiul Dorohoi, jud. Botoșani pdf_button
065 25.08.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectare și execuție modificare instalație de utilizare gaze naturale Colegiul Național ,,Grigore Ghica Municipiul Dorohoi, jud. Botoșani pdf_button
066 25.08.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind necesitatea efectuării unor lucrări de Schimbare sarpanta bloc alimentar - Spitalul Municipal Dorohoi pdf_button
067 25.08.2016 privind/ pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului, în suprafață de 1 mp situat în curtea Școlii Gimnaziale nr.1 strada Stroe Buican nr. 2 Dorohoi, în vederea amplasării unui chioșc construcție provizorie pdf_button
068 25.08.2016 privind/ pentru aprobarea prelungirii Contractului de închiriere pentru locuința ANL situată în str. prof Dimitrie Pompei nr. 68 bl C4 ap.41 chiriaș domnul Jiscanu Bogdan pdf_button
069 25.08.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Reparații grup sanitar Scoala gimnaziala Stefen cel Mare Dorohoi pdf_button
070 25.08.2016 privind/ pentru aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a anumitor activități din cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Dorohoi, a anumitor activități din cadrul ServiciuluI de salubrizare pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 14 Septembrie 2016)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență