Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Nr
Data
  Titlu: Descarcă
 171  26082010  Hotarare privind/ pentru  aprobarea proiectului în faza SF şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Utilităţi locuinţe strada Dumbrava Roşie, municipiul Dorohoi, jud. Botoşani

 pdf_button

 172  26082010

Hotarare privind/ pentru

 introducerea unei suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi

pdf_button 

 173  26082010  Hotarare privind/ pentru  aprobare PUD în vederea construirii unui spaţiu comercial D+P+1E şi spaţii de parcare de către dna Miron Dalia Roxana, pe teren proprietatea sa din str. George Enescu mr. 18 Dorohoi

pdf_button

 174  26082010  Hotarare privind/ pentru  amenajarea şi administrarea spaţiului în suprafaţă de 77 mp amplasat în platoul I al Pieţei Centrale de către Direcţia Administraţia Pieţelor şi Oborului Dorohoi, destinat comercializării produselor lactate 

pdf_button

 175  26082010  Hotarare privind/ pentru  aprobarea Regulamentului de stabilire a condiţiilor de organizare şi a modului de desfăşurare a concursului examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale  în cazul examenului de promovare şi avansare în funcţii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual   

pdf_button

 176  26082010  Hotarare privind/ pentru

 completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi, a Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Direcţia de Asistenţă Socială 2009-2012 şi a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale

 

pdf_button

 177  26082010  Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 22,70 mp teren situat în str. Cercetaş Ştiubianu fn PC 3274 lot. 2, ocupat de garaj proprietatea dlui Viţalariu Gheorghe 
 

pdf_button

 178  26082010  Hotarare privind/ pentru  respingerea vânzării în principiu a apartamentului situat în str. Al. Mărului nr. 1, bl. R19, ap. 3  în conformitate cu prevederile Legii 85 1992 doamnei Dusciuc Emilia   

pdf_button

 179  26082010  Hotarare privind/ pentru  cu privire la scutirea de la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile situate la adresa de domiciliu datorat bugetului local de către un număr de 31 persoane fizice care au suferit pierderi majore în urma calamităţilor naturale care au avut loc în municipiul Dorohoi la sfârşitul lunii iunie 2010  

pdf_button

 180  26082010 Hotarare privind/ pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei locale speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice care nu au încheiat contract de colectare, transport, depozitare şi eliminare finală a gunoiului menajer  pdf_button
 181  26082010 Hotarare privind/ pentru aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu nr. 70, bl. C3 şi str. Dimitrie Pompeiu nr. 72, bl. C2, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea Locuinţei 114 1996 pdf_button
 182  26082010 Hotarare privind/ pentru darea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de maxim 300 mp pe vechile amplasamente proprietarilor de locuinţe cumpărate în baza Legii 112 1995 şi care au fost demolate ca urmare a inundaţiilor din luna iunie 2010 în vederea construirii noilor locuinţe pdf_button

 

 

Ultima actualizare (Marţi, 09 Noiembrie 2010)

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență