Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Nr
Data
  Titlu: Descarcă
 197  30092010  Hotarare privind/ pentru  concesionarea suprafeţei de 177 mp teren aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat în str. Liliacului fn compusă din 15 mp în PC 1350 şi 162 mp în PC 1355 în vederea realizării unei căi de acces la spaţiul cu destinaţie de prestări servicii PF Străteanu Constantin

 pdf_button

 198  30092010

Hotarare privind/ pentru

 aprobarea preţului de vânzare a terenului situat în str. Ţerinca fn pc 2505 în suprafaţă de 218 mp în baza raportului de evaluare

 pdf_button

 199  30092010  Hotarare privind/ pentru  aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. 1 Decembrie municipiul Dorohoi

pdf_button

 200  30092010  Hotarare privind/ pentru  aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Bulevardul Victoriei, municipiul Dorohoi, pc 3278 şi 3279

pdf_button

 201  30092010  Hotarare privind/ pentru  aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un  număr de 8 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi  

pdf_button

 202  30092010  Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării imobilului situat în str. Grigore Ghica nr. 38 în supraf. de 44,38 mp şi teren aferent în supraf de 155,62 mp aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi chiriaşului Forgacs Ludovic şi a preţului de vânzare rezultat din Raportul de evaluare  

pdf_button

 203  30092010  Hotarare privind/ pentru  aprobarea Listei de repartizare pentru 9 unităţi locative construite în str. Al. Ghiocelului cf OUG 74 2007 chiriaşilor evacuaţi din imobile retrocedate cf Legii 10 2001 şi totodată trasnformarea a 6 apartamente rămase disponibile în locuinţe de necesitate  

pdf_button

 204  30092010  Hotarare privind/ pentru  modificarea statului de funcţii respectiv modificarea unui post de bibliotecar din studii medii în studii superioare la Biblioteca Municipală   

pdf_button

 205  30092010  Hotarare privind/ pentru  aprobarea efectuării în regim de urgenţă a lucrărilor de reparaţii la locuinţele aflate în domeniul public şi privat al municipiului Dorohoi afectate de inundaţiile produse în data de 28062010 cu avarii nesctructurale, printr-o firmă cu activitate în domeniul construcţiilor  

pdf_button

 206  30092010 Hotarare privind/ pentru aprobarea listei cu familiile ce vor fi strămutate în str. Dumbrava Roşie FN şi care vor beneficia de case noi construite cf HGR 708/2010 pdf_button
 207  30092010 Hotarare privind/ pentru respingerea introducerii în domeniul privat al municipiului Dorohoi a terenului în supraf de 816 mp situat în CD Gherea nr 57 precum şi darea în folosinţă pentru o perioadă de 5 ani a unei supraf de 300 mp dlui Posteucă Constantin în vederea strămutării şi reconstruirii locuinţei afectată de inundaţii pdf_button
 208  30092010 Hotarare privind/ pentru scutirea de la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile situate la adresa de domiciliu, datorat bugetului local de către un număr de 221 persoane fizice care au suferit pierderi majore în urma calamităţilor naturale din iunie 2010   pdf_button
 209  30092010 Hotarare privind/ pentru aprobarea listei cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin ANL, a listei cuprinzând dosarele respinse pentru neîndeplinirea criteriilor de acces la locuinţă şi a comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor depuse de către solicitanţii de locuinţe pentru tineri construite prin ANL  pdf_button

 

 

Ultima actualizare (Marţi, 09 Noiembrie 2010)

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență