Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

079 29.09.2016 privind/ pentru

prelungirea perioadei Contractului nr. 13/10.08.2015, cu 3 (trei) ani.  

pdf_button

 

 

080 29.09.2016 privind/ pentru

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a Spitalului Municipal Dorohoi, începând cu luna octombrie 2016.

pdf_button
081 29.09.2016 privind/ pentru

aprobarea procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

pdf_button
082 29.09.2016 privind/ pentru

numirea comisiei pentru evaluarea finală a performanțelor  manageriale  ale doamnei Murariu Valuța, în calitate de manager al Casei de Cultură a Municipiului Dorohoi, pentru perioada 01.01.2013- 31.12.2016.

pdf_button
083 29.09.2016 privind/ pentru

introducerea unor suprafețe de teren în inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
084 29.09.2016 privind/ pentru

vânzarea, prin licitatie publică a terenului propietate privată a Municipiului 

Dorohoi,  p.c. 1805, la suprafata totala de 1470 m.p., C.F. 5575/N, 

str. O. Cotescu nr. 1, în baza Raportului de evaluare întocmit de expert 

evaluator autorizat.

pdf_button
085 29.09.2016 privind/ pentru

aprobarea concesionării, prin licitație publică, cu strigare, a supraf. de 

980,00 m.p. teren situat în str. Octavian Cotescu nr.1, p.c.. 1805, în vederea construirii unei hale industriale, 

pentru desfașurarea activităților de construcții.

pdf_button
086 29.09.2016 privind/ pentru

aprobarea vânzării, prin licitație publică, a terenului proprietate 

privată a Municipiului Dorohoi, p.c. 499, în suprafață

totală de 300 m.p., str. Dumbrava Roșie, f.n., în baza Raportului de 

evaluare întocmit de expert evaluator autorizat.

pdf_button
087 29.09.2016 privind/ pentru

aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Dorohoi 

- orizont 2023.

P1.pdf_button  P2.pdf_button
088 29.09.2016 privind/ pentru

aprobarea proiectului în fazele PT (proiect tehnic) + DE (devize 

de lucrări) și DATC (documentație tehnică pentru autorizație de construire) 

precum și a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiții ''Inființare intersectie

B-dul Victoriei cu strada Biruintei, mun. Dorohoi, jud. Botosani''.

pdf_button
089 29.09.2016 privind/ pentru

aprobarea proiectului în fazele PT (proiect tehnic) + DE (devize de lucrari) și DATC (documentație tehnică pentru autorizație de construire) precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ''Realizare scara acces balcon Sala Teatrului, mun. Dorohoi, jud. Botosani''.

pdf_button
090 29.09.2016 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru refacerea străzilor afectate de inundațiile din data de 24.05.2016

pdf_button
091 29.09.2016 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea 

grupului sanitar din Gradina de Vară, mun. Dorohoi.

pdf_button
092 29.09.2016 privind/ pentru

aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI 

(documentația aviz lucrări intervenții) și indicatorii tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitii ''Modernizare str. Mihai Eminescu'' mun. Dorohoi.

pdf_button
093 29.09.2016 privind/ pentru aprobarea prelungiririi contractelor de închiriere pentru un număr de 11 chiriași care locuiesc în imobile aflate în evidența domeniului public și privat al municipiului Dorohoi pdf_button
094 29.09.2016 privind/ pentru aprobarea modului de funcționare și administrare a sălii de sport școlare a Școlii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu Dorohoi precum și a tarifelor de închiriere începând cu data de 01.10.2016  pdf_button
095 29.09.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna CIOBANU AURA MARIETA din Dorohoi în suma de 275,20 lei pdf_button
096 29.09.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de reparații alei, căi de acces și parcări din municipiul Dorohoi pe anul 2016 pdf_button
097 29.09.2016 privind/ pentru aprobarea efectuării lucrărilor pentru refacerea acoperișului la două imobile - situate în str. 1 Decembrie nr. 24A, municipiul Dorohoi pdf_button
098 29.09.2016 privind/ pentru aprobarea repartizării a două unități locative, cu destinație de locuințe sociale, situate în imobilul din str. Locomotivei nr. 4 în baza Listei de priorități aprobată prin HCL nr. 145 02062016 pdf_button
099 29.09.2016 privind/ pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în Adunarea Generală a Acționarilor SC NOVA APASERV SA pdf_button
  29.09.2016 privind/ pentru

activitatea desfasurată de Serviciul Poliția Locală a Municipiului Dorohoi,  pentru luna august 2016  

pdf_button

Ultima actualizare (Marţi, 11 Octombrie 2016)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență