Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

263 10.10.2018 privind/ pentru

aprobarea documentatiei tehnico-economice 

in faza S.F. (Studiu de Fezabilitate),

 precum si indicatorii

tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitii 

" MODERNIZARE AMBULATORIU 

DIN CADRUL SPITALULUI

 MUNICIPAL DOROHOI, JUDETUL

 BOTOSANI ".

pdf_button
264 10.10.2018 privind/ pentru

aprobarea completarii inventarului 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

 

pdf_button
265 10.10.2018 privind/ pentru

modificarea listei de investitii finantata din

creditul bancar de la CEC BANK

pdf_button
266 10.10.2018 privind/ pentru

acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si

servitute către SC DELGAZ GRID SA a unui

teren în supraf de 61 mp pentru obiectivul

EXTINDERE LEA 0,4 KV SENDRICENI

pdf_button
267 10.10.2018 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitii 

" REABILITARE MODERNIZARE ȘI

ANVELOPARE PIATA CENTRALA A

MUN DOROHOI MODIFICARE TEMA  ".

pdf_button
 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni