Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

071 09.09.2016 privind/ pentru

cu privire la aprobarea de principiu de către Consiliul Local al Municipiului Dorohoi a proiectului ce urmează a fi depus în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE ,,Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, Obiectiv specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din cimunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate 

pdf_button

 

 

072 06.09.2016 privind/ pentru aprobarea CRITERIILOR CADRU DE IERARHIZARE stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate, în vederea soluționării cererilor de atribuire a locuințelor destinate închirierii pentru tineri, construite prin ANL în municipiul Dorohoi pdf_button
073 06.09.2016 privind/ pentru aprobarea cuantumului chiriei, aplicabilă titularilor de contracte de închiriere, la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Dorohoi, conform HGR nr. 251 06.04.2016 și a Ordinului nr. 1077/29.07.2016    pdf_button
074 06.09.2016 privind/ pentru aprobarea introducerii în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi a bunului imobil Clădire în suprafață contruită de 51,42 mp, situată la etajul imobilului din str. Dimitrie Pompeiu nr. 69 pdf_button

Ultima actualizare (Vineri, 16 Septembrie 2016)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență