Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

291 29.11.2018 privind/ pentru

aprobarea concesionarii suprafetei de 4,70 m.p., in completarea 

suprafetei de 40,70 m.p tere situate in str. Lt. Olinescu, f.n., 

p.c. 2739, ocupat de garaj proprietatea domnului Niculescu Viorel.

pdf_button
292 29.11.2018 privind/ pentru

reducerea cu 75 % la plata obligatiilor (majorari de intarziere) 

datorate bugetului local de catre doamna Chirianu Elena din 

Dorohoi, B-dul Victoriei nr. 3, bl.A.3, et. 4, ap. 31, judet Botosani, 

in suma de 2.983,60 lei.

pdf_button
293 29.11.2018 privind/ pentru

aprobarea Grupului de Lucru Local de Actiune “Romii 2019”.

pdf_button
294 29.11.2018 privind/ pentru

pentru completarea art.1 din HCL nr. 35/28.01.2016  privind 

aprobarea vanzarii,prin licitatie publica, a terenului proprietate

 privata a Municipiului Dorohoi, p.c. 2220, 

str. Grigore Ghica nr. 38

pdf_button
295 29.11.2018 privind/ pentru

privind concesionarea suprafetei de 653 m.p. teren situat in B-dul Victoriei, f.n. în vederea realizarii de parcare, alee acces, spatii verzi, gradina de vara la spatiul comercial existent proprietatea dnei Grosu Adina

pdf_button
296 29.11.2018 privind/ pentru

privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
297 29.11.2018 privind/ pentru

privind aprobarea scutirii la plata taxei de salubrizare, 

pentru anul 2018,  a veteranilor de razboi si persoanelor 

cu handicap grav sau accentuat 

si gradul I de invaliditate.

pdf_button
298 29.11.2018 privind/ pentru

privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere 

pentru un numar de  8 chiriasi, care locuiesc in locuinte 

construite prin ANL.

pdf_button
299 29.11.2018 privind/ pentru

privind aprobarea repartizarii unei locuinte ramasa

 vacanta – tip garsoniera, construita prin ANL, 

conform HCL nr. 110/29.06.2017, cuprinzand ordinea de

 prioritate a solicitantilor.

pdf_button
300 29.11.2018 privind/ pentru

privind aprobarea vanzarii a 3 (trei) unitati locative

 construite in regim ANL, la cererea titularilor contractelor 

de inchiriere, in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

pdf_button
301 29.11.2018 privind/ pentru

aprobarea schimbarii, la cerere, a locuintei (tip garsoniera) situate

 in str. 1 Decembrie nr. 24, bl. S.9, ap. 42. Atribuita 

d-lui Onea Ciprian Constantin, detinuta cu contract de inchiriere

 nr. 127/10.02.2017, in regim ANL, cu o alta locuinta ramasa vacanta,

 de aceeasi categorie (formata 

din doua camere de locuit), situate in str. 1 Decembrie nr. 24 A, 

bl. S.4, ap. 15, et. 3, 

Municipiul Dorohoi.

pdf_button
302 29.11.2018 privind/ pentru

privind darea in folosinta gratuita, pentru o perioada

 de 3 (trei) ani a spatiului  in suprafata de 15,21 m.p.,

 amplasat in Platoul I, Piata Centrala, cu destinatia 

de sediu al Asociatiei Partida Romilor ”PRO-EUROPA” – Filiala Dorohoi.

pdf_button
303 29.11.2018   aprobarea modificarii  Anexa 1 HCL nr. 197 26072018 privind Planul de reparatii si intretinere drumuri in municipiul Dorohoi  pdf_button
     

Alte probleme ale activitatii curente.

 
 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni