Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

153 15.12.2016 privind/ pentru

aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 50.000 lei pentru organizarea festivităților specifice sfârșitului de an și a unui foc de artificii în data de 31.12.2016l 

pdf_button
154 15.12.2016 privind/ pentru rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi pdf_button
155 15.12.2016 privind/ pentru aprobarea Listelor de repartizare pentru 48 unități locative, construite prin ANL, în Cartierul 1 Decembrie nr 24 în funcție de norma locativă pe membru de familie, stabilită prin Legea locuinței nr. 114 / 1996, conform HCL nr. 151/05.12.2016 privind aprobarea ordinii de prioritate a solicitanților pdf_button
156 15.12.2016 privind/ pentru acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către EON Distribuție România SA asupra unui teren în suprafață de 27 mp pentru realizarea obiectivului Reabilitare rețea JT aferenta PTA22 DOROHOI  pdf_button
157 15.12.2016 privind/ pentru aprobarea schimbării obiectului de activitate a spațiului situat în Piața Centrală a Municipiului Dorohoi, închiriat de către S.C. TCA DISTRIBUTION GROUP SRL pdf_button
158 15.12.2016 privind/ pentru aprobarea taxelor și tarifelor ce se vor încasa de către Direcția Administrația Piețelor și Oborului începând cu 01.01.2017 pdf_button
159 15.12.2016 privind/ pentru aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare str. Horia pdf_button
160 15.12.2016 privind/ pentru darea în folosință gratuită APIA - Centrul Județean Botoșani pentru funcționarea Punctului de lucru Dorohoi a clădirii C2 din cadrul Incubatorului de Afaceri, pe o durată de 60 luni pdf_button
161 15.12.2016 privind/ pentru aprobarea de principiu a proiectului ce urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6  pdf_button
162 15.12.2016 privind/ pentru acordarea beneficiilor de asistență socială sub forma tichetelor sociale pdf_button
163 15.12.2016 privind/ pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință situate în intravilanul municipiului Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 precum și a Caietului de sarcini pdf_button
164 15.12.2016 privind/ pentru aprobarea cofinanțării în sumă de 105.000 lei pentru dotări aparatură medicală la Spitalul Municipal Dorohoi în anul 2017 pdf_button
165 15.12.2016 privind/ pentru aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - Construire Biserică loc. Loturi Enescu PC99, mun Dorohoi  pdf_button

Ultima actualizare (Marţi, 20 Decembrie 2016)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni