Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

269 25.10.2018 privind/ pentru

aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere

 nr. 7/27.07.2016.

pdf_button
270 25.10.2018 privind/ pentru

aprobarea prelungirii Contractului de concesiune

 nr. 31/19.10.1993.

pdf_button
271 25.10.2018 privind/ pentru

acordarea unui mandat special reprezentantului 

unitatii administrativ-teritoriale 

Dorohoi in Adunarea Generala 

a Asociatilor ADI “ECOPROCES” Botosani.

pdf_button
272 25.10.2018 privind/ pentru

aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 

2019-2020 a unitatilor de invatamant de pe raza 

Municipiului Dorohoi.

pdf_button
273 25.10.2018 privind/ pentru

aprobarea introducerii in inventarul domeniului 

public al Municipiului  Dorohoi a bunurilor „Pavare curte

ra Directia de Asistenta Sociala Dorohoi – 434 m.p.”

 cu o valoare de inventar de 39.362,42 lei,

 „Imprejmuire teren Scoala Gimnaziala 

Spiru Haret Dorohoi- 101,51 m.l., cu o valoare de inventar

 de 101,51 m.l., cu o valoare de inventar 

de 71.880,00 lei si „Amenajare alei extindere 

cimitir Dorohoi – 288,90 m.p.”, cu o valoare 

de inventar de 11.269,30 lei, precum si predarea,

 in vederea administrarii acestor bunuri 

catre Directia de Asistenta Sociala Dorohoi, 

Scoala Gimnaziala Spiru Haret Dorohoi

 si Directia Patrimoniu -  Cimitir Dorohoi.

pdf_button
274 25.10.2018 privind/ pentru

probarea introducerii in iventarul domeniului public

 al Municipiului Dorohoi a bunului „ Retea alimentare 

apa, Ø (fi) 225 mm, 312 m.l., str. Col. Vasiliu

 (tronson I, intersectie cu str. Herta), avand o 

valoare de inventar de 62.776,16 lei

 si predarea acestui bun in administrarea 

S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani.

pdf_button
275 25.10.2018 privind/ pentru

aprobarea preluarii din administrarea 

S.C. SERVICII PUBLICE LOCALE SRL

Dorohoi, in administrarea Consiliului Local 

al Municipiului Dorohoi, a bunurilor 

care se folosesc la activitati specifice

 prelucrarii lemnului.

pdf_button
276 25.10.2018 privind/ pentru

aprobarea modificarii Regulamentului de 

organizare si functionare al 

Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi,

 incepand cu 01 nov. 2018.

pdf_button
277 25.10.2018 privind/ pentru

aprobarea rectificarii bugetului local al

 Municipiului Dorohoi.

pdf_button
278 25.10.2018 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere 

pentru un numar de 4 chiriasi, care locuiesc

 in locuinte construite prin ANL.

pdf_button
279 25.10.2018 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de

 investitii „ Reabilitare termica 

exterioara – Sala de Festivitati 

– Liceul Regina Maria Dorohoi, judet Botosani.

pdf_button
280 25.10.2018 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiti

i „ Lucrari de igienizare

 Cabinet director adjunct si hol acces cabinete – Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi,

 jud. Botosani „

pdf_button
281 25.10.2018 privind/ pentru

aprobarea numărului de burse acordate

în anul scolar 2018-2019 elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Dorohoi

pdf_button
282 25.10.2018 privind/ pentru

aprobarea dării în folosință gratuită a

Stadionului Municipal și vestiarelor

din cadrul Complexului Sportiv 1 Mai

situat în Dorohoi, str. 1 Decembrie, Clubului

Sportiv Școlar al Liceului Regina Maria Dorohoi 

pdf_button
 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni