Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 26.04.2018 privind/ pentru

aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiului situat în Mun. Dorohoi,

 str. Bulevardul  Victoriei nr. 37, bl. F. 15, ap. 4P, parter, 

în suprafață utilă de 29,72 m.p. și a prețului de vânzare, rezultat din

 Raportul de evaluare întocmit, precum și a caietului de sarcini,

pdf_button
002 26.04.2018 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 2 chiriași, 

care locuiesc în locuințe construite în regim ANL și în regim social.

pdf_button
003 26.04.2018 privind/ pentru

aprobarea Listei de repartizare pentru 2 (două) unități locative rămase vacante, 

construite prin ANL, conform HCL nr. 110/29.06.2017 cuprinzand ordinea 

de prioritate a solicitantilor.

pdf_button
004 26.04.2018 privind/ pentru

aprobarea trecerii din inventarul domeniului public al Municipiului Dorohoi si

 administrarea Consiliului Local Dorohoi, in domeniul public al statului a 

blocurilor C2, C3, C4, S1, S2, S3, S4, S5, S6 de locuinte pentru tineri,

 destinate inchirierii, construite prin ANL.

pdf_button
005 26.04.2018 privind/ pentru

aprobarea, in principiu, a concesionarii unei suprafete de 12,00 m.p. 

In Municipiul Dorohoi, str. D. Furtuna, p.c. 2259 - pentru amplasarea 

unei constructii tipizate, fara fundatie, cu activitati economice

 (fast food, cafea) si declansarea procedurilor privind concesionarea terenului.

pdf_button
006 26.04.2018 privind/ pentru

aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
007 26.04.2018 privind/ pentru

aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul

 Municipiului Dorohoi.

pdf_button
008 26.04.2018 privind/ pentru

aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru cladirile si terenurile 

proprietatea Asociatiei CLARA, cu sediul in Dorohoi, 

str. D. Furtuna nr. 16-18, utilizate pentru activitati social-umanitare

 de catre Asociatia CLARA  Dorohoi.

pdf_button
009 26.04.2018 privind/ pentru

aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru cladirile si terenul

 proprietatea d-lui Peter Stuart Butcher situata in Dorohoi, 

str. G. Enescu nr. 78, utilizate pentru activitati social-umanitare

 de catre Asociatia Center of Hope Dorohoi. 

pdf_button
010 26.04.2018 privind/ pentru

aprobarea Regulamentului de evaluare anuală a activității managerului 

Spitalului Municipal Dorohoi si desemnarea reprezentantilor Consiliului 

Local Municipal Dorohoi in comisia de evaluare a managerului 

in comisia de solutionare a contestatiilor.

pdf_button
011 26.04.2018 privind/ pentru

modificarea Statului de funcții al Casei de Cultură a Municipiului Dorohoi, 

din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
012 26.04.2018 privind/ pentru

aprobarea Statului de funcții pentru personalul de la Cabinetul Școlar nr. 1

 din cadrul Unității de învățământ cu personalitate juridică Seminarul Teologic 

Liceal Sf. Ioan Iacob Dorohoi, pe 

anul 2018, incepând cu data de 01 martie 2018.

pdf_button
013 26.04.2018 privind/ pentru

aprobarea Statului de funcții pentru personalul de la Cabinetul Școlar nr. 2

din cadrul Unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Regina Maria 

Dorohoi, pe anul 2018, începând cu data de 01 martie 2018.

pdf_button
014 26.04.2018 privind/ pentru aprobarea modificarii organigramei si a Statului de functii  - Spitalul Municipal Dorohoi pdf_button
015 26.04.2018 privind/ pentru completarea Anexei la HCL nr. 134 din 08062007 cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartiția în regim de închiriere a unui număr de 10 locuințe construite conform HG 1445 din 2006  pdf_button
016 26.04.2018 privind/ pentru aprobarea criteriilor pentru anul 2018 în vederea repartizării locuințelor din fondul locativ apartinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, în regim de închiriere și a locuințelor sociale din fondul locativ, aparținând domeniului public pdf_button
017 26.04.2018 privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 15000 lei pentru organizarea Festivalului Național de Muzică Folk Nord-Est Folk ediția a VIII  pdf_button
018 26.04.2018 privind/ pentru
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Pavare curte interioară Direcția de Asistență Sociala Dorohoi
pdf_button
      Solicitare nr. 09/17042018 adresata Consiliului Local Dorohoi pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 25 Aprilie 2018)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni