Managementul calitatii
Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă
Protecția datelor cu caracter personal
 

 


 
Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
 
 

   MONITORUL OFICIAL LOCAL

 
 

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI, cu sediul în municipiul Dorohoi, 

str. Grigore Ghica, nr. 34, jud. Botoșani, solicită închirierea unui spațiu într-o

clădire de birouri, dotată cu mobilier și utilități necesar pentru asigurarea 

funcționării în condiții corespunzătoare a Direcției Taxe și Impozite locale.

          -  Imobilul să se afle într-o locație ultracentrală

          - Suprafața utilă totală închiriabilă va fi de minim 300 mp

           - Să asigure un standard locativ corespunzător spațiului de birouri, conform 

specificațiilor caetului de sarcini.

        Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale 

şi particulare care guvernează această procedură de închiriere, ca singura bază 

a acestei proceduri, indiferent care sunt condiţiile proprii de închiriere ale ofertantului. 

       Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie documentaţia  şi de a pregăti oferta

conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi specificaţiilor 

tehnice conţinute în această documentaţie. 

     Nu se va ţine seama de nicio exprimare a unei rezerve în ofertă cu privire la

 documentaţie. 

     Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei

 nu va fi rambursat. 

    Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent 

de rezultatul procedurii.

   Condițiile și solicitările se regăsesc în caietul de sarcini, care poate fi consultat la 

sediul Direcției Taxe și Impozite locale, din str. A.I.Cuza, nr. 23.

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni