Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

240 27.09.2018 privind/ pentru

suplimentarea sumei aprobata   pentru

 desfasurarea manifestarilor organizate 

pentru "Zilele Municipiului Dorohoi-2018 ", 

in perioada 28.09.-30.09.2018.

pdf_button
241 27.09.2018 privind/ pentru

aprobare P.U.Z. - modificare interdictie de 

construire, in vederea realizarii unei locuinte 

unifamiliale in Municipiul Dorohoi,

 str.Dima Grigore nr. 7, C.F. 53396

pdf_button
242  27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea PUD - construire spatiu comercial, 

Laborator cofetarie, Depozit alimentar in

 Municipiul Dorohoi, str. C.D. Gherea .

pdf_button
243 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea vanzarii terenului ocupat

 de constructie si aferent proprietatii

 d-lui Stratan Ionel, Sava Culina, 

Stratan Costel si Strata Petru, situat 

in str. Zadurovici nr. 1, p.c. 2297/2298/2299, 

in suprafata de 168 m.p., in baza Raportului 

de evaluare intocmit de expert evaluator 

autorizat.

pdf_button
244 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, 

a terenului proprietate privata a Municipiului 

Dorohoi, p.c. 1350, in suprafata totala

 de 29,00 m.p., situat in str. Liliacului nr. 5,

 in baza Raportului de evaluare intocmit 

de expert evaluator autorizat.

pdf_button
245 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, 

a terenului proprietate privata a Municipiului

 Dorohoi, p.c. 3360/3361, in suprafata totala de 

75,00 m.p. , situat in str. Stefan Airinei nr. 88, 

 in baza Raportului de evaluare intocmit de 

expert evaluator autorizat.

pdf_button
246 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea vanzarii terenului ocupat de

 locuinta d-lui Chelaru Romica Costel 

si Mihai Cristina, situat in str. Alexandru

 Sahia nr. 3, p.c. 2339, in suprafata de 

128 m.p., in baza Raportului de evaluare 

intocmit de expert evaluator autorizat.

pdf_button
247 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea vanzarii terenului aferent

 locuintei proprietatea d-lui Gradinariu D-tru, 

 situat in str. Alexandru Sahia nr. 3, p.c. 2339,

 in suprafata de 60 m.p., in baza Raportului de 

evaluare intocmit de expert evaluator autorizat.

pdf_button
248 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea vanzarii terenului aferent proprietatii d-lui 

Amariei Liviu Iulian si Amariei Mihaela,  situat in 

str. C.D.Gherea nr. 78, p.c. 1358/1359, in suprafata 

de 548 m.p., in baza Raportului de evaluare

 intocmit de expert evaluator autorizat.

pdf_button
249 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea concesionarii suprafetei de 20,15 m.p. 

teren in cota indiviza, situat in str. Duzilor nr. 8, Bl. E.3, 

parter, ocupat de patiu comercial proprietatea 

S.C. EMICOM SRL.

pdf_button
250 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea concesionarii suprafetei de 8,75 m.p. 

teren situat in str. Stefan Airinei nr. 1, in vederea 

amenjarii unei rampe pentru acces persone cu 

dizabilitati, de catre B.R.D.  G.S.G - Ag. Dorohoi.

pdf_button
251 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea concesionarii suprafetei de  12,00 m.p.

 teren situat in str. D-tru Furtuna, p.c. 2259,

 in vederea amplasarii unei constructii tipizate,

 fara fundatie, pentru activitati comerciale

 (fast food, cafea), conform HCL nr. 96/26.04.2018.

pdf_button
252 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea reducerii cu 75% la plata obligatiilor 

(majorari de intarziere) datorate bugetului local

 de catre d-l Ciubotaru D-tru din Dorohoi, 

str. Drochia nr. 25 A, in suma de 490,13 lei

pdf_button
253 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea modificarii statului de functii al 

Spitalului Municipal Dorohoi, incepand 

cu data de 01.10.2018.

pdf_button
254 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor

 de inchiriere pentru un 

numar de 4 chiriasi, care locuiesc

 in locuinte construite 

prin A.N.L. si in regim social.

pdf_button
255 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea celor 5 linii de garda din 

cadrul Spitalului 

Municipal Dorohoi.

pdf_button
256 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea documentatiei tehnico-economica

 in faza D.A.L.I. (Documentatie de Avizare a 

Lucrarilor de Interventii ), precum si a 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 

de investitii " Imbunatatirea Calitatii Vietii 

Populatiei din Municipiul Dorohoi - Construirea 

si Reabilitarea Infrastructurii Publice ".

pdf_button
257 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea trecerii din inventarul domeniului public al

municipiului Dorohoi și administrarea Consiliului Local

Dorohoi in domeniul privat al statului a

blocurilor C2,C3,C4,S1,S2,S3,S4,S5,S6  

pdf_button
258 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea de către Consiliul Local al

Municipiului Dorohoi a acordului de

parteneriat UAT MUNICIPIUL DOROHOI și

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

DOROHOI în vederea depunerii proiectului

IMBUNATATIREA CALITATII

VIETII POPULATIEI DIN MUNICIPIUL DOROHOI 

pdf_button
259 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Infiintare

Statie Betoane

si Imprejmuire str. Dumbrava Rosie fn CF56061

pdf_button
260 27.09.2018 privind/ pentru

acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si 

servitute, catre 

S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra unui teren in 

suprafata de 807 m.p., 

pentru realizarea obiectivului " Alimentare cu

 energie electrica Hala-Autogara Multipower Tour - 

lucrari de intarire retea, judet Botosani ".

pdf_button
261 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea vânzarii, prin licitatie publica,

 a terenului proprietate privata a 

Municipiului Dorohoi, p.c. 1797, in suprafata

 totala de 756 m.p., 

str. Locomotivei nr. 4, in baza Raportului de 

evaluare intocmit de

 expert evaluator autorizat.

pdf_button
262 27.09.2018 privind/ pentru

aprobarea modificarii tarifelor  pentru colectare, 

sortare, transfer, 

depozitare deseuri si ale altor tarife, pentru

 activitati prestate 

de S.C. SERVICII  PUBLICE  LOCALE  SRL.

 

pdf_button
     

Raport privind activitatea Politiei Locale a

 Municipiului Dorohoi, pentru trimestrul III, anul 2018.

 

pdf_button

aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Infiintare Statie Betoane

si Imprejmuire str. Dumbrava Rosie fn CF56061

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni