Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

134 24.11.2016 privind/ pentru

aprobarea darii in folosinta gratuita a suprafetei de 6.600,00 m.p. Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

pdf_button
135 24.11.2016 privind/ pentru

aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al Municipiului Dorohoi a bunului " Magazin Piata Dorohoi" .

pdf_button
136 24.11.2016 privind/ pentru

aprobarea concesionarii suprafetei de 15,26 m.p. teren situat in str. Zadurovici, f.n., p.c. 2302, in vederea extinderii imobilului cu destinatia de cabinet medical, trepte acces.

pdf_button
137 24.11.2016 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru un numar de 28 chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
138 24.11.2016 privind/ pentru

schimbarea destinatiei locuintei sociale situata in Cartierul Drochia nr. 2 A, ap. 8, in vederea gazduirii temporare a persoanelor fara adapost, de pe raza Municipiului Dorohoi, pe perioada sezonului rece.

pdf_button
139 24.11.2016 privind/ pentru

aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii curente - tencuieli tavane si varuit de catre Grigoriu Marian Cristian - chirias al locuintei ANL, situata in str. Dimitrie Pompeiu nr. 70, bl. C3, ap. 21, et. 1 si compensarea acestora cu chiria datorata, conform devizului de lucrari anexat.

pdf_button
140 24.11.2016 privind/ pentru

aprobarea darii in administrare catre S.C. Servicii Publice Locale SRL Dorohoi a bunurilor preluate de la Consiliul Judetean Botosani, in baza Hotararii Consiliului Judetean nr. 124/24.08.2016.

pdf_button
141 24.11.2016 privind/ pentru

aprobarea numarului de burse acordate in anul scolar 2016-2017 elevilor din invatamantul preuniversitar din Municipiul Dorohoi.

pdf_button
142 24.11.2016 privind/ pentru

rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
143 24.11.2016 privind/ pentru

prelungirea perioadei de tragere a sumei de 2.500.000 lei din linia de credit contractata de la CEC BANK, in valoare de 4.500.000 lei, pentru cofinantarea unor obiective de investitii de interes public.

pdf_button
144 24.11.2016 privind/ pentru aprobarea emiterii acordului de principiu pentru prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 1/ 06.12.2013 de către Consiliul Județean Botoșani, proprietarul de drept a spațiului care face obiectul închirierii  pdf_button
145 24.11.2016 privind/ pentru introducerea unor suprafețe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi pdf_button
146 24.11.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și anvelopare piața centrală a municipiului Dorohoi platou II pdf_button
147 24.11.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare 2 grupuri sanitare (fete și băieți) adaptate la necesitățile persoanelor blocate în scaun rulant, Colegiul Național Grigore Ghica Dorohoi pdf_button
148 24.11.2016 privind/ pentru trecerea din inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi al imobilului fostă stație meteorologică, având suprafața construită de 92 mp situat în intravilanul municipiului Dorohoi, zona Dealu Mare și majorarea valorii de inventar al imobilului sus menționat cu valoarea rezultată în urma reevaluării pdf_button
149 24.11.2016 privind/ pentru

aprobarea Acordului financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI

pdf_button
150 24.11.2016 privind/ pentru aprobare proiect în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare imobil pentru schimbarea destinației în unitate de învățământ preuniversitar pdf_button
  24.11.2016  

Raport activitatea desfasurata de Serviciul Politia Locala, in luna octombrie 2016.

pdf_button
  24.11.2016  

Cererea inregistrata la nr. 15.534/02.11.2016 inaintata de d-na Dumitras Liliana.

pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 07 Decembrie 2016)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni