Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

127 10.11.2016 privind/ pentru

aprobarea  Planului de actiuni pentru romii din Municipiul Dorohoi, 

pentru anul 2017.

pdf_button
128 10.11.2016 privind/ pentru

aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului  Dorohoi, cat si din cadrul 

Serviciului public comunitar local pentru evidenta persoanelor, 

din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
129 10.11.2016 privind/ pentru

aprobarea functiilor publice, a oganigramei si a statului de functii 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Dorohoi, cat si pentru institutiile subordonate Consiliului 

Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
130 10.11.2016 privind/ pentru                aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în proiectul ce urmează a fi depus în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală eleborate la nivelul comunității  pdf_button
 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni