Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Nr
Data
  Titlu: Descarcă
 210  28102010  Hotarare privind/ pentru  rectificarea bugetului local pentru anul 2010

 pdf_button

 211  28102010

Hotarare privind/ pentru

 concesionarea supraf. de 21,64 mp teren apartinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat în Aleea Dumbrava fn pc 2420, ocupat de spaţiul cu destinaţia de prestări servicii cizmărie prop. pf Butnaru Gheorghe 

 pdf_button

 212  28102010  Hotarare privind/ pentru  stabilirea taxei pentru închirierea terenului prop. municipiului Dorohoi aflate în administrarea Consiliului Local în cursul anului 2011

pdf_button

 213  30092010  Hotarare privind/ pentru  aprobarea închirierii unui spaţiu în supraf de 14,00 mp de către Grupul Şcolar Regina Maria Dorohoi, prin director

pdf_button

 214  28102010  Hotarare privind/ pentru  concesionarea supraf. de 30,03 mp teren apartinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat în Bdul Victoriei nr. 5, pc 3459, ocupat de garaj prop. fam Grigore Mariana şi Mişu  

pdf_button

 215  28102010  Hotarare privind/ pentru repartizarea în regim de urgenţă a locuinţei situate în cartierul Drochia - d-nei Roman Elena care locuieşte în Zona centrală a municipiului - zona demolabila, cf pv întocmit de comisia numită prin HCL nr. 316/07.12.2009  

pdf_button

 216  28102010  Hotarare privind/ pentru modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 133/23.07.2010 privind decontarea din gugetul local a sumei de 955.000 lei pentru sinistraţii din municipiul Dorohoi ca urmare a inundaţiilor din 28-29 iunie 2010  

pdf_button

 217  28102010  Hotarare privind/ pentru aprobarea actului adiţional la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 18158/30.09.2010 încheiat cu S.C. APA GRUP S.A. Botoşani reprezentând redevenţa datorată pentru sem II 2010   

pdf_button

 218  28102010  Hotarare privind/ pentru aprobarea PUD în vederea extinderii apartamentului cu un balcon de către domnul Berechea Ionuţ Iulian pe un teren ce aparţine domeniului privat al mun. Dorohoi aflat în administrarea Consiliului Local Dorohoi din Aleea Cristalului nr. 3 pc 2786  

pdf_button

 219  28102010 Hotarare privind/ pentru aprobarea PUD în vederea construirii unei anexe gospodăreşti pentru exploataţie agricolă cu funcţiuni temporare de locuire în Localitatea Dealu Mare pc 683/3 pdf_button
 220  28102010 Hotarare privind/ pentru aprobarea PUD în vederea amplasării unui chioşc alimentar de către domnul Savencu Mitică pe teren proprietatea sa din str. CD Gherea nr. 113B pdf_button
 221  28102010 Hotarare privind/ pentru  aprobarea PUD în vederea extinderii şi etajării spaţiului - Laborator Tehnică Dentară aparţinând S.C. MOV S.R.L. str. Petru Rareş nr. 9 Dorohoi pdf_button
 222  28102010 Hotarare privind/ pentru  respingerea cererii pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 816 mp situat în str. CD Gherea pc 1440 pentru construirea unui imobil P+1 cu destinaţia de spaţii prestări servicii la parter şi birouri la etaj şi întocmirea documentaţiei pentru intabularea terenului  pdf_button
 223 28102010 Hotarare privind/ pentru respingerea cererii pentru întocmirea documentaţiei în vederea vănzării supafeţei de 816 mp situat în str. CD Gherea pc 1440 pentru construirea unui imobil P+1 cu destinaţia de spaţii prestări servicii la parter şi birouri la etaj pdf_button
 224 28102010 Hotarare privind/ pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii PODEŢE SUB STRĂZILE CD GHEREA ŞI SĂLCIILOR (în dreptul căii ferate), MUNICIPIUL DOROHOI - JUDEŢ BOTOŞANI - PODEŢ PE STRADA SĂLCIILOR  pdf_button
 225 28102010 Hotarare privind/ pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii REDIMENSIONAREA PODEŢULUI DE PE STRADA LT. POPESCU, MUNICIPIUL DOROHOI, JUD. BOTOŞANI pdf_button
 226 28102010 Hotarare privind/ pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii REDIMENSIONAREA PODEŢULUI DE PE STRADA LT. POPESCU, MUNICIPIUL DOROHOI, JUD. BOTOŞANI - PODEŢ PE STR. CD GHEREA pdf_button
 227 28102010 Hotarare privind/ pentru aprobarea amplasării unei plăci comemorative de 120 cm lungime, 90 cm lăţime şi 2 cm grosime, din marmură, în zona centrală a Municipiului Dorohoi de către Societatea Culturală ŢINUTUL HERŢEI pdf_button
 228 28102010 Hotarare privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi pdf_button
 229 28102010 Hotarare privind/ pentru transmiterea în folosinţă gratuită de către E ON Moldova Distribuţie SA Iaşi, a terenului situat în str. Bdul Victoriei nr. 120 în supraf de 68 mp, pc 3278/3279 aflat în domeniul public al municipiului, în scopul alimentării cu energie electrică a obiectivului de investiţii SALĂ DE SPORT - Bdul Victoriei nr. 120  pdf_button
 230 28102010 Hotarare privind/ pentru transmiterea în folosinţă gratuită de către E ON Moldova Distribuţie SA Iaşi, a terenului situat în str. Bdul Victoriei în supraf de 28 mp, pc 3321 aflat în domeniul public al municipiului, în scopul alimentării cu energie electrică a obiectivului de investiţii SALĂ DE SPORT - Bdul Victoriei nr. 120 pdf_button
 231 28102010 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 331 mp teren (lot nr. 3 - 296 mp, lot 2 - 35 mp) ocupat de locuinţă şi teren aferent, doamni Lavric Maria, din Dorohoi, str. Iulian Oniţă nr. 4 în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat pdf_button
 232 28102010 Hotarare privind/ pentru darea în folosinţă, pentru o perioadă de 2 ani a unei suprafeţe de teren de 322 mp PC 1391, str. CD Gherea, domnului Danalache Ioan în vederea strămutării şi reconstruirii locuinţei afectată de inundaţii pdf_button
 233 28102010 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării locuinţei proprietate privată a municipiului Dorohoi şi a suprafeţei de 90 mp teren , str. Grigore Ghica nr. 38 pc 2220, doamnei Albu Niculina în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat pdf_button
 234 28102010 Hotarare privind/ pentru respingerea vânzării supraf de 44,22 mp teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat în str. CD Gherea nr. 29, pc 1453, ocupat parţial de spaţiul comercial proprietatea domnului Aioanei Gheorghe, cu domiciliul în str. D. Furtună nr. 8, bl. 24, ap. 16, Dorohoi pdf_button
 235 28102010 Hotarare privind/ pentru scutirea de la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile situate la adresa de domiciliu, datorat bugetului local de către un  număr de 246 persoane fizice care au suferit pierderi majore în urma calamităţilor naturale care au avut loc în municipiul Dorohoi la sfârşitul lunii iunie 2010 pdf_button
236 28102010 Hotarare privind/ pentru Modificarea HCL 182/2009, proiect Modernizare Ambulatoriu Spital municipal Dorohoi în cadrul POR 2007-2013 şi aprobare SF pdf_button
237 28102010 Hotarare privind/ pentru aprobarea formei gestiunii delegate a unor servicii de utilităţi publice, a caietelor de sarcini a serviciilor de utilităţi publice respectiv atribuirea acestei gestiuni delegate în favoarea SC Servicii Publice Locale SRL Dorohoi pdf_button

Ultima actualizare (Marţi, 01 Martie 2011)

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență