Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

 

 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI DOROHOI
CRISTIAN DOGARU

 

 

Motto:

 ,,A crea o viziune a comunității înseamnă a surprinde visele, aspirațiile și speranțele acesteia."

 

STUDII:

- Licențiat în Relații Internaționale și Studii Europene

 

STAREA CIVILĂ:

- Căsătorit, 2 copii

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:

 

- În mediul privat:

Perioada 1991-2002;

- Muncitor calificat în domeniul epurării apelor uzate, construcții civile și industriale, confecții și 

structuri metalice;

- Operator calculator sisteme de gestiune, sisteme de printare, tipografie digitală;

- Programator sisteme de gestiune, normarea muncii în domeniul construcțiilor, amortizarea 

mijloacelor fixe, turnusuri salubrizare garnituri feroviare de călători;

- Director de gestiune rețea magazine, rețea fast-food, distribuție produse alimentare și nealimentare;

- Coordonator proiecte în domeniul IT (vânzări, service, integrare de soluții hard-soft, rețele de 

calculatoare);

- Consultant în management de proiect.

 

-În mediul public:

Perioada 2002-2004

- Profesor suplinitor în disciplina TIC, laborant, expert tehnic și formator proiecte europene.

 

Perioada 2004- 2020

- Consultant al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare;

- Coordonator, manager de proiect proiecte cu fonduri nerambursabile ale Municipiului Dorohoi.

 

Proiecte inițiate 2014-2020

 - EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR SECȚIE MATERNO-INFANTIL ȘI BLOC 
ALIMENTAR-SPĂLĂTORIE, DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI;
 - MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI, 
JUD.BOTOȘANI;
- Extindere și modernizare ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Al. I. CUZA", POR 2014-2020;
- Extindere și modernizare ȘCOALA GIMNAZIALĂ  DIMITRIE ROMANESCU”, POR 2014-2020;
- Extindere și modernizare ȘCOALA „ MIHAIL KOGĂLNICEANU",  POR 2014-2020", - axa 13;
- Extindere și modernizare ȘCOALA "ȘTEFAN CEL MARE", POR 2014-2020" - axa 13;
- Construire GRĂDINIȚA NR. 3,   POR 2014-2020;
- Extindere și modernizare GRĂDINIȚA NR. 10,  POR 2014-2020;
- Modernizare GRĂDINIȚA NR. 8,  POR 2014-2020;
- Extindere și modernizare GRĂDINIȚA „Albă ca zăpada”, POR 2014-2020;
- Extindere și modernizare GRĂDINIȚA „Ștefan cel Mare ", POR 2014-2020;
- Construire GRĂDINIȚA NR. 5, POR 2014-2020;
- Îmbunătățirea calității vieții populației din Municipiul Dorohoi, str. Spiru HARET - axa 13;
- Extindere și modernizare CASA DE CULTURĂ , POR 2014-2020;

- Înființare centru social de zi,  POR 2014-2020;

- REALIZAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL DOROHOI PRIN REUTILIZAREA 

TERENULUI DIN ZONA POLONIC, POR 2014-2020;

 

CONTRIBUȚII:

- Responsabil cu cooperarea internaţională în cadrul Grupului Şcolar „Al. Vlahuţă” Şendriceni;

2004 - Promotor al proiectului „Centru zonal de formare a adulţilor” în cadrul Programului PHARE; 

- 2002 – Coeziune economică şi socială – resurse umane;

- 2004 - Colaborator în cadrul proiectului „Ferme în scenă” - parteneriat între cinci ţări europene

 – proiect în cadrul Programului YOUTH; 

- Coordonator a două proiecte în cadrul concursului european „EUROPA LA LICEU” -1 mai 2004;

- Colaborator în cadrul programului Leonardo 2002 – finanţat de UE  – formare profesională – parteneriat cu IPA Corzano di Bargnano – Italia;

- Colaborator în cadrul proiectului „Protejarea activă a mediului – compostul” concurs naţional cu 

jurizare internaţională;

- Colaborator în cadrul proiectului „Specializarea populaţiei din mediul rural în aplicarea tehnologiilor 

agricole și zootehnice moderne prin intermediul unei ferme model” – proiect în cadrul programului 

PHARE 2000 – coeziune economică şi socială – dezvoltarea resurselor umane în contextul 

restructurării industriale;

- Lector în cadrul proiectului „Sistem de formare și pregătire a resurselor umane în vederea practicării

 agroturismului în echipă şi înfiinţării de microferme agroturistice private în zona Nord - est” – proiect 

în cadrul programului PHARE 2000 – coeziune economică şi socială – dezvoltarea resurselor umane 

în contextul restructurării industriale;

- Coparticipant la elaborarea PRAI pentru perioada 2004-2010 pentru regiunea - Nord-Est;

- Coparticipant la elaborarea Planului Local de Acţiune pentru perioada 2004-2010  în cadrul ISJ 

Botoşani;

- Participant la elaborarea Planului de Acţiune a Şcolii pentru perioada 2004-2010 - versiunea 2004, în cadrul Grupului Şcolar „Al. Vlahuţă” Şendriceni;

- Manager proiect PHARE 2004 – Sistem performant de management al deșeurilor în zona Dorohoi;

- Manager proiect PHARE 2005 – Asigurarea cadrului general de  intervenție pentru gestionarea 

apelor uzate în municipiul Dorohoi;

- Administrator proiect PHARE 2002 - Infrastructură informaţională compatibilă standardelor 

e-Europe + şi implementarea sistemului informatizat de gestiune a documentelor la nivelul Primăriei 

municipiului Dorohoi;

- Administrator proiect PHARE 2002 - Dezvoltarea şi Consolidarea Aptitudinilor Angajaţilor în 

Utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării în Perspectiva Dezvoltării Structurilor Informaţionale 

Implementate în Administraţia Publică Locală;

- Coordonator local UNDP -  proiect – Centrul social pentru romi Dorohoi manager PHARE 2002 – 

Centrul de resurse și informare pentru șomeri;

- Manager proiect PHARE 2002 - Crearea unor condiții decente de viață membrilor comunității rome 

din municipiul Dorohoi;

- Manager de proiect PHARE 2002 – Îmbunătățirea calității vietii membrilor comunității rome din 

municipiul Dorohoi;

- Colaborator la redactarea Monografiei Municipiului Dorohoi  ”DOROHOI 600”;

- Membru în colectivul de redactare a primei Strategii de dezvoltare locală a Municipiului Dorohoi 2004; 

- Manager  de proiect ,,Înfiintare incubator tehnologic și de afaceri în municipiul Dorohoi";

- Manager de proiect ,,Eficientizarea iluminatului public în Municipiul Dorohoi";

- Membru în colectivul de redactare al Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Dorohoi 

2007 -2014;

- Manager de proiect al Planului integrat de dezvolare urbană a Municipiului Dorohoi 2007-2014;

- Membru în colectivul de redactare-Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Dorohoi orizont 2023

 

din 2020 în prezent – viceprimar al municipiului Dorohoi

 

FORMARE PROFESIONALĂ::

- Manager de proiect;

- Pregătirea proiectelor din fonduri structurale;

- Implementarea proiectelor din fonduri structurale;

- Expert achiziții;

- Expert conștientizare publică și managementul deșeurilor;

- Specialist pentru sisteme de managementul calității;

- Manager al sistemelor de management de mediu;

- Manager al sistemelor de management al serviciillor sociale;

- Managementul situațiilor de urgență;

- Permis European Computer Driver License.

 

 

 

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență