Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă
Suntem permanent la dispoziţia dumneavoastră

Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici
 În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al cimitirelor umane aparținând domeniului public al municipiului 

Dorohoi și aflate în administrarea Consiliului Local Dorohoi

aprobat în baza H.C.L. 189/ 26.07.2018, persoanele interesate 

(titularii de drept sau urmașii acestora), sunt rugate să se adreseze 

Administrației cimitirelor până la data de 31.07.2019, în vederea 

întocmirii actelor de concesiune pentru locurile de înhumare situate 

în cimitirul „Eternitatea” Dorohoi.

· Documente necesare:

Ø cerere tip, completată de titularul de drept al locului de înhumare; 

Ø B.I./ C.I. titular concesiune; 

Ø dovada plății, la zi, a taxelor stabilite și aprobate de Consiliul Local 

al municipiului Dorohoi (chitanțe închiriere loc și taxă întreținere cimitir);

Ø certificatele de deces ale persoanele înhumate în locul solicitat;

Ø alte documente care atestă modul de dobândire al locului de

 înhumare (act notarial de donație autentificat, sentință judecătorească 

definitivă, legitimație de veteran de război conform Legii 44/ 1994, 

documente care certifică drepturile prevăzute de Legea 189/ 2000, 

Legea 341/ 2004 și Legea 29/2000).

Persoanele care au depus documente în vederea încheierii 

actului de concesiune în perioada 16.04.2018 - 31.12.2018,

vor fi contactate de către Administrația cimitirelor pentru 

completarea acestora, după caz.                                                                                                                                                                                                             

 

Ultima actualizare (Vineri, 15 Februarie 2019)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni