Anunturi licitații
Control intern managerial
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă

Comisia de analiză, evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe construite în regim ANL, 

numită prin HCL nr.7 în data de 04.07.2016, aduce la cunoştinţa tinerilor cu vârsta până în 35 de ani din 

Municipiul Dorohoi că în analiza, evaluarea solicitărilor de locuințe construite în regim ANL și stabilirea

 listei de priorități vor intra toate cererile depuse până la data de 10 octombrie 2016.

Cererile depuse după această dată vor fi analizate și soluționate la următoarea listă de priorități.

Conform graficului de lucru, începând cu data de 10.10.2016 și până la data de 21.10.2016, 

fiecare solicitant va fi înştiinţat la domiciliu prin adresă scrisă cu confirmare de primire care sunt documentele 

necesare completării dosarului precum şi perioada de depunere a acestora.

Consiliul Local al Municipiului Dorohoi prin hotărârea nr.72 din 09.09.2016 a aprobat CRITERIILE DE IERARHIZARE 

stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea soluționării cererilor de atribuire a locuințelor

destinate închirierii pentru tineri, construite prin ANL în Municipiul Dorohoi.

Graficul de lucru al comisie precum și Hotărârea Consiliului Local Dorohoi pot fi consultate la avizierul din incinta 

Primăriei Municipiului Dorohoi, strada A.I.Cuza nr.41, pe site-ul www.primariadorohoi.ro şi în mass media locală .

buton_clickANUNȚ nr. 13293 din 30.09.2016, GRAFICUL DE LUCRU AL COMISIEI ANL, HCL nr. 72 din 09.09.2016

Pentru a putea vizualiza prezentarea trebuie să aveți instalată o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

Ultima actualizare (Vineri, 30 Septembrie 2016)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni