Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici


 
Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
 
Protecția datelor cu caracter personal 
 
 

 

 

      Comisia de analiză, evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe

 construite în regim ANL, numită prin HCL nr.7 în data de 04.07.2016, aduce la cunoştinţa tinerilor 

cu vârsta până în 35 de ani din Municipiul Dorohoi că în analiza, evaluarea solicitărilor de locuințe

 construite în regim ANL și stabilirea listei de priorități pe anul 2019 vor intra toate cererile depuse

 până la data de 31 decembrie 2018.

       Persoanele interesate sunt invitate să depună cerere scrisă însoțită de următoarele 

documente: 

copie după actul de identitate și adeverință de salariat. Documentele se depun la Compartimentul        Registratură din cadrul Primăriei municipiului Dorohoi.

    Cererile depuse după această dată vor fi analizate și soluționate la următoarea listă de priorități.

          

 

Preşedinte al comisiei de analiză, 

evaluare şi întocmire a listei de priorităţi

 

PRIMAR

ing.Dorin Alexandrescu 

 

 

 

Ultima actualizare (Miercuri, 31 Octombrie 2018)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni