Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Nr
Data
 Titlu: Descarcă
 015 25022010 Hotarare privind/ pentru  aprobarea vânzării locuinţei proprietate privată a municipiului Dorohoi şi suprafeţei de 58,39 mp teren, doamnei Lazar Petronela, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  


 

 

 016 25022010

Hotarare privind/ pentru

 aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 11 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi 

 

 017 25022010Hotarare privind/ pentru  reducerea cu 50% a impozitului pe locuinţa de domiciliu, pentru anul 2010 la un numar de 40 persoane fizice care au încheiat contract de voluntariat cu Consiliul Local al Municipiului Dorohoi pentru încadrarea în serviciul de urgenta voluntar


 

 018 25022010Hotarare privind/ pentru   aprobarea documentaţiei tehnico-economica în fazele PT + DE + DL + DTAC + şi Proiect Instalatii Electrice pentru obiectivul de investitii Reabilitare cladire, amenajare centru de zi pentru copii aflati cu situaţie de risc, municipiul Dorohoi, judeţul Botosani


 

 019 25022010Hotarare privind/ pentru  aprobarea proiectului în fazele PT + DE + DL precum şi elaborarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii Utilitati locuinte sociale str. Drochia, mun. Dorohoi


 020 25022010Hotarare privind/ pentru  aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a bunurilor realizate prin programul PHARE 2002-SAMTID faza I


 

 02125022010Hotarare privind/ pentru  delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare către S.C. NOVA APA SERV S.A. Botosani


 

 02225022010Hotarare privind/ pentru  aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca în lucrări publice pentru dezvoltarea comunităţilor locale pentru anul 2010, întocmit de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani, cât şi angajarea a 20 muncitori necalificaţi din rândul şomerilor municipiului Dorohoi pentru anul 2010


 

 02325022010Hotarare privind/ pentru  aprobarea unui Regulament pentru reglementarea cadrului general de repartizare, închiriere, exploatare şi administrare a locuinţelor pentru tineri construite prin ANL


 

 02425022010Hotarare privind/ pentru  stabilirea salariului de bază al asistentului personal pentru persoane cu handicap grav 02525022010Hotarare privind/ pentru  modificarea, începând cu 01.03.2010 a regulamentului DAS Dorohoi, din subordinea C.L.al Municipiului Dorohoi
 


 

 02625022010Hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafeţei de 7,20 mp teren situat în Aleea Iasomiei nr. 6, bl. M12, pa, pc 3573, ocupată debalcon aferent ap. 2 prop. dlui Iacobescu Ioan
  02725022010 Hotarare privind/ pentru  iniţierea procedurii de întocmiore a PUZ pentru zona centrală a mun. Dorohoi   02825022010Hotarare privind/ pentru  aprobarea efectuării de cheltuieli dinbugetul local în sumă de 33.000 lei pentru organizarea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară MARŢIŞOR ediţia XXVII, desfăşurat în perioada 06 - 08.03.2010
 Ultima actualizare (Luni, 15 Martie 2010)

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență