Managementul calitatii
Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 20.12.2018 privind/ pentru aprobarea renuntarii la obiectivul de investitii Centrul Cultural George Enescu la stadiul fizic existent C1 fundatie situate în Dorohoi pc 2241/1 pdf_button
002 20.12.2018 privind/ pentru aprobarea scoaterii din domeniul public și introducerea în domeniul privat al Municipiului Dorohoi a imobilului teren + constructie (fundatie) situate în Dorohoi pc 2241/1 pdf_button
003 20.12.2018 privind/ pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Dorohoi și SC RAM SRL Dorohoi  pdf_button
004 20.12.2018 privind/ pentru aprobarea imopozitelor si taxelor locale ce se vor aplica pe raza Municipiului Dorohoi pentru anul fiscal 2019 pdf_button
005 20.12.2018 privind/ pentru aprobarea taxelor si tarifelor ce se vor incasa de catre Directia Administratia Pietelor și Oborului Municipiului Dorohoi incepand cu data de 01012019 pdf_button
006 20.12.2018 privind/ pentru

aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 8 / 20012003 

pdf_button
007 20.12.2018 privind/ pentru aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 57 / 04062009  pdf_button
008 20.12.2018 privind/ pentru aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru un  număr de 7 chiriasi care locuiesc în locuinte construite prin ANL pdf_button
009 20.12.2018 privind/ pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice și persoane juridice din Municipiul Dorohoi în anul 2019 pdf_button
010 20.12.2018 privind/ pentru aprobarea completarii Protocolului de predare-primire a bunurilor din inventarul domeniului privat și public al municipiului Dorohoi în administrarea SC SERVICII PUBLICE LOCALE SRL pdf_button
011 20.12.2018 privind/ pentru darea în folosintă gratuită a spatiilor proprietatea MunicipiuluI Dorohoi în care se desfășoara activitatile proiectului La scoala cu bucurie pdf_button
012 20.12.2018 privind/ pentru darea în folosintă gratuită a spatiilor proprietatea MunicipiuluI Dorohoi în care se desfășoara activitatile proiectului Comunitatea marginalizata Plevna pdf_button
013 20.12.2018 privind/ pentru majorarea inventarului domeniului public al municipiului Dorohoi cu suma de 268.927,54 lei prin inregistrarea în inventarul domeniului public a bunurilor Stalpi iluminat complet echipati cu valoarea de 80333,58 lei precum și prin majorarea valorii de inventar în urma lucrărilor de modernizare a strazii Vasile Alecsandri cu suma de 188.593,96 lei  pdf_button
014 20.12.2018 privind/ pentru aprobarea preluării din administrarea SC Servicii Publice Locale SRL Dorohoi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi a bunurilor existente în perimetrul atelierului de tâmplărie avand o valoare de inventar de 8774,38 lei   pdf_button
015 20.12.2018 privind/ pentru aprobarea documentatiei in faza DALI precum si aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii Reabilitare cladire si schimbarea destinatiei din locuinta in centru de sprijin ocupational a imobilului situat in Municipiul Dorohoi, str. AI Cuza nr. 39   pdf_button
016 20.12.2018 privind/ pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 242/29112017 privind aprobarea dării în folosință gratuită Fundației Star of Hope Romania pentru functionarea Punctului de Lucru Dorohoi a clădirii C26 pdf_button
017 20.12.2018 privind/ pentru aprobarea vânyării imobilului situat în str. Loturi Enesccu nr. 13A locuință în suprafață construită de 65 mp și teren aferent construcției casei în suprafață de 1198 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi, la cererea chiriașului Alexoae Mihai și a preșului de vânyare rezultat din Raportul de evaluare  pdf_button
018     aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Lucrari de reparatii teren sport la Scoala Gimnaziala Spiru Haret Dorohoi  pdf_button
      Raport de activitate al SVSU pe anul 2018 pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 19 Decembrie 2018)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni