Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Nr
Data
Titlu: Descarcă
140 29072010 Hotarare privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2010


 

141 29072010

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 9,25 mp teren situat în Aleea Pinului fn pc 2756 ocupat de magazie proprietatea dlui Plamadă Valerian 

142 29072010 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 7,50 mp teren situat în Aleea Pinului fn pc 2756 ocupat de magazie proprietatea dnei Belehuz Maria


 

143 29072010 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 22,90 mp teren cotă indiviză aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat în Aleea Cristalului nr. 11, parter, pc 2786 ocupat de spaţiu comercial situat la parter, proprietatea S.C. ROMSAMIRA S.R.L. Dorohoi


 

144 29072010 Hotarare privind/ pentru încetarea Contractului de concesiune nr. 37/05.05.2008, încheiat cu S.C. PLUGUL FANY S.R.L. Dorohoi, având ca obiect concesionarea suprafeţei de 1.242,00 mp teren situat în str. Octavian Cotescu fn pc 1805


 

145 29072010 Hotarare privind/ pentru contribuţia Consiliului Local al Municipiului Dorohoi la implementarea proiectului socio-educaţional SA SPARGEM TACEREA proiect propus în colaborare cu echipaconsilierilor din oraşul infrăţit CHOLET FRANŢA146 29072010 Hotarare privind/ pentru aprobarea racordării la utilităţi a taberelor de sinistraţi amplasate pe teritoriul municipiului Dorohoi şi plata utilităţilor147 29072010 Hotarare privind/ pentru aprobarea schimbării destinaţiei celor 16 unităţi locative construite în cartierul Drochia din locuinţe sociale, în locuinţe de necesitate precum şi aprobarea Listei de repartizare a acestora familiilor care locuiesc în zona centrală - demolabilă a municipiului Dorohoi 

148 29072010 Hotarare privind/ pentru aprobarea înfiinţării societăţii comerciale S.C. SERVICII PUBLICE S.A.


149 29072010 Hotarare privind/ pentru modificarea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele din dotarea Primăriei Municipiului Dorohoi


150 29072010 Hotarare privind/ pentru

transmiterea cu titlu gratuit Bisericii Creştine Baptiste Dorohoi judeţul Botosani a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata de 1000 mp pc 2208 str. George Enescu 65A

 


151 29072010 Hotarare privind/ pentru aprobarea listei de prioritati în vederea construirii locuinţelor pe vechiul amplasament conform HCL nr. 132 din 13.07.2010152 29072010 Hotarare privind/ pentru aprobarea semnării actului adiţional la contractul de concesiune nr. 34 din 06.05.2009 încheiat cu S.C. TRASNPORT MIXT S.A. Dorohoi prin suspendarea aplicării acestuia cu privire la suprafaţa de 12580 mp teren situat în str. Dumbrava Roşie nr. 2 pc 3726 pentru o perioadă de doi ani, în vederea amplasării unui număr de 82 locuinţe modul pentru persoane sinistrate din municipiul Dorohoi,depozitarea materialelor în vederea construirii de noi locuinţe şi terenul ocupat de imobilul în care funcţionează cantina


 

153 29072010 Hotarare privind/ pentru darea în folosinţă pe termen limitat de 5 ani a unei suprafeţe de 300 mp, pe familie sinistrată, conform PUD aprobat prin HCL nr. 124 13.07.2010


154 29072010 Hotarare privind/ pentru respingerea preţului de vânzare a terenului situat în str. Terinca fn pc 2505 in suprafaţă de 218 mp stabilit în baza raportului de eveluare


Ultima actualizare (Marţi, 07 Septembrie 2010)

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență